DEZVOLTAREA INOVATIVĂ A CLUSTERULUI TEXTIL ASTRICO NORD-EST


01.06.2018-31.05.2020

Asociația Astrico Nord-Est implementează proiectul ”DEZVOLTAREA INOVATIVĂ A CLUSTERULUI TEXTIL ASTRICO NORD-EST” în perioada 01.06.2018 – 31.05.2020.

Proiectul este finanțat de către UEFISCDI (https://uefiscdi.gov.ro/) prin PROGRAMUL NAȚIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE, INOVARE, 2014-2020 PNIII, Programul 2 Creșterea competitivității economiei românești prin CDI, Sub-programul 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare - Organizare și dezvoltare cluster – ”Cluster inovativ”, număr contract de finanțare 8CLS/2018. Valoarea totală a proiectului este 426.500 lei din care valoarea nerambursabilă de la bugetul de stat reprezintă 350.000 lei.

Proiectul își propune creșterea nivelului de competitivitate al întreprinderilor membre ale clusterului ASTRICO NE prin inovare și internaționalizare.

Obiectivele proiectului sunt:

 elaborarea și implementarea agendei strategice de cercetare-dezvoltare-inovare a clusterului;

 elaborarea strategiei de extindere și internaționalizare a clusterului;

 creșterea capacității de inovare a întreprinderilor din cluster;

 dezvoltarea de produse/tehnologii/servicii noi sau semnificativ îmbunătățite cu potențial de a fi introduse pe piața internă și externă de către membrii clusterului de inovare.

În cadrul proiectului vor fi derulate activități specifice:

- servicii de inovare oferite membrilor (audituri de inovare, asistență în formare profesională specializată pentru transferul de cunoștințe);

- extinderea componenței și competențelor grupelor de lucru actuale;

- înființarea unui grup de lucru CDI (cercetare-dezvoltare-inovare) care va dezvolta proiecte comune CDI (cercetare-dezvoltare-inovare) în parteneriat la nivelul clusterului;

- instruiri în managementul inovării pentru echipa de management și membrii clusterului ASTRICO NE.

Proiectul se va implementa în trei etape, urmărindu-se atingerea indicatorilor asumați:

I. Elaborarea agendei strategice de cercetare-dezvoltare și inovare (01.06.2018-31.12.2018);

II. Elaborarea planului de implementare asociat agendei strategice (01.01.2019-31.12.2019);

III. Elaborarea strategiilor de extindere pe piețele interne și de pătrundere pe piețele externe (01.01.2020-31.05.2020).

Managementul proiectului este asigurat de o echipă formată din patru membri: director de proiect, experți relația cu membrii, expert promovare. Directorul de proiect este domnul Șerban Strătilă.

Prima etapă a proiectului s-a derulat în perioada 01.06.2018 – 31.12.2018, cu următoarele activități:

1. Analiza surselor și oportunităților de inovare (perioada iunie – septembrie 2018)

În cadrul acestei activități a avut loc un seminar de planificare strategică cu scopul identificării direcțiilor de acțiune privind elaborarea agendei strategice de cercetare-dezvoltare și inovare, precum și constituirea grupului de lucru CDI (cercetare-dezvoltare-inovare) la nivelul Clusterului Textil Astrico Nord-Est. (http://www.astricone.eu/Eveniment/Details/1145)

Evenimentul, organizat în data de 21.09.2018 la sediul Asociației Astrico Nord-Est a reunit participanți din rândul membrilor clusterului - societăți comerciale, reprezentanți ai mediului academic și de cercetare-dezvoltare, ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est precum și experți recunoscuți în domeniul inovării. În cadrul seminarului a avut loc prezentarea proiectului ”Dezvoltarea inovativă a clusterului textil ASTRICO Nord-Est”, cu accent pe principalele activități din cadrul proiectului. Participanții au fost invitați să exprime așteptările pe care le au de la participarea în cadrul clusterului ASTRICO NORD-EST precum și modul concret în care înțeleg să contribuie pentru succesul acestuia.

2. Procesul de planificare strategică (perioada octombrie – decembrie 2018)

Grupul de lucru constituit în urma seminarului de planificare strategică a avut trei întâlniri (21.09.2018, 30.10.2018 și 07.12.2018) în care s-au purtat discuții privind principalele direcții de acțiune ce vor sta la baza agendei strategice de cercetare-dezvoltare și inovare a clusterului:

- revizuirea strategiei de dezvoltare a clusterului;

- evaluarea situației actuale privind cercetarea, dezvoltarea și inovarea la nivelul clusterului;

- identificarea principalelor obstacole cu care se confruntă membrii clusterului în dorința de a-și dezvolta capacitățile de cercetare, dezvoltare, inovare;

- identificarea activităților/acțiunilor care să încurajeze creșterea competitivității membrilor clusterului și dezvoltarea capacității acestora de inovare.

Rezultatele obținute în cadrul etapei 1:

- Un workshop de planificare strategică organizat în data de 21.09.2018 la Săvinești;

- Un grup de lucru CDI înființat;

- Trei întâlniri ale grupului de lucru CDI finalizate cu trei rapoarte (21.09.2018; 30.10.2018; 07.12.2018);

- Planul de comunicare și promovare al proiectului;

- Calendarul de implementare al proiectului.

Cea de-a doua etapă a proiectului se derulează în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019, cu următoarele activități:

Activitatea 2.1 Studiu de piață

În cadrul acestei activități s-a realizat un studiu pentru identificarea acelor produse/ tehnologii/ servicii noi sau îmbunătățite ce pot fi realizate în cadrul clusterului, pornind de la cererea existentă pe piața internațională.

Activitatea 2.2 Elaborarea agendei strategice CDI

În cadrul acestei activități a avut loc un seminar de planificare strategică cu scopul prezentării activității grupului de lucru CDI și a validării obiectivelor identificate de către membrii grupului de lucru CDI în vederea elaborării agendei strategice de cercetare-dezvoltare și inovare. Evenimentul, organizat în data de 27.09.2019 la sediul Asociației Astrico Nord-Est a reunit participanți din rândul membrilor clusterului - societăți comerciale, reprezentanți ai mediului academic și de cercetare-dezvoltare, ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est precum și experți recunoscuți în domeniul inovării. În cadrul seminarului a avut loc prezentarea proiectului ”Dezvoltarea inovativă a clusterului textil ASTRICO Nord-Est”, cu accent pe principalele activități realizate până în prezent în cadrul proiectului. De asemenea, în cadrul workshop-ului au fost prezentate rezultatele activității grupului de lucru CDI.

Activitatea 2.3 Procesul de elaborare a planului de implementare

Pe data de 30 august 2019 a avut loc la Săvinești o întâlnire a grupului de lucru CDI din cadrul clusterului. Membrii grupului de lucru CDI au identificat principalele direcții de acțiune, evidențiind obiectivele strategice ce vor sta la baza agendei strategice de cercetare-dezvoltare și inovare a clusterului.

Pentru atingerea în cele mai bune condiții a obiectivelor strategice ce vor sta la baza agendei strategice de cercetare-dezvoltare și inovare a clusterului, membrii grupului de lucru CDI decid înființarea a patru nuclee de cercetare pentru cele patru obiective operaționale identificate. Fiecare nucleu de cercetare va avea în componență diferiți membri ai clusterului, în funcție de tipul de activități ce vor sta la baza realizării obiectivului propus.

Activitatea 2.4 Audituri de inovare

În perioada mai – iunie 2019 s-au realizat 24 audituri de inovare sub forma unor interviuri cu reprezentații companiilor membre ale clusterului în cadrul cărora s-au identificat gradul de inovare și dezvoltare a acestora, strategia de management a fiecărei companii, posibilitățile de creare de noi produse și accedere pe noi piețe. Fiecare interviu s-a finalizat cu un raport și cu recomandări la nivel individual pentru fiecare companie.

Activitatea 2.5 Activități de formare

Activitatea de derulare a cursurilor de formare organizate în mod centralizat la nivelul clusterului ASTRICO Nord-Est s-a desfășurat în perioada 14-15 noiembrie 2019, Sf. Gheorghe, Covasna, având ca scop dezvoltarea cooperării, atât în cadrul clusterului cât și inter-clustere și contribuind la creșterea gradului de inovare al întreprinderilor membre ale clusterului prin acces la formare profesională specializată pentru transferul de cunoștințe în domeniul managementului inovării.

Activitatea 2.6 Evaluare ESCA Silver

În cadrul acestei activități a avut loc un audit privind obținerea ”Medaliei de argint” pentru excelență în managementul de cluster. Auditul a avut loc în data de 30.10.2019 la Săvinești în prezența unor experți din cadrul Secretariatului European pentru Analiza Clusterelor (ESCA). În cadrul auditului a fost evaluată activitatea clusterului Astrico Nord-Est și au fost identificați indicatorii la care s-au înregistrat îmbunătățiri ale performanțelor managementului de cluster.

Rezultatele obtinute in cadrul etapei 2:

- Un workshop de planificare strategică organizat în data de 27.09.2019 la Săvinești;

- Chestionare feedback difuzate către membrii clusterului;

- Agenda strategică CDI elaborată.

- un studiu pentru identificarea acelor produse/ tehnologii/ servicii noi sau îmbunătățite ce pot fi realizate în cadrul clusterului

- 4 nuclee de cercetare formate, aferente celor 4 obiective strategice identificate;

- Elaborarea planului de implementare atașat agendei strategice CDI.

- 24 de audituri de inovare realizate în cadrul a 24 de companii ale clusterului;

- efectuarea a două traininguri la nivelul clusterului textil Astrico Nord-Est în perioada 14-15 noiembrie 2019, Sf. Gheorghe, Covasna;

- Realizarea unui audit în data de 30.10.2019 la Săvinești în vederea obținerii medaliei de argint pentru excelența în managementul de cluster;

- Obținerea medaliei de argint pentru excelența în managementul de cluster.

Persoana de contact: dna Boiciuc Carmen, expert promovare în cadrul proiectului.

Adresa: Str. Gheorghe Caranfil, nr. 1 C, Săvinești, județul Neamț

Telefon: 0374.012.354, fax: 0333.815.434

E-mail: cluster@astricone.euInapoi