Evenimentul de diseminare/colectare de informații și opinii privind calificarea, ocuparea și actualizarea standardelor ocupaționale din sectorul textil


23.07.2019

Asociația ASTRICO NORD-EST, în parteneriat cu Asociația “Comitetul Sectorial din Ramura Textile, Confecții-COMITEX” a organizat în data de 19 iulie 2019, la Grand Hotel Ceahlău, Piatra Neamț, evenimentul de diseminare/colectare de informații și opinii privind calificarea, ocuparea și actualizarea standardelor ocupaționale din sectorul textil.

Evenimentul, desfășurat în cadrul proiectului ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”, a reunit participanți din rândul clusterelor și asociațiilor de profil din industria textilă din România, reprezentanți ai Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și reprezentanți ai mediului academic și de cercetare-dezvoltare.

Întâlnirea a avut ca scop promovarea proiectului și diseminarea rezultatelor obținute în urma elaborării analizei diagnostic privind reglementările actuale în domeniul vizat de proiect, constituind un prilej util pentru dezbaterea problemelor cu care se confruntă industria textilă din România și desfășurarea de discuții preliminare elaborării și publicării unui ghid de măsuri de ameliorare în domeniul vizat de proiect, respectiv privind calificarea, ocuparea și actualizarea standardelor ocupaționale din sectorul textil.Inapoi