Progetti sviluppati da Astrico Nord-Est


Finalizarea proiectului ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”

03.02.2020

ASOCIAȚIA “COMITETUL SECTORIAL DIN RAMURA TEXTILE, CONFECȚII-COMITEX” în parteneriat cu ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST au derulat, în perioada 26.10.2018 – 25.02.2020, proiectul ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Operațiunea ”Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP”.

Valoarea totală a proiectului a fost de 948.596,67 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul de stat a fost în valoare de 929.625,04 lei.

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea capacității Comitex și Asociației Astrico Nord-Est de a promova propuneri alternative privind politicile de calificare și ocupare, cu accent pe sectorul textil.

Rezultatele obținute ale proiectului:

- Realizarea unui schimb de experiență transnațional;

- Realizarea unei analize diagnostic privind reglementările actuale în domeniul vizat de proiect, respectiv în ceea ce privește calificarea, ocuparea, standardele ocupaționale din sectorul textil;

- Dezvoltarea unui sistem informatic de tip consultativ menit să colecteze opiniile la nivelul grupului țintă în domeniul vizat de proiect, respectiv în ceea ce privește calificarea, ocuparea, actualizarea standardelor ocupaționale din sectorul textil;

- Elaborarea și publicarea unui ghid de măsuri de ameliorare în domeniul vizat de proiect, respectiv în ceea ce privește calificarea, ocuparea, actualizarea standardelor ocupaționale din sectorul textil.

- Realizarea a trei evenimente de diseminare rezultate obținute în cadrul proiectului: București, 18.12.2018, Piatra Neamț, 19.07.2019, București, 31.01.2020.

Dettagli »

CosTUmE - Clothing Technician profile Update via Education

01.10.2018-30.09.2020

Proiectul ”CosTUmE - Clothing Technician profile Update via Education”, finanțat în cadrul programului Erasmus +, KA3 - Support for Policy Reforms, se derulează în perioada 01.10.2018 – 30.09.2020 cu următorii parteneri:

o Centro Tecnologico das Industrias Textile do Vestuario de Portugal, Portugalia;

o Centro de Formação Profissional da Indústria Têxtil, Vestuário, Confecao e Lanificios, Portugalia;

o Associacao Textil e Vestuario de Portugal, Portugalia;

o INOVA+ Innovation Services SA, Portugalia;

o Asociacion de Investigacion de la Industria Textil, Spania;

o Asociacion de Empresas de Confeccion y Moda de la Comunidad de Madrid, Spania;

o Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare pentru Textile și Pielărie, România.

Obiectivul principal al proiectului reprezintă crearea unui nou profil de tehnician de îmbrăcăminte și a unei calificări transversale pentru cele trei țări cuprinse în parteneriat pentru a răspunde cerințelor industriei / cerințelor pieței și pentru a deveni mai atractive cu scopul de a contribui la dezvoltarea unei calificări corecte și o mobilizare a forței de muncă în UE.

Activități:

- Maparea necesităților de calificare; bune practici pentru sectorul de textile și îmbrăcăminte

- Creionarea profilului de calificare al tehnicianului în îmbrăcăminte

- Activități de training pentru furnizarea profilului tehnicianului în îmbrăcăminte

- Comunicarea, diseminarea și exploatarea rezultatelor în cadrul proiectului

Dettagli »

Textile Clusters for Industrial Modernization - TEX4IM

01.10.2018-30.04.2021

Proiectul ”Textile Clusters for Industrial Modernization - TEX4IM”, finanțat în cadrul programului COSME, European Strategic Cluster Partnership for smart specialisation investments, se derulează în perioada 01.10.2018 – 30.09.2020 cu următorii parteneri:

o Tuscany Fashion Cluster (Next Technology Tecnotessile SRL), Italia;

o Asociacion de Empresarios Textiles de la Region Valenciana, Spania;

o Centro Tecnologico das Industrias Textile do Vestuario de Portugal, Portugalia;

o CLUTEX – Klastr Technicke Textilie, Cehia;

o PO.IN.TEX (Citta Studi spa), Italia;

o Smart Textiles (Hoegskolan I Boras), Suedia;

o Association UP-TEX, Franța.

Scopul proiectului este generarea unui parteneriat pe termen lung pentru accelerarea competitivității industriale și a investițiilor bazate pe inovare în sectorul european de textile și îmbrăcăminte.

Activități:

• Definirea unei strategii comune pentru modernizarea industrială a sectorului de textile și îmbrăcăminte, incluzând un parteneriat pe termen lung între membrii clusterului, o hartă pentru colaborarea între clustere, pentru implermentarea acțiunilor comune și a unui plan de marketing

• Generarea unui sistem permanent de incubare și accelerare pentru generația de proiecte comune de investiții în sectorul de textile și îmbrăcăminte

• Generarea unui portofoliu de oportunități de afaceri

• Selectarea printre proiecte și acțiuni a cel putin 5 studii de caz pilot și propuneri demonstrative

• Definirea a cel puțin 3 propuneri finanțabile, pregătite pentru următoarea fază a implementării

• Participarea la cel puțin un parteneriat strategic european de cluster prin ECCP

• Organizarea a cel puțin 2 evenimente interregionale de matchmaking pentru a accelera cooperarea interregională și generarea oportunităților de business menționate mai sus, proiecte de colaborare și activități comune

Dettagli »

PRACTICĂ ȘI VEI FI COMPETENT!

12.09.2018-10.09.2020

Proiectul ”Practică și vei fi competent!”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6, se derulează în perioada 12.09.2018 – 10.09.2020 în parteneriat cu Universitatea Tehnică «Gheorghe Asachi» Iași și Asociația ”Proiectele Pandorei”, Focșani.

Obiectivul general reprezintă dezvoltarea aptitudinilor practice pentru 220 de studenți de la domeniile Inginerie industrială și Inginerie și management, specializări specifice domeniului textilelor și confecțiilor, prin stagii de practică la firme de top din regiunile Nord-Est și Sud-Est, în vederea integrării cu succes pe piața muncii, prin investiții în educația și formarea profesională pentru dobândirea de competențe.

Activități:

• Organizarea unui workshop în regiunea Nord-Est la care vor participa agenți economici din industria textilă.

• Semnarea acordurilor de parteneriat privind practica studenților (specializările filatură, țesătorie, tricotaje, confecții textile și confecții din piele) cu agenții economici interesați.

• Organizarea și derularea stagiilor de practică la agenții economici parteneri, implicați.

• Crearea și administrarea unei rețele de informare coordonată prin care partenerii de practică vor putea posta informații cu privire la ofertele de stagii de practică/internshipuri/locuri de muncă.

Dettagli »

PROACTIV 2013 - SOLUTII VIABILE PENTRU INTEGRAREA PE PIATA MUNCII A SOMERILOR

02.06.2014-30.11.2015

Asociatia ASTRICO Nord-Est a incheiat un parteneriat cu Vranceanu Serv SRL si Profi BB Cons SRL pentru implementarea proiectului POSDRU ”PROACTIV 2013 – Solutii viabile pentru integrarea pe piata muncii a somerilor”, pe o perioada de 18 luni, respectiv 02.06.2014 - 30.11.2015. Asociatia Astrico Nord-Est este partener 1 in cadrul proiectului, furnizand servicii de informare si consiliere si mediere pe piata muncii, persoanelor inscrise in grupul tinta.

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea ratei de ocupare inregistrata la nivel judetean si regional, prin imbunatatirea capacitatii de ocupare a 270 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca, barbati si femei, cu domiciliul in judetul Neamt, inclusiv someri, someri tineri si someri de lunga durata, cu accent pe categoriile de persoane care intampina dificultati in adaptarea la cerintele pietei muncii moderne si au o motivatie scazuta pentru cautarea unui loc de munca.

Obiective specifice:

- Crearea unei atitudini proactive in randul celor 270 de someri, someri tineri si someri de lunga durata, ce apartin grupului tinta, care sa-i motiveze sa isi caute activ un loc de munca.

- Dezvoltarea competentelor antreprenoriale in randul a 42 de someri, someri tineri si someri de lunga durata, ce apartin grupului tinta prin furnizarea de competente cheie in domeniul antreprenoriatului activ , inclusiv prin servicii de consultanta si asistenta pentru initierea unei afaceri.

- Imbunatatirea capacitatii de ocupare prin includerea unui numar de 210 someri, someri tineri si someri de lunga durata, ce apartin grupului tinta, la cursuri de calificare, initiere si specializare pentru ocupatiile: ”Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist”, ”Mecanic-vulcanizator”, ”Competente Antreprenoriale”, ”Expert achizitii publice” si ”Manager proiect”.

- Sprijinirea, in vederea cresterii sanselor de integrare pe piata muncii, prin furnizarea de servicii specializate de medierea muncii pe piata interna, oferite in cadrul proiectului pentru un numar de 270 de someri, someri tineri si someri de lunga durata, ce apartin grupului tinta.

Rezultatele care vor fi obtinute in urma implementarii activitatilor in cadrul proiectului:

- 270 de someri vor beneficia de servicii specializate de informare si consiliere profesionala si servicii de mediere pe piata muncii, in vederea integrarii in munca;

- 252 de someri din cei consiliati si informati vor participa la cursurile de formare profesionala, organizate in ocupatii ca: ”Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist”, ”Mecanic-vulcanizator”, ”Competente Antreprenoriale”, ”Expert achizitii publice” si ”Manager proiect”.;

- un Job Club functional, deschis pe toata durata de implementare a proiectului;

- minimum 13% dintre persoanele participante la programele integrate se vor incadra pe piata muncii, pana la finalizarea proiectului.

Dettagli »

POSDRU/110/5.2/G/87344 - Human resources development in rural areas

01.01.2012-28.02.2014

Astrico Nord-Est Association has implemented, in partnership with RIFIL SA and « Sofiaman pentru comunitate » Association, the project « Human resources development in rural areas ».The project was funded by Sectoral Operational Programme Human Resources Development (POSDRU) Key Area of Intervention 5.2;

The general objective of the project was to increase the degree of integration into the labor market and self-employment of inactive people in rural areas.

Dettagli »