Textile Clusters for Industrial Modernization - TEX4IM


01.10.2018-30.09.2020

Proiectul ”Textile Clusters for Industrial Modernization - TEX4IM”, finanțat în cadrul programului COSME, European Strategic Cluster Partnership for smart specialisation investments, se derulează în perioada 01.10.2018 – 30.09.2020 cu următorii parteneri:

o Tuscany Fashion Cluster (Next Technology Tecnotessile SRL), Italia;

o Asociacion de Empresarios Textiles de la Region Valenciana, Spania;

o Centro Tecnologico das Industrias Textile do Vestuario de Portugal, Portugalia;

o CLUTEX – Klastr Technicke Textilie, Cehia;

o PO.IN.TEX (Citta Studi spa), Italia;

o Smart Textiles (Hoegskolan I Boras), Suedia;

o Association UP-TEX, Franța.

Scopul proiectului este generarea unui parteneriat pe termen lung pentru accelerarea competitivității industriale și a investițiilor bazate pe inovare în sectorul european de textile și îmbrăcăminte.

Activități:

• Definirea unei strategii comune pentru modernizarea industrială a sectorului de textile și îmbrăcăminte, incluzând un parteneriat pe termen lung între membrii clusterului, o hartă pentru colaborarea între clustere, pentru implermentarea acțiunilor comune și a unui plan de marketing

• Generarea unui sistem permanent de incubare și accelerare pentru generația de proiecte comune de investiții în sectorul de textile și îmbrăcăminte

• Generarea unui portofoliu de oportunități de afaceri

• Selectarea printre proiecte și acțiuni a cel putin 5 studii de caz pilot și propuneri demonstrative

• Definirea a cel puțin 3 propuneri finanțabile, pregătite pentru următoarea fază a implementării

• Participarea la cel puțin un parteneriat strategic european de cluster prin ECCP

• Organizarea a cel puțin 2 evenimente interregionale de matchmaking pentru a accelera cooperarea interregională și generarea oportunităților de business menționate mai sus, proiecte de colaborare și activități comuneInapoi