A N U N Ț privind ocuparea a trei posturi de EXPERT în cadrul proiectului "Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector"


23.08.2019

Asociația ASTRICO NORD EST – Săvinești –NEAMT – partener în cadrul proiectului ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector", desfășoară în perioada imediat următoare concursul pentru ocuparea a trei posturi de EXPERT pentru activitatea “Elaborarea și publicarea unui ghid de măsuri de ameliorare în domeniul vizat de proiect”.

1. Persoanele care candidează pentru pozitia de expert în cadrul proiectului trebuie să îndeplinească următoarele cerințe generale :

a) cetățenie română sau a altor state membre ale Uniunii Europene;

b) bună cunoaștere a limbii române, scris și vorbit;

c) capacitate și disponibilitate deplină – fizică și intelectuală - în îndeplinirea atribuțiilor specifice în cadrul proiectului;

2. (1) Persoanele care candidează pentru poziția de expert în cadrul proiectului din partea Asociației ASTRICO NORD EST - Săvinești trebuie să îndeplinească următoarele cerințe specifice :

a) absolvent de studii superioare – tehnic, economic, juridic, universitare;

b) experiență profesională, de min. 5 ani;

c) experiență în proiectele cu finanțare publică.

(2) Constituie un avantaj în ocuparea postului :

a) experiența în domeniul industriei textile;

b) cunostințe în ceea ce privește reglementările actuale privind calificarea și ocuparea în domeniul textil;

c) cunostințe privind reglementările actuale referitoare la elaborarea de politici publice alternative.

3. Calendar de desfășurare :

- depunerea dosarelor : până în data de 30.08.2019 – ora 10 ;

- comunicarea rezultatelor : 30.08.2019 – ora 15;

4. Candidatii vor depune un dosar de candidatură – la sediul Asociației ASTRICO NORD-EST din localitatea Săvinești, strada Gheorghe Caranfil, nr. 1C, județul Neamț sau trimis pe mail, scanat, la adresa office@astricone.eu – care va cuprinde : cererea de solicitare (datată și semnată), Cv-ul în format euro-pass (datat și semnat pe fiecare pagină) anexat cu documentele relevante pentru postul vizat și o declaratie pe proprie răspundere privind starea de sănătate și disponibilitatea de a răspunde solicitărilor postului (program de lucru flexibil, deplasări).

5. În urma analizei și evaluării dosarelor de candidatură, candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului.

6. Cu candidații admiși se vor încheia contracte individuale de muncă pe o perioada determinată – 5 luni – începând cu 01.09.2019.

7. Relații suplimentare se pot obține la telefon : 0374 012 354 și/sau la adresa de e-mail : office@astricone.eu.Inapoi