Evenimente


Primul eveniment de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului ”Mecanisme participative pentru dezvoltare economică locală în municipiul Piatra Neamț”

Piatra Neamț, 25.11.2022

ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST a organizat în data de 25 noiembrie 2022, la Piatra Neamț, primul eveniment de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului ”Mecanisme participative pentru dezvoltare economică locală în municipiul Piatra Neamț”, cod SIPOCA 1015/cod MySMIS 151433.

Evenimentul a reunit participanți din mediul de afaceri, reprezentanți ai furnizorilor de formare și din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Neamț, reprezentanți ai Primăriei Municipiului Piatra Neamț și ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și parteneri sociali din municipiul Piatra Neamț.

Întâlnirea a avut ca scop prezentarea rezultatelor obținute, constituind un prilej de dezbatere a planului de coordonare a parteneriatului dintre administrația publică, mediul de afaceri și instituțiile de învățământ/furnizorii de formare, elaborat în cadrul proiectului.

De asemenea, evenimentul a facilitat organizarea ședințelor de consultare privind identificarea priorităților de cooperare cu impact pozitiv asupra dezvoltării sustenabile a economiei locale.

Detalii »

Prima reuniune din cadrul proiectului ”Mecanisme participative pentru dezvoltare economică locală în municipiul Piatra Neamț”

11.07.2022

ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST a organizat în data de 05 iulie 2022, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Neamț, prima reuniune din cadrul proiectului ”Mecanisme participative pentru dezvoltare economică locală în municipiul Piatra Neamț”, cod SIPOCA 1015/cod MySMIS 151433.

Evenimentul a reunit participanți din rândul mediului de afaceri, reprezentanți ai furnizorilor de formare, reprezentanți ai Primăriei Municipiului Piatra Neamț și ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și participanți din rândul partenerilor sociali din municipiul Piatra Neamț.

Întâlnirea a avut ca scop prezentarea proiectului și a obiectivelor propuse, constituind un prilej util pentru demararea cooperării între mediul de afaceri, autorități locale și alți parteneri sociali din municipiul Piatra-Neamț.

De asemenea, evenimentul a prilejuit realizarea de discuții preliminare privind identificarea problemelor cu care se confruntă mediul de afaceri pietrean și a intereselor comune de colaborare și consultare la nivel local.

Detalii »

Conferința finală a proiectului TEX4IM - Textile Clusters for Industrial Modernisation”, 20 - 22 aprilie 2021

29.04.2021

Consorțiul proiectului TEX4IM a organizat conferința finală a proiectului TEX4IM - Textile Clusters for Industrial Modernisation”, manifestarea fiind un bun prilej de a disemina rezultatele obținute în cele 24 de luni de activitate a proiectului.

Evenimentul a avut loc în perioada 20 - 22 aprilie 2021 în format online, pe platforma GoToMeeting și a reunit participanți de seamă din România, Italia, Suedia, Portugalia, Spania, reprezentanți ai clusterelor, reprezentanți ai institutelor de cercetare și universităților europene, precum și reprezentanți ai autorităților publice.

Evenimentul a oferit oportunitatea de a participa la seminarii privind portofoliul de oportunități și servicii noi oferite de proiectul TEX4IM, precum și privind sprijinul tehnic pe care proiectul TEX4IM îl poate oferi celor interesați de dezvoltarea cooperărilor de afaceri și de elaborare a unui plan de afaceri.

De asemenea, în cadrul evenimentului s-au prezentat aspecte privind economia circulară, materiale textile avansate și textile inovative cu aplicații multiple precum și aspecte privind soluțiile digitale ce pot fi aplicate în industria textilă.

Detalii »

Conferința finală a proiectului ”TEX4IM - Textile Clusters for Industrial Modernisation”, online, 20 - 22 aprilie 2021

15.04.2021

TEX4IM, parteneriatul european pentru modernizarea industrială a sectorului de textile și confecții, reunește principalele clustere textile din Europa, cu scopul stabilirii de noi parteneriate prin îmbunătățirea capacităților de inovare, a modelelor de afaceri, a cunoștințelor, a nivelurilor de calificare și a altor factori concurențiali cheie ce stau la baza viitorului sectorului european de textile și confecții.

Consorțiul TEX4IM vă invită la conferința finală a proiectului TEX4IM - Textile Clusters for Industrial Modernisation” ce va avea loc în perioada 20 - 22 aprilie 2021 în format online, pe platforma GoToMeeting.

Evenimentul oferă oportunitatea de a participa la seminarii privind portofoliul de oportunități și servicii noi oferite de proiectul TEX4IM, precum și privind sprijinul tehnic pe care proiectul TEX4IM îl poate oferi celor interesați de dezvoltarea cooperărilor de afaceri și de elaborare a unui plan de afaceri.

De asemenea, în cadrul evenimentului se vor dezbate aspecte privind economia circulară, materiale textile avansate și textile inovative cu aplicații multiple precum și aspecte privind soluțiile digitale ce pot fi aplicate în industria textilă.

Conferința finală reprezintă un bun prilej de a disemina rezultatele obținute în cele 24 de luni de activitate a proiectului TEX4IM.

Participarea la conferința finală TEX4IM este gratuită.

Pentru a participa la eveniment vă rugăm să vă înregistrați accesând linkul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDXPBO7K-oS7Co__T8zokpFDaHpIorzBs1UQhrv3Ytjj_Hvw/viewform?usp=sf_link

Detalii »

Cea de-a șasea întâlnire informală de iarnă a clusterelor din România

04.03.2021

Clusterul Textil Astrico Nord-Est, în parteneriat cu Asociația Clusterelor din România (CLUSTERO), a organizat în perioada 19 – 20 februarie 2021, cea de-a șasea întâlnire informală de iarnă a clusterelor din România.

Întâlnirea a reunit invitați de marcă din cadrul clusterelor din România și din Republica Moldova, reprezentanți ai hub-urilor digitale de inovare (DIH) și ai Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, constituind un bun prilej pentru intensificarea cooperării dintre clusterele din România și nu numai.

În cadrul evenimentului a fost prezentat conceptul de Industrie 4.0, așa cum este acesta abordat în cadrul proiectului ”Inno Industry”, derulat de către CLUSTERO în cadrul programului Interreg Europe și au fost dezbătute aspecte privind Strategia Națională de Competitivitate a României pentru perioada 2021-2027, aflată în curs de elaborare de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

De asemenea, au fost prezentate hub-urile digitale de inovare și rolul clusterelor în cadrul acestora și clusterul textil ”Sorintex” din Soroca, primul cluster textil din Republica Moldova.

Detalii »

Cea de-a cincea întâlnire informală de iarnă a clusterelor din România

19.02.2020

Clusterul Textil Astrico Nord-Est în parteneriat cu Asociația Clusterelor din România (CLUSTERO), a organizat în perioada 14 – 15 februarie 2020, cea de-a cincea întâlnire informală de iarnă a clusterelor din România.

Evenimentul s-a bucurat de participarea unor invitați de marcă din cadrul clusterelor din România și din Republica Moldova și reprezentanți ai membrilor clusterului Astrico Nord-Est, constituind un bun prilej pentru întărirea relațiilor de "familie" din cadrul CLUSTERO.

În cadrul manifestării au fost dezbătute aspecte privind pregătirea proiectelor în cadrul apelului POC Clustere, prezentarea informațiilor privind hub-urile digitale de inovare și realizarea informărilor reciproce privind activitățile derulate în cadrul clusterelor și implementarea unor proiecte aflate în derulare pe diverse programe.

Detalii »

Evenimentul de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”

Hotel Marshall Garden, București, 31.01.2020

Asociația “Comitetul Sectorial din Ramura Textile, Confecții-COMITEX” în parteneriat cu Asociația ASTRICO NORD-EST a organizat în data de 31 ianuarie 2020, la Hotel Marshall Garden, București, evenimentul de diseminare rezultate în cadrul proiectului ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”.

Evenimentul a reunit participanți din rândul clusterelor și asociațiilor de profil din industria textilă din România, reprezentanți ai Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, reprezentanți ai Autorității Naționale pentru Calificări și reprezentanți ai mediului academic și de cercetare-dezvoltare.

Întâlnirea a avut ca scop promovarea proiectului și diseminarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului, constituind un prilej util pentru prezentarea propunerii de politică publică în domeniul calificării, ocupării și actualizării standardelor ocupaționale din sectorul textil.

Detalii »

Workshop regional, 27.09.2019

sediul ASOCIAȚIEI ASTRICO NORD-EST, str. Gheorghe Caranfil nr. 1C, Săvinești., 27.09.2019

Asociația ASTRICO NORD-EST a organizat în data de 27 septembrie 2019, la sediul asociatiei, workshopul regional din cadrul proiectului ”TEX4IM - Textile Clusters for Industrial Modernization ”.

Evenimentul a reunit participanți din rândul companiilor din industria textilă din România, reprezentanți ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și reprezentanți ai mediului academic și de cercetare-dezvoltare.

Întâlnirea a avut ca scop promovarea proiectului și diseminarea rezultatelor obținute, evidențiind beneficiile IMM-urilor în cadrul proiectului. De asemenea, în cadrul workshopului s-a prezentat oportunitatea de a participa la două evenimente bilaterale de afaceri, organizate în Suedia și Portugalia, constituind un prilej util pentru dezbaterea problemelor cu care se confruntă industria textilă din regiune și desfășurarea de discuții privind propuneri de proiecte pentru realizarea de produse noi în colaborare cu universitățile și institutele de cercetare.

Detalii »

Evenimentul de diseminare/colectare de informații și opinii privind calificarea, ocuparea și actualizarea standardelor ocupaționale din sectorul textil

23.07.2019

Asociația ASTRICO NORD-EST, în parteneriat cu Asociația “Comitetul Sectorial din Ramura Textile, Confecții-COMITEX” a organizat în data de 19 iulie 2019, la Grand Hotel Ceahlău, Piatra Neamț, evenimentul de diseminare/colectare de informații și opinii privind calificarea, ocuparea și actualizarea standardelor ocupaționale din sectorul textil.

Evenimentul, desfășurat în cadrul proiectului ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”, a reunit participanți din rândul clusterelor și asociațiilor de profil din industria textilă din România, reprezentanți ai Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și reprezentanți ai mediului academic și de cercetare-dezvoltare.

Întâlnirea a avut ca scop promovarea proiectului și diseminarea rezultatelor obținute în urma elaborării analizei diagnostic privind reglementările actuale în domeniul vizat de proiect, constituind un prilej util pentru dezbaterea problemelor cu care se confruntă industria textilă din România și desfășurarea de discuții preliminare elaborării și publicării unui ghid de măsuri de ameliorare în domeniul vizat de proiect, respectiv privind calificarea, ocuparea și actualizarea standardelor ocupaționale din sectorul textil.

Detalii »

Workshop ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST, 07.12.2018

sediul ASOCIAȚIEI ASTRICO NORD-EST, str. Gheorghe Caranfil nr. 1C, Săvinești., 07.12.2018

Asociația ASTRICO NORD-EST, în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași prin Facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial a organizat în data de 7 decembrie 2018, ora 11:00, la Săvinești, workshop-ul privind stabilirea agenților economici cu care se vor încheia acorduri de parteneriat, în cadrul proiectului ”Practică și vei fi competent!”.

Evenimentul a reunit participanți din rândul membrilor clusterului - societăți comerciale, reprezentanți ai mediului academic și de cercetare-dezvoltare.

Workshop-ul a avut ca scop promovarea proiectului în rândul companiilor textile din Regiunea Nord-Est, constituind un prilej util pentru purtarea de discuții privind identificarea agenților economici cu care se vor încheia acorduri de parteneriat pentru efectuarea stagiilor de practică a studenților în cadrul proiectului ”Practică și vei fi competent!”.

Detalii »

Seminarul de identificare a nevoilor de inovare a membrilor clusterului

21.09.2018

În data de 21.09.2018, în cadrul proiectului ”Dezvoltarea inovativă a Clusterului Textil Astrico Nord-Est”, a avut loc seminarul pentru identificarea nevoilor de inovare ale membrilor clusterului.

Evenimentul a reunit participanți din rândul membrilor clusterului - societăți comerciale, reprezentanți ai mediului academic și de cercetare-dezvoltare, ai Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est precum și experți recunoscuți în domeniul inovării.

Seminarul a avut ca scop identificarea direcțiilor de acțiune privind elaborarea agendei strategice de cercetare-dezvoltare și inovare și constituirea grupului de lucru CDI (cercetare-dezvoltare-inovare) la nivelul Clusterului Textil Astrico Nord-Est.

Detalii »

Aniversare CLUSTERO - 5 ani

16-17.12.2016

Clusterul Textil Astrico Nord-Est în parteneriat cu Asociația Clusterelor din România (CLUSTERO), a organizat în perioada 16 – 17 decembrie 2016, o reuniune de familie cu ocazia aniversării a 5 ani de activitate CLUSTERO.

Evenimentul s-a bucurat de participarea unor invitați de marcă din cadrul clusterelor din România, membri ai clusterului Astrico Nord-Est și reprezentanți ai Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. În cadrul manifestării a fost prezentată activitatea CLUSTERO pe parcursul celor 5 ani și s-au vizitat unele obiective turistice din județul Neamț.

Detalii »

Training dedicat managementului de cluster

Brasov, 15-16.09.2016

Reprezentanții Clusterului Textil Astrico Nord-Est au participat în perioada 15-16 septembrie 2016 la un training dedicat managementului de cluster.

Trainingul, organizat la Brașov de Innovation Norway cu sprijinul Ministerului Economiei și al CLUSTERO, a reprezentat punctul de pornire pentru cooperarea între clusterele din România și Norvegia. Evenimentul s-a bucurat de participarea extraordinară a D-nei. Tove Bruvik Westberg, ambasador al Regatului Norvegiei în România.

Detalii »

Întâlnirea mediului de afaceri din industria textile-confecţii și pielărie

Hotel Central Plaza, Piatra Neamt, 23.06.2016

Federaţia Patronală din Industria Textile, Confecţii şi Pielărie din România-FEPAIUS a organizat în sala de conferințe a hotelului Central Plaza din Piatra Neamț, în data de 23.06.2016, întâlnirea mediului de afaceri din industria textile-confecţii și pielărie. Întâlnirea, organizată cu sprijinul SC RIFIL SA, a avut ca temă prezentarea diferitelor măsuri adoptate de către Guvernul României în sprijinul mediului de afaceri, prezentarea programelor de finanţare şi promovare în anul 2016, noutăţi legislative şi alte informaţii relevante pentru întreprinzători.

În cadrul evenimentului au avut loc vizite la clusterul ASTRICO NORD-EST și la fabrica RIFIL SA, ambele situate în localitatea Săvinești, jud. Neamț.

Detalii »

Evenimentul B2B „Meet the markets” / Program de susținere a operatorilor economici: Industria Textilă

03.03.2016

Președintele clusterului textil Astrico Nord –Est a participat, în data de 03.03.2016, la evenimentul B2B „Meet the markets” / Program de susținere a operatorilor economici: Industria Textilă.

Evenimentul, organizat de USH Pro Business alături de rețeaua națională a clusterelor textile, NOATEX, a abordat teme precum:

 priorități strategice ale clusterelor din industria textilă în prezența managerilor de clustere ”Romanian Textile Concept” ( RTC), ”Tradiții Manufactură Viitor” Focșani (TMV) , ”Astrico Nord-Est”, ”Transylvania Textile & Fashion” și a reprezentantului Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie”;

 accesul pe piața rusă și în piețele spațiului ex-sovietic a exportatorilor români din industria textilă, prilej cu care au fost analizate oportunități de lansare a firmelor românești pe aceste piețe;

 modalități de revitalizare a industriei textile folosind materii prime indigene precum cânepa;

 activități de viitor în domeniul specializărilor inteligente;

 posibilități de cooperare între Facultatea de Arhitectură, USH și clustere din industria textilă în domeniul pregătirii resurselor umane.

La eveniment au participat alături de managerii de clustere și firme românești de prestigiu ce activează în industria textilă.

De asemenea a participat, în calitate de invitat special, reprezentantul Ambasadei Indoneziei la București care a făcut o scurtă prezentare a industriei textile din țara sa.

Detalii »

Medalie de bronz ESCA - Cluster textil Astrico Nord-Est

08.01.2016

Clusterul textil Astrico Nord-Est a obținut ”Medalia de bronz” pentru excelență în managementul de cluster ca recunoaștere a performanțelor obținute până în prezent.

Această certificare a fost oferită de Secretariatul European pentru Analiza Clusterelor (ESCA), organism care face parte din programul Inițiativa pentru Excelența Clusterelor Europene. Programul a fost lansat de Comisia Europeană în anul 2009 cu scopul sprijinirii clusterelor de a-și îmbunătăți capacitățile de management și relaționare pe plan intern și extern.

Detalii »

Seminar evaluare derulare proiecte O 1.3.3

Grand Hotel Central, Piatra Neamț, 11-12.12.2015

Clusterul Astrico Nord-Est a organizat, în colaborare cu Asociația Clusterelor din România, un seminar de bune practici, în urma finalizării proiectelor derulate în cadrul apelului dedicat integrării IMM-urilor in lanțuri de furnizori și clustere.

Evenimentul s-a desfășurat în sala Atrium a Grand Hotel Central, Piatra Neamț, în perioada 11-12 decembrie 2015, reunind un număr de 25 invitați, reprezentanți ai clusterelor care au beneficiat de schema de finanțare dedicată integrării IMM-urilor în lanțuri de furnizori și clustere, reprezentanți ai Ministerului Economiei și ANCS, ai ADR Nord-Est și membri ai clusterului Astrico Nord-Est.

În cadrul seminarului au fost prezentate exemple de bune practici dobandite în cadrul proiectelor, rezultatele obținute și dificultățile întâmpinate pe parcursul implementării.

Detalii »

EXPOZITIA ITMA 2015 MILANO

FIERA MILANO RHO, MILANO, ITALIA, 12-19.11.2015

Stimati clienti,

Avem deosebita placere de a va invita sa participati in perioada 12-19 noiembrie 2015 la expozitia ITMA 2015, organizata la Milano, in cadrul careia Shima- Seiki va participa in calitate de expozant.Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati pliantul din atasament si sa accesati site-ul www.itma.com.Va multumim si asteptam confirmarea participarii dumneavoastra!

Cu stima,

Knit Tex Rom

Email: knittexrom@gmail.com

Detalii »

Days of Clusters

Brasov, 22.10.2015, ora 9.30

Reprezentanții Clusterului Textil Astrico Nord-Est au participat la conferința internațională „Days of Clusters„ desfășurată la Institutul pentru Cercetare și Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov.La acest eveniment s-au discutat teme foarte importante precum specializarea inteligentă, cooperarea trans- sectorială , inovarea ca motor de dezvoltare durabilă.De asemenea, au fost stabilite contacte cu clustere și alte instituții din Macedonia și Ungaria în vederea identificării unor oportunități de colaborare.

Detalii »

Participarea la Targul International Fashion SVP, Londra, 29 – 30 septembrie 2015

Olympia Central Exhibition Centre, Londra, 29-30.09.2015

Clusterul textil Astrico Nord-Est a participat la editia 29-30 septembrie 2015 a targului international Fashion SVP Londra, desfasurat sub deviza ”Where fashion meets manufacturing”. Expozitia a reunit producatori de textile, tricotaje si confectii din România, Turcia, Bulgaria, Franta, Marea Britanie, Cipru, Grecia, Lituania, Portugalia, reprezentanti ai unor importante firme de moda si retail, designeri si invitati din media si diplomatie.

Clusterul textil Astrico Nord-Est a prezentat in cadrul expozitiei o colectie originala, realizata in colaborare cu creatoarea Kinga Varga. Reprezentantii Astrico Nord-Est au stabilit contacte foarte importante cu potentiali clienti si parteneri din Marea Britanie, Cipru, Franta, Italia si alte tari din Uniunea Europeana.

Detalii »

Seminar de promovare a facilitatilor clusterului Astrico Nord-Est

Sala Atrium, Hotel Central Plaza, Piatra Neamt, 18.09.2015

Clusterul Astrico Nord-Est a organizat, in data de 18.09.2015, cel de-al doilea seminar de promovare a facilitatilor clusterului.

Evenimentul, desfasurat, in sala Atrium a Grand Hotel Central, Piatra Neamt, s-a bucurat de prezenta unui numar de peste 20 de invitati, reprezentanti ai societatilor de profil din Moldova, reprezentanti ai Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Textile -Pielarie, Bucuresti, ai Camerei de Comert din Neamt, ai ADR Nord-Est si membri ai clusterului Astrico Nord-Est.

In cadrul seminarului au fost sustinute prezentari avand teme precum: importanta internationalizarii si tendintele clusterelor europene, maparea competentelor, generarea de idei de programe de finantare, oportunitati de colaborare in cadrul clusterului Astrico Nord-Est, eficienta energetica.

Temele principale au fost abordate de catre: dl Serban Stratila, Asociatia Astrico Nord-Est, d-na Christina Leucuta, CLUSTERO, d-na Liliana Baicu, ADR Nord-Est, d-nele Claudia Niculescu si Doina Toma, INCDTP si dl. Daniel Cosnita, Inpulse Parteners SRL.

Detalii »

Seminar de promovare a facilitatilor Clusterului textil ASTRICO Nord-Est

Grand Hotel Central, Piatra-Neamt, 18.09.2015, ora 10.30

Stimate Domn/Stimata Doamna,

Asociatia Astrico Nord-Est, in calitate de Entitate de Management a Clusterului textil ASTRICO Nord-Est, are placerea de a va invita la seminarul de promovare a facilitatilor clusterului, eveniment ce se va desfasura in data de 18.09.2015, incepand cu ora 10 :30, in sala de conferinte a Grand Hotel Central din Piatra -Neamt.

Astrico Nord-Est este primul cluster textil din Romania, fiind infiintat in anul 2010 ca un parteneriat intre Asociatia Astrico Nord-Est, ce reuneste producatori de fire, tricotaje si confectii din regiune, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Facultatea de Textile-Pielarie si Management Industrial, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie si Inno Consult SRL, cu scopul consolidarii relatiilor deja existente si pentru valorificarea tuturor oportunitatilor de colaborare in domeniile industrial, comercial, invatamant –cercetare si al transferului tehnologic.

Deoarece rezultatele obtinute pana acum confirma viabilitatea clusterului ca model de dezvoltare durabila, dorim sa va impartasim din experienta si realizarile noastre de pana acum.

Totodata, va invitam sa va alaturati noua pentru ca industria textila din regiunea Nord-Est a Romaniei sa se impuna ca o ramura industriala puternica , respectata si cu un mare potential de inovare si creativitate.

Cu deosebita consideratie,

Serban Stratila

Presedinte Colegiu Director

Detalii »

Conferinta clusterelor, editia a 5-a

Covasna , Hotel Montana, 04-05.09.2015, ora 13.30

Intre 4 si 5 septembrie va avea loc ,la Covasna, a 5-a editie a Conferintei clusterelor din Romania.In cadrul conferintei vor fi adoptate teme precum:criterii de recunoastere a clusterelor ,retele de clustere sectoriale,platforme de cooperare a clusterelor,cooperare regionala, clustere "creative" si "multi-sectoriale".

Contact:

Romanian Cluster Association

Transylvania Consortium of Clusters

Romania, Sf. Gheorghe, Presei 4

Tel :(+40) 751 090944/ 757 574380

E-mail : vicepresident@clustero.eu

Detalii »

Seminarul “Inovare si Dezvoltare Economica Locala”

Hotel Ibis, Constanta, 07.08.2015

Reprezentantii clusterului Astrico Nord-Est au participat la seminarul “Inovare si Dezvoltare Economica Locala”, organizat de Asociatia Cluster Medgreen in data de 7 august incepand cu ora 09:30, in Sala de Conferinte a Hotelului Ibis din Constanta.

Manifestarea, deosebit de importanta, s-a bucurat de prezenta unor invitati de marca, cum ar fi dl. Sorin Mihai Cîmpeanu, Ministrul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, d-na Dana Gheorghe, directorul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stintifica si Inovare, dl Costin Lianu, Coordonator Strategia Nationala de Export. In cadrul evenimentulul au fost prezentate in detaliu programele de finantare pentru cercetare si colaborare cercetare-industrie si programele clusterului Medgreen: "Solutii ecoinovative pentru sectorul de constructii si reparatii nave - Proiectul GREENBLAST", "Sisteme de tip CAD/CAM/CAE pentru fabricatie distribuita - Proiectul ECOPELLET", "Orase inteligente - Platforme TIC pentru administrarea serviciilor locale - Platforma ETERSYS", "Servicii de accesare a infrastructurilor de inovare - Proiectul MEDGREEN +", "Celule de combustie pe baza de uree pentru aplicatii spatiale - proiectele FCtoOutSpace si OPTIFLOW".

Detalii »

Targul International Pitti Filati

01-03.07.2015

Reprezentantii clusterului textil Astrico Nord-Est au participat la Targul International Pitti Filati, desfasurat in perioada 01 – 03 iulie 2015 la Florenta.

Evenimentul reprezinta cel mai important targ de materii prime pentru industria tricotajelor din Europa, reunind producatori importanti din industria firelor folosite in tricotaje.

Detalii »

Conferinta Internationala ”World Textile Conference - AUTEX 2015”

Bucuresti, 10-12.06.2015

Clusterul Textil Astrico Nord-Est a participat la Conferinta Internationala ”World Textile Conference - AUTEX 2015”, organizata la Palatul Cercului Militar National din Bucuresti, in perioada 10-12 iunie 2015.

Manifestarea, organizata de Universitatea Tehnica ”Gheorghe Asachi” din Iasi, Facultatea de Textile, Pielarie si Management Industrial, in parteneriat cu Asociatia Universitatilor cu profil textil din Europa - AUTEX, s-a bucurat de prezenta a peste 300 de specialisti internationali din institute de cercetare, reprezentanti ai universitatilor si companiilor din domeniu, oferind o excelenta oportunitate pentru impartasirea celor mai noi realizari privind cercetarea si dezvoltarea produselor textile.

Detalii »

Conferinta Nationala a Clusterelor

Cluj-Napoca, 04-05.06.2015

Cea de a patra Conferinta Nationala a Clusterelor a avut loc la Cluj Napoca in perioada 4-5 iunie 2015, in cadrul USAMV Cluj Napoca si la Centrul de Cultura Urbana Casino. La aceasta manifestare, clusterul textil Astrico Nord-Est a fost reprezentat de dl Serban Stratila.

In cadrul conferintei s-au abordat subiecte de interes general privind finantarea mediului de afaceri si produse de finantare dedicate clusterelor, transferul tehnologic – oportunitate de dezvoltare a afacerii, modalitati prin care clusterele pot excela, rolul clusterelor în implementarea strategiilor europene, nationale si regionale. De asemenea, s-au abordat sectiuni dedicate domeniilor agroindustrial, mobilier, IT si lifestyle, alaturi de sesiuni de brokeraj prin care se încurajeaza dezvoltarea unor colaborari atat regionale, cat si sectoriale si/sau trans-sectoriale.

Detalii »

Workshop-ul ”Clustere si dezvoltarea sustenabila”

Sf. Gheorghe, 02.06.2015

Clusterul Astrico Nord-Est a participat, prin reprezentantii sai, la workshop-ul ”Clustere si dezvoltarea sustenabila”, organizat in cadrul ”Saptamanii Europene de Dezvoltare Sustenabila”, la Sf. Gheorghe, judetul Covasna.

Evenimentul a abordat teme privind problematica dezvoltarii sustenabile, modalitatea gasirii solutiilor pentru reciclarea deseurilor, posibilitatea dezvoltarii produselor care sa minimizeze cantitatea de deseuri, gasirea de posibilitati prin care clusterele pot contribui la dezvoltarea durabila.

Detalii »

Cursul de formare pentru managementul clusterelor

Lyon, Franta, 17-21.05.2015

In perioada 17-21 mai 2015, la Lyon-Franta, reprezentantii Clusterului ASTRICO Nord-Est, d-nii Serban Stratila si Cornel Dascalu, au participat la un curs de formare pentru managementul clusterelor, organizat de asociatia clusterelor din Romania – CLUSTERO – in colaborare cu ERAI – agentia de dezvoltare economica a Regiunii Rhone-Alpes si organizatia France Clusters. S-au abordat subiecte legate de internationalizarea clusterelor, de strategiile de dezvoltare si monitorizarea acestora, precum si de criteriile de performanta ale managementului de cluster.

A fost o ocazie de a cunoaste modul de functionare a clusterelor din Franta, dar si de a stabili contacte cu organizatii similare din regiunea Rhone-Alpes din Franta.

Astfel, a avut loc si un schimb de experienta cu reprezentantii clusterului de textile tehnice TECHTERA din regiune. S-a vizitat platforma de transfer tehnologic MISTRAL si au avut loc si intalniri bilaterale cu potentiali parteneri din domeniul industriei, cercetarii si invatamantului.

Detalii »

Participarea la misiunea economica dedicata clusterelor inovatoare regionale, din Romania si Belgia

Bruxelles, Belgia, 07-08.05.2015

Reprezentantii clusterului textil Astrico Nord-Est, d-ra Manuela Mihailiasa, d-na Luminita Ciobanu si dl Serban Stratila, au prticipat in perioada 7-8 Mai 2015, la misiunea economica dedicata clusterelor inovatoare regionale, din Romania si Belgia, organizata de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est - Centrul Enterprise Europe Network impreuna cu Ambasada Romaniei in Regatul Belgiei si Biroul de Reprezentare ADR Nord-Est din Bruxelles, cu scopul de a promova, stimula si intensifica parteneriatele economice si de cercetare in domeniile: sanatate, tehnologia informatiei si comunicatiilor, textile si constructii.

Misiunea economica din Bruxelles a avut doua componente: seminarul international Innovative clusters: a solution for economic development of the North-East Region of Romania, organizat joi, 7 mai 2015, la House of Cities, Municipalities and Regions, din Bruxelles, si o vizita de lucru organizata vineri, 8 mai 2015 la ICAB – Business and Technology Incubator, facilitate satelit a Universitatii Libere Flamande din Bruxelles (VUB).

In cadrul misiunii economice, reprezentantii Clusterului Astrico Nord-Est au sustinut o prezentare cu titlul “Innovative clusters: a solution for the economic development of the North-East Region” si au purtat discurii cu d-na Lieva Van Langenhove, Profesor la Facultatea de Textile a Universitatii din Gent si cu doamna Isabelle Weiler, Manager pentru Comert si Industrie, Euratex.

Detalii »

Participarea la Targul de Textile Tehnice TECHTEXTIL

Frankfurt, Germania, 04-07.05.2015

Reprezentantii clusterului textil Astrico Nord-Est au participat la Targul de Textile Tehnice TECHTEXTIL, desfasurat in perioada 04 – 07 mai 2015 la Frankfurt.

Evenimentul reprezinta principalul targ internaţional pentru textile tehnice si netesute fiind structurat pe 11 categorii de produse care acopera intreg spectrul de textile tehnice, materiale netesute si textile inovatoare pentru imbracaminte, avand aplicabilitate in 12 domenii de activitate care folosesc tehnologii textile moderne, cum ar fi: agricultura, constructii, confectii, design interior, industrie, medicina, protectie, ambalaje etc.

Reprezentantii clusterului au purtat discutii cu AR TEXTILE din Israel, Tehnical Application Yarns din Italia, Global International BV din Olanda, si cu reprezentanti ai Universitatii Tehnice din Dresda, privind posibilitatea realizarii de parteneriate in domeniul industriei textile.

Detalii »

Participarea la expozitia Fashion Peek

Hotel Caro, Bucuresti, 21.04.2015

In data de 21.04.2015, dl Serban Stratila, reprezentant al clusterului Astrico Nord-Est, a participat la expozitia Fashion Peek, dedicata productiei si colectiilor din Romania, organizata de Federatia Patronala a Textilelor, Confectiilor si Pielariei (FEPAIUS) la hotelul Caro, Bucuresti.

In cadrul expozitiei au avut loc conferinte sustinute de experti in domeniul industriei textile, avand ca teme:

 bussines, branding si marketing in industria fashion

 prezentarea experientei clusterelor din Italia

 finantarea din fonduri europene pentru industria fashion in perioada 2015-2020

 oportunitatea de internationalizare a afacerii prin Entreprise Europe Network

 noi concepte de bussines in industria textila

Detalii »

Organizarea celei de-a treia actiuni hosted buyers

sediul Astrico Nord Est, Savinesti, Neamt, 05-07.04.2015

In perioada 05-07.04.2015, Asociatia Astrico Nord-Est a organizat cea de-a treia actiune hosted- buyers. In cadrul acestei actiuni, reprezentantii Clusterului Astrico Nord-Est, alaturi de un potential client din Olanda, au vizitat cateva fabrici din grupul Astrico Nord-Est (Smirodava SA, Anca Rom, SRL, International Connection SRL) si centrul de creatie al asociatiei. S-au prezentat capacitatile de productie ale membrilor Astrico Nord-Est si s-au creat premizele realizarii unei colectii care va fi prezentata potentialilor clienti din Olanda.

Detalii »

Participarea la Conferinta ”Clusterul – forta conducatoare a economiei europene”

sediul Parlamentului European, Strasbourg, Franta, 18-19.03.2015

Clusterul Astrico Nord Est a participat, prin reprezentantii sai, d-na Christina Leucuta si dl. Serban Stratila, la conferinta ”Clusterul – forta conducatoare a economiei europene”, organizata in cadrul European Cluster Days la Strasbourg.

Conferinta, desfasurata in perioada 18-19 martie 2015 in cladirea Parlamentului European din Strasbourg sub forma unei sesiuni plenare; 5 sesiuni cu tematici diverse, 5 workshopuri si ateliere specifice, s-a bucurat de participarea a 330 de persoane din partea clusterelor si polilor de competitivitate, institutelor, universitatilor, ministerelor din Franta; Germania; Spania; Danemarca; Republica Ceha; Luxemburg; Austria; Ungaria; Romania; Italia; Norvegia, Elvetia; Belgia; Polonia; Croatia; Grecia; Algeria; Maroc; Banca Europeana de Investitii.

In cadrul conferintei s-au abordat teme ca: promovarea cooperarii la nivel european, dezvoltarea de noi competente si industrii emergente, internationalizare, inovarea durabila si sociala, finantarea clusterelor si s-au prezentat modele de afaceri din Pole Mont-Blanc Industries; Pole Plastipolis; Silicon Saxony si Rhone-Alpes Eco-Energies Cluster.

Detalii »

Cluster Management Training

Băile Tușnad, 09-13.03.2015

CLUSTERO în cooperare cu Clusterland Austria Superioară, Lucia Seel Consulting, Gea Strategy & Consulting intenționează organizarea în perioada 09-13.03.2015 a celui de al doilea training național dedicat managerilor de cluster, prilej cu care vor fi abordate următoarele teme:

- Crearea avantajelor competitive și poziționarea în lanțurile de valoare globale

- Cross-innovation și internaționalizarea

- (Auto)evaluarea excelenței în management

- Comunicare și branding

- Finanțare

- Planificare, strategie sustenabilitate.

Detalii »

Organizarea primului seminar de promovare a facilitatilor clusterului

Sala de conferinte a hotelului Unirea, Iasi, 02.03.2015

Clusterul Astrico Nord-Est a organizat, in data de 02.03.2015, seminarul de promovare a facilitatilor clusterului.

Evenimentul, desfasurat, in sala Cuza a Hotelului Unirea, Iasi, s-a bucurat de prezenta unui numar de peste 30 de invitati, reprezentanti ai societatilor de profil din Moldova, ai Camerei de Comert din Neamt, ai ADR Nord-Est, Facultatii de Textile-Pielarie si Management Industrial din Iasi si membri ai clusterului Astrico Nord-Est.

In cadrul seminarului au fost sustinute prezentari avand teme precum: finantarea clusterelor, propuneri de proiecte destinate clusterelor, promovarea si internationalizarea clusterelor. Temele principale au fost abordate de catre: dl Serban Stratila, presedintele Colegiului Director al Asociatiei Astrico Nord-Est, d-na Gabriela Macoveiu, director ADR Nord-Est, d-na conf. dr. ing. Carmen Loghin, Decan al Facultatii de Textile, Pielarie si Management Industrial si dl. Daniel Cosnita, presedinte Clustero.

Detalii »

Organizarea celei de-a doua actiuni hosted buyers

sediul Astrico Nord Est, Savinesti, Neamt, 22.02.2015

In perioada 22-25.02.2015, Asociatia Astrico Nord-Est a organizat cea de-a doua actiune hosted buyers in cadrul proiectului ”Dezvoltarea institutionala a clusterului Astrico Nord Est”. Doi potentiali clienti au vizitat mai multe fabrici din grupul Astrico Nord-Est si centrul de creatie al asociatiei, situat la sediul din Savinesti, Neamt. S-au purtat discutii privind posibilitatile de realizare de noi colectii si oportunitatile de dezvoltare a vanzarilor pe piata din Olanda si Germania.

Detalii »

Organizarea celui de-al treilea work-shop

sediul Astrico Nord Est, Savinesti, Neamt, 23.01.2015

Cel de-al 3 lea workshop organizat Asociatia Astrico Nord – Est in cadrul proiectului ”Dezvoltarea institutionala a Clusterului Astrico Nord-Est”, in data de 23.01.2015, a fost sustinut de Daniel Cosnita, din partea INPULSE PARTNERS SRL, avand ca teme ”Inovarea in clustere” si „Internationalizarea – poarta catre cooperare internationala prin clustere”.

La eveniment au participat reprezentanti si invitati ai membrilor clusterului.

Detalii »

Organizarea celui de-al doilea workshop trimestrial

sediul Astrico Nord Est, Savinesti, Neamt, 25.11.2014

In data de 25.11.2014, Asociatia Astrico Nord – Est a organizat workshop-ul nr. 2 in cadrul proiectului ”Dezvoltarea institutionala a Clusterului Astrico Nord-Est”.

Work-shop-ul, sustinut de d-nii Daniel Cosnita si Flaviu Iorgulescu, din cadrul INPULSE PARTNERS SRL, a avut ca tema ”Generarea de idei de proiecte si posibilitati de finantare”, cu urmatoarele obiective:

- însuşirea cunoştinţelor de bază despre programele cu finanțare publică, în special Horizon 2020, secțiunea dedicată IMM-urilor;

- însuşirea modului de abordare a unui proiect;

- însușirea unor cunoștințe despre programe de sprijin non-financiare dedicate internaționalizării, în special rețeaua EEN.

La eveniment au participat reprezentanti si invitati ai membrilor clusterului.

Detalii »

Participarea la Targul National Fashion Peek

Pavilionul Expozitional al hotelului Caro, Bucuresti, 23-24.10.2014

Clusterul Astrico Nord-Est a participat la a 2-a editie a targului national Fashion Peek, care a avut loc in perioada 23-24 octombrie 2014, la hotelul Caro din Bucuresti. Expozitia, dedicata productiei si colectiilor realizate in Romania, sub deviza ”Locul unde designul intalneste productia” a beneficiat de prezenta a peste 20 de expozanti, producatori din industria de textile din Romania, si peste 50 de invitati din tari precum Turcia, Bulgaria, Franta, Anglia, Germania, Italia.

Clusterul Astrico Nord-Est a prezentat, in cadrul expozitiei, o colectie originala, realizata de membrii clusterului, in colaborare cu creatoarea Kinga Varga. In cadrul targului s-au purtat discutii privind realizarea de colaborari cu potentiali parteneri din Turcia, Bulgaria, Franta.

Detalii »

Participarea la Targul RFTB (Romania Fashion Trends and Brands)

Crystal Palace Ballrooms, Bucuresti, 14-16.10.2014

Clusterul textil Astrico Nord-Est a participat la targul national RFTB, organizat la Crystal Palace Ballrooms, Bucuresti.

Targul, ajuns la cea de a 5-a editie, s-a desfasurat in perioada 14 – 16.10.2014, reunind producatori de textile si confectii din Romania si beneficiind de prezenta a peste 50 de expozanti, reprezentanti de marca ai industriei textile si invitati din tari precum Turcia, Bulgaria, Franta, Anglia, Germania, Italia.

La aceasta editie a targului, Clusterul textil Astrico Nord-Est a prezentat o colectie proprie, realizata in colaborare cu creatoarea Kinga Varga.

Reprezentantii clusterului Astrico Nord-Est, prezenti la expozitie, au purtat discutii cu potentiali clienti si colaboratori din tara precum si din Franta, Anglia, Germania.

Detalii »

Organizarea primei actiuni hosted buyers

sediul Astrico Nord Est, Savinesti, Neamt, 06-09.10.2014

Intre 6 si 9 octombrie 2014, Asociatia Astrico Nord-Est a organizat prima actiune hosted - buyers in cadrul proiectului ”Dezvoltarea institutionala a clusterului Astrico Nord-Est”. Actiunea a constat in vizitarea mai multor companii din grup de catre doi potentiali clienti din Olanda (dl. Thijs Verhaar si d-na Cherish Brouwer).

Totodata s-a initiat crearea unei colectii pentru a fi prezentata unor clienti din Olanda si Germania.

Detalii »

Participarea la Conferinta ”Reuniunea clusterelor din Regiunea Nord-Est”

Sala de conferinte a hotelului Unirea, Iasi, 22-23.09.2014

Clusterul Textil Astrico Nord-Est a fost reprezentat la conferinta ”Reuniunea clusterelor din regiunea Nord-Est”, de dl. Serban Stratila.

Manifestarea, organizata de Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, in parteneriat cu Ministerul Economiei, Institutul de Prognoza Economica, Bucuresti, Asociatia pentru Promovarea Economiei Cunoasterii si Asociatia Clusterelor din Romania, a avut loc in perioada 22-23 septembrie 2014, la sala de conferinte a hotelului Unirea, Iasi. Conferinta s-a bucurat de participarea clusterelor din tara temele abordate fiind competitivitatea clusterelor, excelenta in management, finantarea clusterelor in perioada 2014-2020

Reprezentantul clusterului textil Astrico Nord-Est, dl. Serban Stratila, a sustinut prezentarea: ”Clusterul Textil Astrico Nord-Est - Provocari si perspective”.

Detalii »

Organizarea primului workshop trimestrial

sediul Astrico Nord Est, Savinesti, Neamt, 31.07.2014

Asociatia Astrico Nord – Est a organizat primul workshop in cadrul proiectului ”Dezvoltarea institutionala a Clusterului Astrico Nord-Est”, in data de 31.07.2014 la sediul asociatiei din Savinesti.

Workshop-ul a fost sustinut de dl. Daniel Cosnita, din partea INPULSE PARTNERS SRL si a avut ca tema ”Consolidarea clusterului textil Astrico Nord-Est”.

La eveniment au participat reprezentanti si invitati ai membrilor clusterului.

Detalii »