PRACTICĂ ȘI VEI FI COMPETENT!


12.09.2018-10.09.2020

Proiectul ”Practică și vei fi competent!”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6, se derulează în perioada 12.09.2018 – 10.09.2020 în parteneriat cu Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» Iași și Asociația ”Proiectele Pandorei”, Focșani.

Obiectivul general reprezintă dezvoltarea aptitudinilor practice pentru 220 de studenți de la domeniile Inginerie industrială și Inginerie și management, specializări specifice domeniului textilelor și confecțiilor, prin stagii de practică la firme de top din regiunile Nord-Est și Sud-Est, în vederea integrării cu succes pe piața muncii, prin investiții în educația și formarea profesională pentru dobândirea de competențe.

Activități:

• Organizarea unui workshop în regiunea Nord-Est la care vor participa agenți economici din industria textilă.

• Semnarea acordurilor de parteneriat privind practica studenților (specializările filatură, țesătorie, tricotaje, confecții textile și confecții din piele) cu agenții economici interesați.

• Organizarea și derularea stagiilor de practică la agenții economici parteneri, implicați.

• Crearea și administrarea unei rețele de informare coordonată prin care partenerii de practică vor putea posta informații cu privire la ofertele de stagii de practică/internshipuri/locuri de muncă.Inapoi