Dezvoltarea institutionala a clusterului Astrico Nord-Est


23.04.2014-22.10.2015

Asociația ASTRICO NORD EST derulează, începând cu data de 23.04.2014, proiectul “Dezvoltarea instituțională a clusterului ASTRICO NORD-EST” co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa prioritara 1 ”Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, Domeniul Major de Interventie 1.3 ”Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil”, Operatiunea 1.3.3 ”Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere”.

Obiectivul general al proiectului este să sprijine creșterea competitivității membrilor clusterului și a sectorului TEXTILE SI CONFECTII prin instituționalizarea cooperării între membri, dezvoltarea competențelor cheie, promovarea și accesul pe noi piețe prin inițierea unor proiecte de cooperare.

Obiective specifice:

- Consolidarea institutionala a clusterului si imbunatatirea relatiilor comerciale intre membri;

- Sprijinirea accesului la noi piete si cresterea vizibilitatii membrilor clusterului;

- Formarea profesionala si specializarea membrilor clusterului.

Derularea activitatilor pe perioada de implementare vor avea ca rezultate importante :

 asistenta specializata pentru identificarea si atragerea de resurse financiare;

 realizarea unui plan de marketing;

 cursuri de formare pentru reprezentantii membrilor clusterului; participarea acestora la un schimb de experienta in strainatate;

 organizarea de workshop-uri, participarea la evenimente specifice, in tara si strainatate; organizarea a 3 actiuni de hosted buyers; participarea la un targ national si unul international;

 dezvoltarea paginii web si a unei platforme de comunicare; promovarea on-line a clusterului;

 realizarea planului de dezvoltare a clusterului.Puteți să descărcați următoarele fișiere:

Inapoi