ÎMBUNĂTĂȚIRI PRIVIND CALIFICAREA ȘI OCUPAREA ÎN DOMENIUL TEXTIL CU SPRIJINUL ACTORILOR RELEVANȚI DIN SECTOR


26.10.2018-25.02.2020

Proiectul ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Operațiunea ”Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP”, se va derula in perioada 26.10.2018 - 25.02.2020 în parteneriat cu Asociația“Comitetul Sectorial din Ramura Textile, Confecții-COMITEX”.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacității Comitex și Asociației „Astrico Nord-Est” de a promova propuneri alternative privind politicile de calificare și ocupare, cu accent pe sectorul textil.

Activități:

o Realizarea unei analize diagnostic în ceea ce privește reglementările actuale în domeniul vizat de proiect, respectiv în ceea ce privește calificarea, ocuparea, standardele ocupaționale din sectorul textil.

o Dezvoltarea unui sistem informatic de tip consultativ menit să colecteze opiniile la nivelul grupului țintă în domeniul vizat de proiect, respectiv în ceea ce privește calificarea, ocuparea, actualizarea standardelor ocupaționale din sectorul textil.

o Organizarea unui eveniment de diseminare/colectare de informații și opinii în domeniul vizat de proiect, la Săvinești.

o Elaborarea și publicarea unui ghid de măsuri de ameliorare în domeniul vizat de proiect.Puteți să descărcați următoarele fișiere:

Inapoi