Cluster textil ASTRICO NORD-EST

În anul 2010, ASTRICO NORD-EST a încheiat un parteneriat cu

luând nastere, astfel, Clusterul textil Astrico Nord-Est

Clusterele sunt recunoscute ca factori cheie ai inovării şi creşterii economice constituind o structură organizatorică consolidată şi de succes în ţările Uniunii Europene.

Ele se compun din reprezentanţi ai producătorilor (întreprinderi, inclusiv IMM), instituţii de învăţământ (universităţi, institute de cercetare-dezvoltare, şcoli tehnice de profil), consultanţi specializaţi, autorităţi locale şi organizaţii non-guvernamentale.

Clusterele sunt componente ale politicilor şi strategiilor de întărire a competitivităţii şi dezvoltării regionale şi naţionale.

În prezent, Asociația Astrico Nord-Est indeplinește rolul de Entitate de Management a Clusterului textil ASTRICO Nord-Est .