Surse de finanțare


Catalogul surselor de finanțare - ediția nr. 16, ianuarie 2019

ADR NORD-EST, 16.01.2019

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a publicat catalogul surselor de finanțare - ediția nr. 16, ianuarie 2019.

Catalogul oferă informații la zi despre oportunitățile de finanțare disponibile, tuturor organizațiilor care doresc să-și dezvolte activitatea în Regiunea Nord-Est prin implementarea de proiecte.

Informațiile prezentate sunt grupate în funcție de categoriile de potențiali beneficiari: administrații publice locale, ONG, societăți comerciale și clustere.

Detalii »

Catalogul surselor de finanțare - ediția nr. 15, octombrie 2018

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, 01.10.2018

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a publicat catalogul surselor de finanțare - ediția nr. 15, octombrie 2018.

Catalogul oferă informații la zi despre oportunitățile de finanțare disponibile, tuturor organizațiilor care doresc să-și dezvolte activitatea în Regiunea Nord-Est prin implementarea de proiecte.

Informațiile prezentate sunt grupate în funcție de categoriile de potențiali beneficiari: administrații publice locale, ONG, societăți comerciale și clustere.

Detalii »

Catalogul surselor de finanțare - ediția nr. 4, ianuarie 2016.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, 25.01.2016

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a publicat catalogul surselor de finanțare - ediția nr. 4, ianuarie 2016.

Catalogul oferă informații la zi despre oportunitățile de finanțare disponibile, tuturor organizațiilor care doresc să-și dezvolte activitatea în Regiunea Nord-Est prin implementarea de proiecte.

Informațiile prezentate sunt grupate în funcție de categoriile de potențiali beneficiari: administrații publice locale, ONG, societăți comerciale și clustere.

Detalii »

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a publicat catalogul surselor de finantare - editia nr. 3, octombrie 2015.

23.10.2015

Catalogul ofera informatii la zi despre oportunitatile de finantare disponibile, tuturor organizatiilor care doresc sa-si dezvolte activitatea in Regiunea Nord-Est prin implementarea de proiecte.

Informatiile prezentate sunt grupate in functie de categoriile de potentiali beneficiari: administratii publice locale, ONG, societati comerciale si clustere.

Detalii »

Catalogul surselor de finantare - editia nr. 2, iulie 2015

AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA NORD-EST, 14.07.2015

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a publicat catalogul surselor de finantare - editia nr. 2, iulie 2015.

Catalogul ofera informatii la zi despre oportunitatile de finantare disponibile, tuturor organizatiilor care doresc sa-si dezvolte activitatea in Regiunea Nord-Est prin implementarea de proiecte.

Informatiile prezentate sunt grupate in functie de categoriile de potentiali beneficiari: administratii publice locale, ONG, societati comerciale si clustere.

Detalii »

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) anunţă deschiderea sesiunilor pentru depunerea proiectelor de investiţii pentru Măsurile finanţate prin FEADR

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR), 13.07.2015

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) anunţă deschiderea sesiunilor pentru depunerea proiectelor de investiţii pentru Măsurile finanţate prin FEADR.

Prima sesiune continua anuala de depunere a cererilor de finantare pentru submasura 4.3 ”Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea si adaptarea infrastructurii agricole si silvice -a) irigatii”, submasura 6.2 ”Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale” si submasura 6.4 ”Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole„ va fi lansata in perioada 14 iulie 2015 - 30 octombrie 2015.

Proiectele se vor întocmi conform specificaţiilor Ghidurilor Solicitantului aferente fiecărei măsuri de finanțare în parte, care sunt publicate în secţiunea Investiţii prin FEADR şi pot fi consultate și la Centrele Regionale sau Oficiile Judeţene ale AFIR.

Proiectele se vor depune la Oficiile Judeţene ale AFIR de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 - 14.00. În ultima zi a sesiunii, proiectele se pot depune până la ora 16.00.

Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta sM4.3, sM6.2, sM6.4 este 30 octombrie 2015, ora 16:00.

Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Directorul General al Autoritatii de Management pentru PNDR. Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de acestia la sediile AFIR.

Detalii »

Oportunitate de finanțare pentru activități de CDI (Cercetare, Dezvoltare, Inovare)

Autoritatea de Management pentru POS CCE, 24.11.2014

Firmele nou-înființate inovatoare au posibilitatea să acceseze fonduri nerambursabile pentru activități de CDI(Cercetare, Dezvoltare, Inovare) prin intermediul Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014 – 2020. Intensitatea ajutorului nerambursabil este de 100% din cheltuielile eligibile.

O întreprindere nou-înființată inovatoare este o întreprindere mică, necotată în lista oficială a unei burse de valori pe o perioadă de până la 5 ani de la înregistrare, care nu a distribuit încă profituri, care nu s-a format printr-o fuziune și ale cărei costuri aferente activității de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10% din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei 3 ani care preced acordarea ajutorului sau, în cazul unei întreprinderi nou-înființate fără niciun istoric financiar, în auditul perioadei fiscale în curs, astfel cum este certificat de un auditor extern.

Pentru a se încadra în categoria beneficiarilor eligibili, este necesar ca solicitantul să dețină un brevet, cerere de brevet, teză de doctorat – a directorului de proiect, angajat la întreprinderea nou creată aplicantă (teză susținută în ultimii 5 ani) sau drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obținut dintr-un contract de cercetare finanțat din surse publice. De asemenea, eligibilitatea este dată și de alte condiții, redate în Fișa de prezentare a programului, realizată după varianta consultativă a Ghidului solicitantului, disponibilă la acest moment.

Finanțarea nerambursabilă oferită în cadrul unui proiect poate fi de până la 2.640.000 lei pentru regiunea București-Ilfov și de până la 3.520.000 lei în cazul proiectelor din celelalte regiuni ale României.

Înscrierea în program se va face începând cu data anunțată în Ghidul solicitantului – varianta finală. De asemenea, prin intermediul Ghidului final se va transmite și termenul limită până la care proiectele pot fi înscrise. Alegerea proiectelor care vor primi finanțare se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

Proiectele finanțate trebuie să fie implementate pe o perioadă maximă de 24 luni.

Detalii »

Oportunitate de finanțare pentru clustere prin intermediul POC-A1-A1.1.1-2014 „Clustere de inovare”

Autoritatea de Management pentru POS CCE, 20.11.2014

AM POS CCE a publicat spre consultare Ghidul solicitantului pentru Programul Operațional Competitivitate,Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, dedicat clusterelor.

Clusterele de inovare au posibilitatea să solicite finanțare pentru Cercetare – Dezvoltare în unul dintre următoarele domenii:

 Bioeconomie;

 Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate;

 Energie, mediu și schimbări climatice;

 Eco-nano-tehnologii și materiale avansate;

 Sănătate, domeniu prioritar de interes național.

Proiectul poate fi depus de către entitatea care administrează și exploatează clusterul de inovare, respectiv entitatea juridică înregistrată în România și constituită ca societate comercială (în baza Legii 31/1990) ori asociație sau fundație (în baza Ordonanței nr. 26/2000).

Organizația clusterului poate solicita finanțare pentru investiții în facilități de Cercetare-Dezvoltare comune ale clusterului, pentru activități de inovare în cadrul clusterului și pentru activități de exploatare ale acestuia.

Lansarea Programului va fi anunțată pe site-ul www.poscce.research.ro.

Detalii »

Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU lanseaza noi cereri de propuneri de proiecte

Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU, 07.11.2014

Ministerul Fondurilor Europene – AM POSDRU lanseaza urmatoarele cereri de propuneri de proiecte (CPP):

- CPP nr 181 „Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii” finanțată din DMI 2.2 "Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii";

- CPP nr 182 „Formare profesională continuă pentru angajați” finanțată din DMI 2.3 "Acces şi participare la FPC";

- CPP nr 183 „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate” finanțată din DMI 5.1 " Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare";

- CPP nr 184 „Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural” finanțată din DMI 5.2 "Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă".

Detalii »

Lansarea Apelului de proiecte aferent Operaţiunii 3.2.2 – „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice”

Autoritatea de Management pentru POS CCE, 07.11.2014

Autoritatea de Management pentru POS CCE anunţă lansarea Apelului de proiecte aferent Operaţiunii 3.2.2 – „Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice” din cadrul Axei Prioritare 3 – „Tehnologia Informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Apel 6.

Detalii »

Lansarea Apelului de proiecte aferent Operaţiunii 1.1.1. – „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”

AMPOSCCE, 23.10.2014

AM POS CCE anunţă lansarea Apelului de proiecte aferent Operaţiunii 1.1.1. – „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”.

Detalii »

Lansarea cererii de propuneri de proiecte nr. 172 „Dezvoltarea economiei sociale”, finantata din DMI 6.1

AM POSDRU, 11.09.2014

AM POSDRU lanseaza cererea de propuneri de proiecte nr. 172 „Dezvoltarea economiei sociale”, finantata din DMI 6.1. În acest sens, AM POSDRU publica urmatoarele documente:

- Ghidul Solicitantului Conditii Specifice nr. 172 „Dezvoltarea economiei sociale”;

- Anexa 3 Planul de afaceri;

- Bugetul proiectul aferent cererii de propuneri de proiecte nr. 172;

- Schema de ajutor de minimis „Dezvoltarea economiei sociale”, finantata din DMI 6.1.

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis in data de 1 octombrie 2014, ora 10.00, si se va inchide in data de 15 octombrie 2014, ora 16.00.

Detalii »

Aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte nr. 173 „Dezvoltarea economiei sociale”, finantata din DMI 6.1.

AM POSDRU, 10.09.2014

AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent cererii de propuneri de proiecte nr. 173 „Dezvoltarea economiei sociale”, finantata din DMI 6.1.

Sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 01.10.2014, ora 10.00, până în data de 15.10.2014, ora 16.00

Detalii »

POSDRU: Schița Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice pentru DMI 4.1 în consultare publică

Ministerul Fondurilor Europene - AMPOSDRU, 12.08.2014

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, a publicat în consultare publică schița Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice pentru DMI 4.1 „Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”.

Va rugăm sa transmiteti propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastră privind îmbunatățirea acestor documente până în data de 18.08.2014, ora 12.00, la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro.

Detalii »

POSDRU: Lansarea cererilor de propuneri de proiecte 169, 170 și 171 din 21 august 2014

AM POSDRU, 07.08.2014

AM POSDRU anunță publicarea în Monitorul Oficial nr. 585/5.08.2014 a Ordinului pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul POSDRU 2007-2013 în anul 2014, Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 169 „Formare profesională pentru îmbunătăţirea participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii“, nr. 170 „Şanse egale şi respect“, nr. 171 „Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii“.

Pentru Cererile de propuneri de proiecte nr. 169, nr. 170 și nr. 171, sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 21.08.2014, ora 10.00, până în data de 4.09.2014, ora 16.00, sau până la momentul depunerii cererii de finanţare de către solicitant.

Detalii »

Sesiune de depunere proiecte in cadrul programului ”Dezvoltarea economiei sociale”

SC ACCES PROJECT INVESTMENTS SRL, 28.07.2014

In perioada 28 iulie 2014 - 11 august 2014 se pot depune proiecte in cadrul programului care vizeaza „Dezvoltarea economiei sociale”.

Suma alocata sesiunii de finantare: 200 milioane de euro;

Modalitatea de evaluare: in functie de punctaj;

Perioada de depunere: 28 iulie 2014 – 11 august 2014;

Durata de implementare: Minim 6 luni si maxim 12 luni;

Contributia solicitantului/valoarea finantarii

Categorii de beneficiari (solicitanti, parteneri nationali si/sau transnationali):

1. ONG‐uri;

2. Cooperative;

3. Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice;

4. Furnizori de servicii sociale;

5. Furnizori de servicii de ocupare acreditati, publici si privati;

6. Intreprinderi implicate in economia sociala;

7. Autoritati ale administratiei publice locale (unitati administrativ‐teritoriale).

Obiective specifice:

• Dezvoltarea structurilor economiei sociale – dezvoltarea si promovarea unor activitati si servicii generatoare de profit/venit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune sociala sa se integreze sau reintegreze pe piata muncii, in structurile economiei sociale si/sau in economia formala;

• Promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica si crearea de locuri de munca la nivel regional si local;

• Consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine pentru grupurile vulnerabile prin infiintarea parteneriatelor public/private in domeniul economiei sociale;

• Consolidarea capacitatii structurilor din economia sociala, precum si incurajarea cooperarii intre organizatii.

SC ACCES PROJECT INVESTMENTS va ajuta sa stabiliti daca indepliniti sau nu conditiile generale de finantare, care sunt costurile finantarii, procedura si durata de obtinere, actele necesare solicitate de finantatorul programului, precum si asistenta la implementarea cu succes a proiectului.

Pentru a afla detalii suplimentare accesati: http://accesarefonduri.ro/finantare-nerambursabila-de-200-milioane-euro-disponibila-pentru-dezvoltarea-economiei-sociale/

Date de contact:

Echipa API!

Adresa: Sos. Voinesti, nr. 17, Iasi, Jud. Iasi

Tel: +4 0371.170.780

Fax: +4 0372 892 823

E-mail: office@acces-investments.eu

Web: http://accesarefonduri.ro / http://acces-investments.eu

Detalii »

Seminar de instruire pentru beneficiarii de proiecte Regio

Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, 18.07.2014

În data de 18 iulie 2014, Agenţia pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia organizeaza un seminar de instruire, cu scopul de a veni în sprijinul noilor beneficiari Regio în implementarea corectă a proiectelor pentru care au obţinut, în luna iunie, finanţare nerambursabilă de 100% din FEDR şi de la bugetul de stat.

La această întâlnire de lucru participa reprezentanţi ai mediului privat din regiunea Sud Muntenia, care au primit asistenţă financiară în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul Major de Intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.

În cadrul seminarului, noii beneficiari privaţi vor primi informaţii utile despre etapele implementării proiectelor. Cu această ocazie, echipele ce asigură managementul proiectelor vor primi detalii de specialitate despre procesul de derulare a proiectelor, despre regulile privind identitatea vizuală Regio, ce trebuie să fie respectate în activităţile de informare şi publicitate, precum şi despre documentele folosite în implementarea contractelor (prefinanţare, notificare privind depunerea cererii de prefinanţare/ rambursare, termen de depunere, documente ce trebuie să însoţească cererile de plată). Totodată, beneficiarii de fonduri Regio vor fi informaţi despre cum trebuie realizate achiziţiile publice în cadrul proiectului‚ principii şi reguli, întocmirea documentaţiei de atribuire, precum şi despre conformitatea dosarului achiziţiei.

Detalii »

Consultare schițe Ghiduri ale Solicitantului - Condiții Specifice

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU), 18.07.2014

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM POSDRU), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, a publicat spre consultare schițele Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice pentru urmatoarele:

- DMI 1.1. strategic - „Sprijin pentru grupurile vulnerabile prin accesul la educația inițială”

- DMI 3.2. strategic - „Competențe pentru competitivitate în domeniul medical – cardiologie pediatrică”

- DMI 3.2. strategic -„Competențe pentru competitivitate în domeniul medical – transplant de organe, țesuturi și celule”

- DMI 6.2. strategic - „Formare profesională pentru îmbunatațirea participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”

- DMI 6.4. strategic -„Inițiative transnaționale pentru o piață inclusivă a muncii”

Va rugăm sa transmiteti propunerile, sugestiile si opiniile dumneavoastră privind îmbunatățirea acestor documente până în data de 24.07.2014, ora 12.00 la adresa de e-mail: consultareGSCS@fonduri-ue.ro

Detalii »

Programul de Asistență pentru Comercializarea Inovării din România (RICAP)

14.07.2014

S-a prelungit termenul de aplicare la cea de-a doua ediție a Programului de Asistență pentru Comercializarea Inovării din România (RICAP). Pentru a oferi oportunitatea de a se înscrie pentru cât mai mulți inovatori, aplicațiile la program se primesc până joi, 31 iulie 2014.

RICAP este un program care susține antreprenorii români cu tehnologii inovatoare să ajungă pe piețe internaționale cu produsele lor. Parteneri: CRIDL şi Larta Institute, implementat cu sprijinul Gea Strategy & Consulting şi finanţat de Romanian-American Foundation.

Aplicația se face online după crearea unui cont pe www.ricap.ro, iar completarea formularului de aplicare durează aproximativ 30 de minute.

În urma evaluării aplicațiilor, vor fi selectați 15 antreprenori care au dezvoltat o tehnologie inovatoare, fie că este vorba despre energie, bio-tehnologii, agricultură, ICT sau orice alt domeniu tehnologic.

Dacă vreți să aflați cum a funcționat RICAP pentru inovatorii participanți în prima ediție și cine sunt ei, blogul RICAP este actualizat cu testimoniale ale inovatorilor și ale mentorilor, precum și cu câteva studii de caz. Prin intermediul rețelei internaționale pe care RICAP o pune la dispoziție, inovatorilor li se asigură oportunități de conectare cu posibili parteneri internaționali și know-how, iar prin procesul de mentorat unu la unu cu mentori din SUA și din România, se asigură asistență targetată pe nevoile fiecărui inovator pentru a ieși pe piața internațională și a deveni profitabil.

Date de contact:

Echipa RICAP

Telefon : (+40) 758.115.503.

e-mail : contact@ricap.ro

Detalii »

InnoFin - finantare pentru inovatori

11.07.2014

Comisia Europeana si Grupul Bancii Europene de Investitii au semnat un acord de parteneriat pentru lansarea, peste cateva saptamani, a unei noi generatii de instrumente financiare europene si servicii de consultanta pentru a ajuta IMM si intreprinderile inovatoare sa obtina mai unsor finantare: InnoFin - finantare pentru inovatori. Valoarea fondurilor avute la dispozitie, din cadrul H2020, este de peste 24 miliarde EUR, destinate activitatilor de cercetare si inovare din IMM si mari intreprinderi, inclusiv pentru imbunatatirea infrastructurii de cercetare. Din cele declarate de oficialii europeni, in final, pe aceasta cale, se asteapta ca valorile finale in C&I sa fie in valoare de 48 miliarde EUR.

Detalii »

Lansarea schemei de ajutor de stat si a noilor credite pentru investitii

01.06.2014

Lansarea schemei de ajutor de stat si a noilor credite pentru investitii :

1. Schema de ajutor de stat privind investitiile care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca. In cadrul acestei scheme se deconteaza un procent intre 15% si 50% din costurile salariale pe o perioada de 2 ani consecutivi.

Documente:

- Prezentarea Schemei de ajutor de stat instituita prin HG 332/2014,

- Lista documentelor care atesta eligibilitatea.

2. Creditele de investitii pentru IMM-uri.

Documente:

- Credite de investitii pentru IMM-uri acordate in cadrul Programului Romano- Elvetian;

- Credit de investitii pentru IMM si intreprinderi cu capitalizare de piata medie si mare

- Linie pentru capital de lucru

Detalii »

Peste 900 milioane de euro pentru cercetarea si inovarea din Romania, in 2014 - 2020

Ministerul Fondurilor Europene, 01.01.2014-31.12.2020

CE a adoptat primele două programe operaţionale 2014-2020 pentru România, PO Asistenţă Tehnică, în valoare de 251 milioane de euro, şi PO Competitivitate, 1,58 miliarde de euro, potrivit Mediafax. O prioritate a Programului Operaţional pentru Competitivitate o reprezintă investiţiile în cercetare şi dezvoltare (952,6 milioane de euro), gândite să răspundă nevoilor mediului de afaceri şi să întărească legăturile dintre acesta şi institutele de cercetare.

Programul Operaţional pentru Competitivitate, adoptat la sfârşitul săptămânii trecute, reprezintă o investiţie de 1,58 miliarde de euro - contribuţia europeană fiind de 1,32 miliarde de euro - pentru creşterea competitivităţii economiei.

În egală măsură, Programul se concentrează pe creşterea calităţii şi a utilizării serviciilor publice electronice (630,2 milioane de euro). Vor fi susţinute folosirea tehnologiilor informatice şi de comunicare în educaţie, cultură şi sănătate. Programul Competitivitate va sprijini dezvoltarea infrastructurii broadband în întreaga ţară, creând legături esenţiale între mediul rural şi mediul urban.

Detalii »