Dezvoltarea resurselor umane în mediul rural


03.01.2012-28.02.2014

Asociația ASTRICO Nord-Est, în parteneriat cu SC RIFIL SA și Asociația SOFIAMAN PENTRU COMUNITATE a implementat în perioada 03.01.2012- 28.02.2014 proiectul cu titlul “Dezvoltarea resurselor umane în mediul rural”, în cadrul POSDRU 2007-2013, axa prioritară 5, „ Promovarea masurilor active de ocupare”, Domeniul major de intervenţie: 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane si ocuparea forţei de muncă”.

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea gradului de integrare pe piața muncii și ocupare pe cont propriu a persoanelor inactive din mediul rural.

Obiective specifice:

1. Creșterea gradului de conștientizare și informare privind combaterea muncii nedeclarate și securitatea și sănătatea la locul de muncă.

2. Îmbunătățirea gradului de conştientizare a persoanelor din mediul rural privind importanța participării la activități de formare profesională în domenii non-agricole.

3. Creșterea posibilităților și nivelului de acces pe plan local a persoanelor din mediul rural la servicii de informare, consiliere, mediere pe piața muncii și formare profesională continuă.

4. Îmbunătățirea capacităților persoanelor din mediul rural de a identifica și ocupa un loc de muncă în condiții legale, creșterea nivelului de calificare și a competențelor profesionale în concordanță cu cerințele și tendințele de pe piața muncii și creșterea competențelor antreprenoriale și ocuparea pe cont propriu.

Rezultate obținute:

- Formarea unei echipe de implementare instruită, competentă, responsabilă și implicată în activitățile specifice proiectului.

- Respectarea cu strictețe a cerințelor legale aplicabile, prevederilor contractuale și instrucțiunilor AM POS DRU / OIR POS DRU.

- Realizarea achizițiilor planificate.

- Înregistrarea Asociației ASTRICO NORD EST – Săvinești ca operator de date cu caracter personal în Registrul General al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

- Obținerea a două acreditări (pentru Asociația ASTRICO NORD EST și Asociația SOFIAMAN PENTRU COMUNITATE) ca furnizori de servicii specializate de mediere și consiliere pe piața muncii; s-au realizat servicii de informare, consiliere (de grup și individualaă) și mediere pe piața muncii cu peste 390 de persoane din mediul rural; s-au organizat 4 job-cluburi cu fiecare serie absolventă a cursurilor de calificare și o bursă a locurilor de muncă; s-a asigurat prezența angajatorilor și s-au efectuat demonstrații practice de către absolvenți.

- Obținerea în conformitate cu cerințele legale specifice, a șase autorizații pentru organizarea programelor de formare profesională.

- Derularea a 2870 de ore de pregătire, dintre care peste 2000 de ore de pregătire practică cu 9 serii de cursanți.

- Desfășurarea activităților de promovare a proiectului și diseminare a rezultatelor (conferințe și comunicate de presă, bannere, pliante, fluturași și afișe de prezentare, portal web).

- GRUPUL ȚINTĂ constituit în urma implementării proiectului este format din 446 persoane din mediul rural (față de 300 de persoane planificat), structurat pe următoarele categorii : persoane în căutarea unui loc de muncă (46), persoane inactive (179), persoane ocupate în agricultura de subzistență (80), șomeri (13), șomeri de lungă durată (12), șomeri tineri (20), manageri și angajați din mediul rural (96). Au fost recrutate, pentru grupul țintă, persoane din județele NEAMȚ, BACĂU, SUCEAVA și IAȘI.

- Realizarea tuturor indicatorilor prevăzuți în contractul de finanțare.Puteți să descărcați următoarele fișiere:

Inapoi