Știri


Comunicat de presă - Finalizarea proiectului ”Mecanisme participative pentru dezvoltare economică locală în municipiul Piatra Neamț”

17.07.2023

ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST a derulat în perioada 17.06.2022 – 17.07.2023, proiectul ”Mecanisme participative pentru dezvoltare economică locală în municipiul Piatra Neamț”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2 ”Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului a fost de 424.004 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul de stat a fost în valoare de 415.523,92 lei.

Obiectivul general: creșterea implicării Asociației Astrico Nord-Est în elaborarea și promovarea unui cadru de dezvoltare al economiei locale în vederea facilitării unei tranziţii rapide şi eficiente către o economie competitivă bazată pe inovare socială şi grad ridicat de pregătire al forței de muncă.

Rezultatele obținute ale proiectului:

- Organizarea unui eveniment de demarare a cooperării dintre mediul de afaceri, autorități locale și alți parteneri sociali din municipiul Piatra-Neamț în data de 05 iulie 2022;

- Realizarea unei analize diagnostic privind stadiul actual al inițiativelor de cooperare la nivel local;

- Elaborarea unui studiu privind nevoile locale comune ale sectorului de afaceri și ale furnizorilor de formare;

- Elaborarea unui plan de coordonare și co-decizie la nivel local în context multi-actor pentru o mai bună cooperare între administrația publică, mediul de afaceri și instituțiile de învățământ/furnizorii de formare;

- Organizarea a trei sesiuni de consultare și co-decizie privind stabilirea priorităților de cooperare cu impact pozitiv asupra dezvoltării sustenabile a economiei locale;

- Elaborarea unui document cadru pentru operaționalizarea parteneriatului de dezvoltare locală la nivelul Municipiului Piatra Neamț;

- Organizarea a trei sesiuni de formare în domeniul politicilor locale și planificării strategice pentru 24 de persoane, membri ai societății civile și parteneri sociali din municipiul Piatra-Neamț.

- Organizarea a două conferințe de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului.

Persoana de contact:

Carmen Boiciuc - Expert implementare

Telefon: 0374.012.354, Fax: 0333.815.434

E-mail: office@astricone.eu

Detalii »

RIFIL – POVESTEA NOASTRĂ O POVESTE DE SUCCES – 1973

24.04.2023

24 aprilie 1973 va rămâne într-o istorie a economiei românești și europene ca o dată de referință. Este data semnării documentului care statua constituirea societății mixte româno-italiene RIFIL. Era o breșă în zona economiilor de tip socialist, RIFIL fiind prima companie din blocul comunist Est-European în care capitalul de stat se asocia cu cel privat pentru desfășurarea unei activități industriale. Prin decretul nr. 252 al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România era aprobată constituirea societății mixte, contractul de societate și statutul societății, fapt care a permis ca pe 14 mai Ministerul Finanțelor să emită certificatul de înregistrare. Toate acestea au fost posibile dupa mai multe runde de discutii intre reprezantantii grupului industrial din Italia format din Emilio Falco si Giacomo Verzoletto si cei ai autoritătilor din Romania respectiv conducerea Ministerului Industriei Chimice si a Centralei Industriale de Fibre Chimice Savinesti. Sediul societății era în Savinesti, contractul era valabil 16 ani, iar capitalul social era stabilit la 2.333.000 USD. Este de remarcat că asocierea s-a făcut între Centrala Industrială de Fibre Chimice Savinesti – detinatoare a 52% din capitalul social si ROMALFA SpA Biella – Italia – detinatoare a 48% din capitalul social.

Pentru istorie merită din nou consemnate numele semnatarilor contractului, Valeriu Momanu, din partea română și Emilio Falco, pentru partea italiană. Factorul de continuitate până în prezent a fost Luigi Bodo, actualmente Președintele Consiliului de Administrație, care a luptat ca Rifil să continue să produca și să ajungă acolo unde a ajuns.

În desfășurarea activităților, RIFIL are ca deviză: „OBIECTIVUL NOSTRU ESTE SUCCESUL” dar modul în care obținem succesul în afaceri este la fel de important ca și succesul în sine, dovada ca rezultatele au fost in permanenta foarte bune si ca exista “ PUTEREA DE A MAI CRESTE” – sloganul nostru de la implinirea a 40 de ani de la infiintare.

Pas cu pas – istoria unui succes

1973

În luna iunie sunt demarate de către asociatul român lucrarile de constructie a spațiilor de producție pentru RIFIL, în baza unui proiect stabilit în prealabil cu asociatul italian.

Spațiile de circa 40.000 mp sunt amplasate pe circa 60.000m2 teren situate în Savinești lângă Combinat și urmează a fi închiriate societății RIFIL.

1974

RIFIL face primele angajari. Sunt numite persoanele din conducerea societății:

Domnul LAURENȚIU AMALINEI – Director General

Domnul SERGIO MESSORE – Director Tehnic – Comercial

Domnul BUCUR POPA RADU – Director Economic.

Sunt apoi angajați primii salariați dintre care amintim: Vasile Roibu, Vasile Lungoci, Ion Dascălu, Mihaela Iftimie – pentru structura funcțională și Ionel Cristescu , Aurel Petre, Ion Stoian, Petre Marcu, Ion Lazăr, Petru Filip, Petru Ion, Constantin Pintescu, Traian Ciobanu – pentru structura de producție.

1975

După terminarea construcției cu toată infrastructura necesară și montarea mașinilor și utilajelor, se angajează specialiștii italieni: dnii. Luciano Franchino-șef secție Pieptănătorie, Luigi Bodo– șef secție Filatura și Franco Cazzamalli– șef secție vopsitorie. Intră în lucru primele cantități de fibră melana produsă la Săvinești care, prin parcurgerea fazelor de cardare, pieptanare, laminare, filare, bobinare, dublare, răsucire cu inele și sculuire, se transformă în primele cantități de fire produse la RIFIL.

Iunie este luna în care este finalizată secția vopsitorie care începe activitatea, asigurând astfel realizarea unui produs complet, cu valoare adaugată și calitate superioare.

1976 – 1988

La propunerea conducerii societății, asociații aprobă o serie de măsuri pentru intrarea pe noi piețe. Tinând cont de exigentele sporite de pe piață, se procedează la achiziția de mașini și utilaje performante, operațiuni finanțate prin leasing cu o societate din Elvetia– Rifil fiind primul agent economic din Romania care utilizeaza aceasta modalitate.de finanțare. De altfel, în aceeași perioadă RIFIL a utilizat mijloace moderne in activitatea financiar – bancara, cum ar fi de exemplu factoring – ul prin intermediul Băncii Române de Comerț Exterior a României.

Fiind și întreprindere de comerț exterior, întreaga evidență a activității economice și comerciale, bilanțul contabil, erau ținute exclusiv în valută, toate vânzările se făceau la export și toate plățile se făceau numai în dolari, constituind o sursă importantă de venituri în devize ale României. De asemenea, este un promotor al introducerii în activitățile de producție și administrative a celor mai noi produse ale tehnologiei IT.

Această perioadă are o influență hotărâtoare asupra formării profesionale și educației în general a personalului care s-a constituit într-un colectiv respectat. Oamenii erau mândri că lucrau la Rifil pentru că aici aveau salariile cele mai mari, nu au fost niciodată “neîndepliniri de plan” care să ducă la diminuarea salariului, nici penalizări, primeau chiar în plus 15% spor de societate și al 13-lea salariu sub forma de participare la profit.

Nu trebuie neglijat faptul că, spre deosebire de celelalte întreprinderi, RIFIL a fost “scutită” de atârnarea pe perete a lozincilor, îndemnurilor la muncă pentru construirea socialismului, de participare la munca patriotică, nu erau obligați să participe la manifestările politice ale vremii. Toate acestea au contribuit la creșterea încrederii personalului în siguranța locului de muncă.

De la insolvență forțată spre un nou început

1989 – mai

Pe fondul deteriorării vieții politice și economice din România și profitând de faptul că au trecut cei 16 ani de la inființarea societății, în ciuda eforturilor asociaților, societatea își închide activitatea, personalul fiind transferat la Combinatul de la Săvinești. Decizia a fost una exclusiv politică, ignorandu-se aportul pe care RIFIL l-a avut în economia României prin cele peste 250 milioane USD cifră de afaceri și peste 20 milioane USD profit.

Septembrie

Societatea intra din punct de vedere juridic în lichidare. Lichidatorii, numiți atât de către asociatul român cât și de asociatul italian, tergiversează în limita posibilităților procedurile de lichidare în speranța unei reveniri la decizia luată.

Decembrie

În România se declanșează mișcările populare de schimbare a regimului politic. Cade regimul communist.

Pe 22 decembrie 1989, Luigi Bodo – în prezent președintele Consiliului de Administrație– se afla în Italia și a transmis un telex istoric: „Bună ziua. Este clar că sunt foarte emoționat. Azi este una din cele mai frumoase zile din viața mea chiar dacă sunt în Italia. Plouă, dar este ca primăvara. Sper că toată lumea este bine. La mulți ani și să ne vedem curând. Acum am multe de zis, dar am lacrimi în ochi, așa că nu mai văd bine. Ciao la toată lumea”.

1990 – 15 ianuarie

La invitația conducerii Ministerului Industriei Chimice din România – domnul Ministru Gheorghe Caranfil și domnul Ministru Valeriu Momanu, domnii Emilio Falco, Giacomo Verzoletto si Luigi Bodo sosesc la București.

Împreună se hotărăște încetarea procedurii de lichidare și se pun bazele reluării activității RIFIL începand cu data de 1 februarie 1990. Totodată se numeste noua conducere formată din domnii Ion Strătilă si Luigi Bodo.

1 februarie

La Casa de Cultura din Piatra Neamț are loc prima întâlnire între conducere si angajații RIFIL. Întâlnirea este emoționantă constituind o garanție pentru crearea unei contribuții colective la ceea ce trebuie să devina RIFIL.

1992 – 1994

RIFIL investește utilizând fonduri proprii, în creșterea capacitații de producție, diversificarea gamei de produse, îmbunatățirea calitații, etc.

În paralel încep cautările și tratativele pentru extinderea activitații prin colaborare, asociere și fuzionare cu alți producători români din domeniu.

În 1993 se constituie o societate de comercializare a firelor ROMALFA SRL cu sediul la Săvinești. Ulterior, în 1994, în ROMALFA intră ca asociat producătorul de fire tip bumbac Moldofil de la Campulung Moldovenesc, prin aport de capital social în natură (clădiri, teren, utilaje), rezultând societatea ROMALFA SA Câmpulung Moldovenesc.

1995 – 4mai/17 mai

Grevă! Angajații RIFIL, sub influența unor factori destabilizatori, declară grevă având revendicări neîntemeiate. Aceasta a avut urmări negative atât pentru fabrică cât, mai ales, pentru salariați . Acțiunile greviste încetează la 17 mai, astfel că pe 22 mai se reia producția.

1996 – octombrie

RIFIL se transformă din SRL în societate pe acțiuni, având ca acționari Fibrex, Melana, Comes, Romalfa Italia, Fraver Textile Internațional, domnii Emilio Falco, Giacomo Verzoletto, Luigi Bodo. Primul Consiliu de Administrație este compus din domnii: Ion Strătilă și Luigi Bodo.

1998

Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște ca RIFIL să cumpere din fonduri proprii terenul și spațiile de producție de la Fibrex SA – proprietarul acestora. Costul achiziției este de 2,4 milioane USD.

În același an, RIFIL face demersurile necesare, după multe încercări anterioare nereușite, pentru cumpărarea fabricii Melana. Acțiunea a fost împiedicata atât de persoane din conducerea Melana SA cât și a unor autorități centrale de decizie, condamnând Melana la faliment.

1999

RIFIL continuă politica de extindere a activității prin preluarea de active și/sau acțiuni de la alte societăți din domeniu.

Astfel, RIFIL devine acționar la FIRMELBO Botosani, FILATURA BUZAU – producători de fire tip lână, precum și la Filatura de bumbac Gura Humorului, care se transformă în Novafil SA.

2001 – decembrie

RIFIL răscumpăra cu fonduri proprii acțiunile deținute de asociații români cu 1,8 milioane USD.

2003

Rifil, împreună cu Industria Italiana Filati si Filpucci Italia, înființează, Societatea Industria Filati Buzău, specializată în producerea firelor fantezie pentru tricotaje și pentru lucrul de mână.

2004 – 16 decembrie

Un incendiu produs de un scurt circuit, afectează un număr important de mașini și provoacă daune semnificative în toate secțiile de producție. Au fost stabilite și puse in practică măsurile de normalizare a spațiilor și echipamentelor de producție în așa fel încat activitatea a fost reluată în 10 ianuarie 2005, cu excepția halei afectate care a repornit în luna mai 2005. Pagubele totale au fost de 5 milioane euro, recuperate aproape în întregime prin politica de asigurari a firmei.

2005 – 2012

În acești ani ne-am consolidat poziția noastră pe piață, am dezvoltat producția cu noi tehnologii, am răspuns la solicitarile clienților implementand serviciul “PRONTO SERVICE”, care asigura livrarea unei comenzi în 7 zile.

Consiliul de Administratie s-a completat cu noi membri, fiind format din domnul Stefano Verzoletto actionar principal, doamna Valerica Leonte – Director General RIFIL, domnul Ion Antohi – Director General Novafil, care s-au alaturat domnului Ion Stratila – Presedinte si domnului Luigi Bodo – Vicepresedinte.

În decembrie 2007 am fuzionat cu ROMALFA SA înglobând aceasta societate în RIFIL.

2013-2023

A fost continuată politica de consolidare a poziției Rifil pe piață.

În 2013 Rifil și-a extins producția începând să producă fire tip chenille pentru țesături printr-un punct de lucru deschis la Dorohoi, ulterior cumpărând spațiile și mijloacele de producție.

În 2014 Rifil a devenit acționar cu 100% a Rolanatex Botoșani,o filatură care produce în principal fire de lână.

Rifil- puterea exemplului

De la înființare până în prezent Rifil a adus o contribuție economica importantă comunei Savinești, județului Neamț și regiunii Moldova.

S-a format o tradiţie, instituită cu ani în urmă, a companiei de a se implica activ în viaţa comunităţii, în general, şi a cetăţenilor, în particular. Simţul de răspundere socială este puternic la o companie de anvergura RIFIL şi asta se vede în acţiunile umanitare, în sponsorizarile făcute şi în alte acţiuni concrete prin care aceasta întoarce oamenilor o parte din bogăţia creată. Este o relaţie ce durează în pofida greutăţilor economice prin care a trecut ţara şi, implicit compania, bazată pe principiul că trebuie să fii vizibil și alături de comunitate, trebuie să ai și o responsabilitate socială .

RIFIL a fost astfel și o putere a exemplului pentru alții. Așa a sponsorizat spitalul, licee, școli și grădinițe, echipa de volei masculin, echipa de fotbal, teatrul, alpinismul, persoanele cu nevoi speciale prin intermediul asociatiilor și fundațiilor non profit.

Valorile RIFIL sunt ETICA si RESPECTUL.

Etica în tot ceea ce întreprindem, pe toate planurile, inclusiv social și comunitar și respectul pentru oamenii cu care lucrăm, fie că sunt proprii salariați, colaboratori, furnizori, clienți, autorități.

Cea mai mare realizare este de a fi fost și de a fi încă, un punct de referința pentru multe familii de români din Piatra Neamț si din împrejurimi. Când Rifil a început să producă, au fost angajați tineri care abia terminaseră școala, care apoi si-au construit o familie și mai târziu și copiii lor au început să lucreze în fabrica noastră. Cei mai mulți dintre primii salariați sunt deja la pensie. Prin urmare au petrecut toată viața lor de muncă la Rifil.

Pentru persoanele care au lucrat sau lucrează la Rifil, este vorba de un sentiment de mândrie al apartenenţei la o companie puternică ce a cunoscut managementul de tip capitalist încă din anii comunismului şi care s-a menţinut în topul firmelor româneşti prin competenţa, seriozitatea şi spiritul unor oameni deosebiţi care dau încrederea angajaţilor că se pot baza pe ziua de mâine.

Conducerea Rifil si toți angajații, lucrează intr-un climat de mare responsabilitate, care are ca obiectiv o activitate constanta de cercetare și dezvoltare a proceselor de producție, până ce am ajuns la un grad de excelență si de performanță care ne permite sa fim luați drept exemplu chiar și de competitorii noștri internaționali.

De unde am pornit si cine suntem astazi

-Am pornit de la un capital de 2,33 milioane USD și am ajuns un grup cu un capital social de 22 milioane USD.

-De la o singură fabrică, cea din Savinești, am ajuns la 5 la care se adaugă ceea ce am achiziționat de la Melana tot în Savinești unde am făcut un centru logistic pentru grup, am mutat producția de fire chenille de la Dorohoi și intenționăm să facem o secție de reciclare a deșeurilor obținute din producție.

-Cifra de afaceri anuală a crescut de la 12 milioane USD la aprox 150 milioane USD la nivel de grup;

-Producția realizată de grup (inclusiv firele prelucrate de la Gura Humorului) a crescut de la 3000 tone/an la 20.000 tone/an;

-Patrimoniul societății la sfârșitul lui 2022 este de 51 milioane EURO;

-În prezent vânzarea produselor se face în 27 de țări (inclusiv România)

Cum în lume s-a schimbat modul de a concepe relațiile de afaceri și sociale, și RIFIL are nevoie de o schimbare a modului de a concura pe piața globală. Este suficient să spunem că doar 15% dintre companiile industriale din sectorul textil din întreaga lume au avut norocul să aibă longevitatea RIFIL.

Principiile generale RIFIL

RIFIL este preocupată de înțelegerea, satisfacerea și depășirea cerințelor, nevoilor și așteptărilor părților interesate. Principiile pe care își bazează întreaga activitate sunt:

– Integritatea – suntem un colectiv cu conduită onestă.

– Loialitatea – suntem devotați companiei și clienților noștri în scopul îndeplinirii obiectivelor asumate;

– Responsabilitatea – ne asumăm responsabilitatea pentru activitățile întreprinse de noi și suntem gata să suportăm consecințele acestora.

– Respectul legii – respectăm prevederile legale și nu ne abatem de la acestea. Încălcarea legii este nepermisă.

– Echitate – atât angajații societății cât și clienții sunt tratați imparțial, corect și echitabil.

– Satisfacția clienților – folosim toate resursele pentru atingerea unui standard ridicat de calitate a serviciilor prestate, pentru satisfacerea cerințelor clienților și câștigarea loialității acestora;

– Experiența și competența – ne bazăm pe o buna judecată profesională asigurată de experiența și valoarea angajaților noștri;

– Tradiție –având 50 ani de experiență, am dobândit tradiție pentru că noi credem în continuitatea valorilor noastre;

– Spirit de echipă – comunicăm, conlucrăm și reușim împreună;

– Obiectivitate – informarea precisă și soluționare imparțială a cererilor

– Transparența – oferim clienților toate elementele necesare pentru luarea deciziilor;

– Nediscriminare – asigurăm tratament identic tuturor clienților;

– Confidențialitate – protejăm informațiile sensibile ce ar aduce atingere concurenței libere și loiale.

Detalii »

Chestionar privind nevoile, inițiativele și disponibilitatea de cooperare și implicare la nivelul municipiului Piatra Neamț

29.07.2022

ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST implementează, în perioada 17.06.2022 – 16.06.2023, proiectul ”Mecanisme participative pentru dezvoltare economică locală în municipiul Piatra Neamț”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

În cadrul proiectului se derulează o anchetă pe bază de chestionar cu scopul colectării de informații cu privire problemele identificate la nivel local și gradul de implicare al actorilor locali în demersurile de dezvoltare economică la nivelul Municipiului Piatra Neamț.

Ancheta se adresează reprezentanților:

- Mediului de afaceri

- Autorităților locale

- Furnizorilor de formare

- Societății civile

- Partenerilor sociali

Chestionarul cuprinde întrebări care vor sonda nevoile, inițiativele și disponibilitatea de cooperare și implicare a actorilor interesați în dezvoltarea economică sustenabilă, inovativă și bazată pe un grad ridicat de pregătire al forței de muncă în Municipiul Piatra Neamț.

Sondajul poate fi consultat accesând link-ul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1_2-Om3BvQwmmUykvGXPQO-nTmm-5P7avtCI6pNWIl76Ryg/viewform?usp=sf_link

Vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne răspunde la întrebările ce fac obiectul prezentului chestionar.

Vă mulțumim.

Detalii »

Comunicat de presă - Lansarea proiectului ”Mecanisme participative pentru dezvoltare economică locală în municipiul Piatra Neamț”

14.07.2022

ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST implementează, în perioada 17.06.2022 – 16.06.2023, proiectul ”Mecanisme participative pentru dezvoltare economică locală în municipiul Piatra Neamț”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2 ”Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Proiectul are o valoare eligibilă de 424.004 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul de stat este în valoare de 415.523,92 lei.

Obiectivul general al proiectului reprezintă creșterea implicării Asociației Astrico Nord-Est în elaborarea și promovarea unui cadru de dezvoltare al economiei locale în vederea facilitării unei tranziţii rapide şi eficiente către o economie competitivă bazată pe inovare socială şi grad ridicat de pregătire al forței de muncă.

Rezultatele așteptate ale proiectului:

- Realizarea unei analize diagnostic privind stadiul actual al inițiativelor de cooperare la nivel local;

- Elaborarea unui studiu privind nevoile locale comune ale sectorului de afaceri și ale furnizorilor de formare;

- Elaborare plan de coordonare și co-decizie la nivel local în context multi-actor pentru o mai bună coordonare între administrația publică, mediul de afaceri și instituțiile de învățământ/furnizorii de formare;

- Elaborarea unui document cadru care va integra analizele elaborate în cadrul proiectului pentru operaționalizarea parteneriatului de dezvoltare locală la nivelul Municipiului Piatra Neamț;

- Realizarea de sesiuni de formare în domeniul politicilor locale și planificării strategice.

Detalii »

Invitație reuniune proiect POCA ”Mecanisme participative pentru dezvoltare economică locală în municipiul Piatra Neamț”_05 iulie 2022

30.06.2022

Stimate Domn/Stimată Doamnă,

Avem plăcerea de a vă invita la prima reuniune din cadrul proiectului ”Mecanisme participative pentru dezvoltare economică locală în municipiul Piatra Neamț”, ce se va desfășura în data de 05 iulie 2022, începând cu ora 10:00, la Camera de Comerț și Industrie Neamț, Bd. Decebal, nr. 33, Piatra Neamț, județul Neamț.

Evenimentul va avea loc în cadrul proiectului ”Mecanisme participative pentru dezvoltare economică locală în municipiul Piatra Neamț”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2 ”Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Întâlnirea are ca scop demararea cooperării între actorii implicați în Parteneriatul pentru Dezvoltare Locală și alți parteneri sociali din municipiul Piatra-Neamț, reprezentând o primă activitate de dialog constructiv cu privire la identificarea obiectivelor comune de cooperare la nivel local.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați la: telefon: 0757 799 224; e-mail: office@astricone.eu .

Vă așteptăm!

Detalii »

Aderarea Clusterului textil Astrico Nord-Est la EURATEX

24.06.2022

Reprezentanții Clusterului Textil Astrico Nord-Est, d-nii Șerban Strătilă și Fabrizio Protti, au participat la Adunarea Generală a Confederației Europene de Textile și Îmbrăcăminte (EURATEX), care s-a desfășurat în data de 17 iunie 2022 la Bruxelles.

În cadrul evenimentului, a fost aprobată adeziunea Clusterului textil Astrico Nord-Est la EURATEX. Astfel, după o lungă perioadă de timp, România este din nou reprezentată în acest organism deosebit de important pentru dezvoltarea strategică a industriei textile în Uniunea Europeană.

Suntem deosebit de bucuroși să-i asigurăm pe toți membrii și colaboratorii noștri că ne vom folosi de calitatea noastră de membru EURATEX pentru a institui un dialog permanent și constructiv între industria textilă din România și alți parteneri industriali și instituționali din Uniunea Europeană.

EURATEX este Confederația Europeană de Textile și Îmbrăcăminte ce reprezintă interesele industriei de textile și îmbrăcăminte europene la nivelul instituțiilor Uniunii Europene.

Detalii »

Cel de-al doilea newsletter al proiectului TEX4IM

28.04.2021

Parteneriatul proiectului “TEX4IM – Textile clusters for industrial modernisation” a publicat cel de-al doilea newsletter al proiectului.

Buletinul informativ cuprinde cele mai recente știri și articole despre proiectul TEX4IM, informații privind organizarea conferinței finale a proiectului și detalii privind serviciile oferite de proiectul TEX4IM IMM-urilor din industria textilă din Europa.

Detalii »

Comunicat de presă - Proiectul European TEX4IM

27.04.2021

Proiectul European TEX4IM a lansat cel de-al doilea comunicat de presă. Acesta conține realizările obținute în decursul celor doi ani de proiect.

Un consorțiu internațional cu parteneri din Italia, Franța, Spania, Portugalia, Cehia, România și Suedia a conlucrat în cadrul acestei inițiative finanțate de către Comisia Europeană, cu scopul sprijinirii modernizării industriale a sectorului de textile și confecții din Europa prin inovare, prin oportunități de afaceri și accedere pe noi piețe pentru IMM-uri și prin stimularea dezvoltării competențelor antreprenoriale.

Parteneriatul a vizat construirea de competențe puternice și alianțe strategice în următoarele nișe de specializare, identificate ca priorități strategice ale sectorului și publicate în Agenda Strategică de Inovare și Cercetare elaborată recent de Platforma Europeană pentru Textile (ETP):

1. Economie circulară și utilizarea eficientă a resurselor la nivelul lanțurilor valorice ale industriei;

2. Industria 4.0 și principii avansate de producție;

3. Tehnologii digitale, inclusiv platforme digitale, e-marketing și formarea de comunități tematice pentru comercializarea produselor, ca modalitate avansată de abordare a consumatorului final;

4. Diversificarea sectorului - materiale textile avansate cu aplicații multiple și valoare adăugată mare.

Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați website-ul proiectului: https://tex4im.eu/

Detalii »

CEL DE-AL DOILEA EVENIMENT INTERNAȚIONAL DE MATCHMAKING TEX4IM

11.03.2021

TEX4IM, parteneriatul european pentru modernizarea industrială a sectorului de textile și confecții, reunește principalele clustere textile din Europa, cu scopul de a stabili noi parteneriate prin îmbunătățirea capacităților de inovare, a modelelor de afaceri, a cunoștințelor, a nivelurilor de calificare și a altor factori concurențiali cheie ce stau la baza viitorului sectorului european de textile și confecții.

TEX4IM, în cooperare cu Rețeaua Enterprise Europe Network (EEN), vă invită la cel de-al doilea eveniment internațional de matchmaking ce va avea loc în perioada 10-17 martie 2021 în format online.

Cel de-al doilea eveniment internațional de matchmaking TEX4IM oferă oportunitatea de a cunoaște noi parteneri de afaceri și de a participa la seminarii și workshop-uri privind sustenabilitatea, economia circulară și tranziția digitală în industria textilă.

Evenimentul se adresează:

• companilor producătoare de textile sau confecții

• producătorilor de textile tehnice

• companiilor din diferite sectoare (construcții, locuințe, medicale, agroalimentare, transporturi și mobilitate, apărare și multe altele) interesate să introducă soluții pe bază de textile în produsele lor.

• Organizațiilor de cercetare și dezvoltare și furnizorilor de tehnologie și soluții tehnologice

• Entităților de sprijinire a afacerilor și de stimulare a creșterii industriale.

Pentru a participa la eveniment accesați linkul: Modtissimo Online 10 – 12 Tex4IM Matchmaking 10 – 17 – Home (b2match.io)

Detalii »

Eveniment de multiplicare în cadrul proiectului ”CosTUmE - Actualizarea Profilului Tehnicianului de îmbrăcăminte prin intermediul Educației”

29.09.2020

Partenerii români, ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST și INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ȘI PIELĂRIE, au organizat, în România, în data de 24 septembrie 2020, evenimentul de multiplicare în cadrul proiectului ”CosTUmE - Actualizarea Profilului Tehnicianului de îmbrăcăminte prin intermediul Educației”.

Evenimentul, desfășurat on-line, a reunit 4 reprezentanți ai CNDIPT și COMITEX-ANC (autorități naționale din domeniul calificării și formării profesionale), 10 reprezentanți ai companiilor de textile și de îmbrăcăminte, 10 experți formatori din sectorul de textile și confecții și 8 reprezentanți ai partenerilor sectoriali, manageri, cercetători și ingineri din sectorul de textile și confecții.

În cadrul evenimentului, echipa de management a prezentat proiectul și rezultatele obținute (Profilul și calificarea Tehnicianului îmbrăcăminte, Matricea ECVET, Ghidul tutorial pentru mobilitate și Pachetul de instruire).

Participanții au discutat interactiv despre cadrul general al educației și formării profesionale continue a adulților din România și despre activitățile aflate în implementare în prezent.

Reprezentanții autorităților naționale din domeniul calificării și formării profesionale au prezentat eforturile depuse până în prezent pentru actualizarea calificărilor naționale din sectorul de textile și confecții și pentru dezvoltarea de noi programe de formare profesională pentru adulți.

La finalul evenimentului, partenerii români au reiterat necesitatea cooperării între instituții și s-au angajat să ofere agențiilor naționale toate informațiile necesare pentru a adapta Profilul Tehnicianului îmbrăcăminte la legislația națională.

Detalii »

Comunicat de presă - Proiectul European CosTUmE

25.09.2020

Proiectul European CosTUmE a ajuns la final și a vizat actualizarea Profilului pentru Tehnicianul îmbrăcăminte prin intermediul educației și promovarea cooperării dintre industrie și formarea profesională.

Un consorțiu internațional cu parteneri din Portugalia, Spania și România a conlucrat în cadrul acestei inițiative finanțate de către Comisia Europeană, consultându-se cu peste 350 de specialiști și experți și menținând dialogul direct cu autoritățile naționale pentru calificare, cu obiectivul de a elabora un set de rezultate care vor “modela” viitorul sectorului de confecții.

Este cunoscut faptul că nevoia de calificare pentru profesiile din domeniul confecțiilor este în continuă schimbare. De aceea, proiectul CosTUmE a considerat primordial să identifice aceste schimbări și să dezvolte un nou Profil pentru profesionistul în domeniul confecții care să răspundă cererilor pieței muncii și să elimine discrepanțele dintre realitate și programele de formare.

Pe de altă parte, profesioniștii și cursanții din domeniul textile-confecții ar trebui să profite de experiențele internaționale. Astfel, parteneriatul a inovat propunând o aliniere a sistemelor de formare din cele trei țări Portugalia-Spania-România, care permite mobilități de învățare acreditate. Mai mult, a fost dezvoltat un ghid care răspunde la întrebările privind modul în care o persoană poate beneficia de experiența internațională, precum și o hartă interactivă pentru a explora rețeaua de colaboratori ai proiectului CosTUmE, care pot organiza stagii de mobilitate.

Pentru creșterea impactului, a fost dezvoltat un pachet de instruire pentru formatori și lideri de companii care doresc să aplice metodologia CosTUmE și să o implementeze pentru a mări potențialul cursanților și angajaților.

Toate rezultatele sunt disponibile pe website-ul proiectului http://clothingtechnician.eu/about/?lang=ro.

În plus, punctele naționale de contact sunt pregătite să ofere sprijin organizațiilor și persoanelor care doresc informații despre aplicarea acestor rezultate inovative.

Detalii »

Invitație eveniment de multiplicare_proiect COSTUME_ 24.09.2020, ora 14

17.09.2020

Asociația Astrico Nord-Est și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie sunt parteneri în proiectul Erasmus+ “CosTUmE – Clothing Technician Profile Update via Education”, alături de asociații de profil din Spania și Portugalia, sub coordonarea Centrului Tehnologic CITEVE - Portugalia.

Scopul proiectului este actualizarea profilului și a calificării Tehnicianului îmbrăcăminte/Clothing Technician din sectorul textile - confecții, o nevoie identificată de rețelele naționale importante din sector.

În acest context, avem plăcerea de a vă invita la evenimentul de multiplicare organizat în cadrul proiectului CosTUmE, eveniment ce se va desfășura online, în data de 24 Septembrie 2020, începând cu ora 14:00.

Agenda propusă a evenimentului:

 Prezentarea proiectului Erasmus+ “CosTUmE – Clothing Technician Profile Update via Education”

 Prezentarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului CosTUmE:

o Raportul privind nevoile de calificare și bune practici pentru sectorul textile-confecții

o Profilul și calificarea Tehnicianului îmbrăcăminte

o Matricea ECVET

o Ghidul pentru mobilitatea în UE

o Pachetul de formare pentru Profilul și calificarea Tehnicianului îmbrăcăminte

 Dezbatere privind activitatea în domeniul formării profesionale la nivel național. Intervenții din partea reprezentanților autorităților naționale din domeniu și a partenerilor sectoriali.

Vă rugăm să ne confirmați participarea la datele de contact: e-mail cluster@astricone.eu, telefon: 0757 799 224, până în data de 22 septembrie 2020.

Detalii »

Publicarea celui de-al treilea newsletter din cadrul proiectului COSTUME!

10.09.2020

Parteneriatul proiectului “CosTUmE - Clothing Technician profile Update via Education” a publicat cel de-al treilea newsletter al proiectului.

Buletinul informativ cuprinde cele mai recente știri și articole despre proiectul CosTUmE, informații privind organizarea sesiunilor de instruire a formatorilor și detalii privind organizarea, în luna septembrie 2020, a trei evenimente de diseminare a rezultatelor obținute, în cele trei țări partenere (Portugalia, Spania, România).

Detalii »

Sesiunea de instruire a formatorilor în România

09.09.2020

Partenerii români, ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST și INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE ȘI DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ȘI PIELE au organizat, în România, o sesiune de instruire a formatorilor în cadrul proiectului Erasmus „Actualizarea Profilului Tehnicianului de îmbrăcăminte prin intermediul Educației - CosTUmE”.

Sesiunile de instruire s-au desfășurat on-line, pe parcursul a cinci zile, între 3 și 7 august 2020 și au adunat 11 experți VET din diferite regiuni ale României.

În timpul sesiunilor de formare, echipa proiectului a prezentat proiectul și rezultatele obținute (Profilul și calificarea tehnicianului în îmbrăcăminte, Matricea ECVET, ghidul pentru mobilitate în UE) și pachetul de formare dezvoltat în cadrul proiectului.

Participanții au primit informații privind matricea relațiilor dintre unitățile de competență, privind unitățile de competență identificate și au discutat interactiv despre activitățile desfășurate pentru fiecare unitate de competență (un studiu de caz, un scenariu dinamic de grup și un caz practic).

La sfârșitul sesiunilor de formare, participanții au primit un certificat de instruire recunoscut de consorțiul proiectului CosTUmE.

Detalii »

Comunicat de presă - Asociația Clusterelor din România

02.04.2020

Asociația Clusterelor din România – ClusteRO a continuat acțiunea de supraveghere și analiză a efectelor stării de urgență instituite pe teritoriul României asupra membrilor săi, ca urmare a pandemiei de COVID-19. De asemenea, au fost inventariate măsurile de natură economică luate de Guvernul României pentru micșorarea impactului restricțiilor impuse de starea de urgență asupra activității membrilor săi.

Astfel, în urma feedback-ului primit de la membrii noștri, considerăm necesare următoarele abordări urgente:

1. Solicităm o intervenție a statului în economie de aproximativ 15% din PIB - cca. 30 miliarde euro, la nivelul actual al PIB-ului nominal al României, dat fiind impactul estimat al crizei economice. O intervenție de 30 miliarde de euro a statului acum ar putea ajuta economia românească să nu intre în recesiune (sau să treacă pe minus doar pe termen foarte scurt) și să încheie anul la un nivel bun, chiar pe creștere de la an la an, situație care ar plasa România pe o poziție mult mai bună la nivel internațional ca economie, competitivitate globală etc .

2. Reclamăm necesitatea reducerii cheltuielilor aparatului de stat, care ar trebui să devină o prioritate pentru a trece cu bine prin criza iminentă. În condițiile în care mediul privat a fost afectat masiv, atât direct cât și indirect, ca nivel de venituri, încă de la debutul acestei crize, ca rezultat rapid al măsurilor de distanțare socială, închidere a granițelor și izolare/carantină generalizată, impuse prin ordonanțele militare, se constată lipsa solidarității între mediul privat și autoritățile publice din România. Considerăm că, acum mai mult ca oricând, o minimă solidaritate între sistemul public și mediul privat este absolut necesară. Iar în insituțiile publice unde activitatea nu este diminuată, așteptarea contribuabililor este ca acestea să funcționeze cel puțin la un nivel similar celui anterior decretării stării de urgență, contribuind semnificativ astfel și la digitalizarea serviciilor publice, ținând cont de contextul actual care reclamă urgența unor măsuri care să prevină blocajele administrative și birocratice semnalate pe alocuri de mediul privat .

3. Solicităm Autorităților de Management ale Programelor Operaționale Competitivitate, Capital Uman și Regional să urgenteze lansarea de apeluri de proiecte care ar putea fi accesate de către firmele producătoare de echipamente și aparatură medicală, având în vedere existența unei sume de 680 de milioane de euro disponibilă pentru România din fonduri structurale, în contextul luptei împotriva COVID-19. De asemenea, cu scopul de a sprijini dezvoltarea de produse inovative în sectorul medical (spre exemplu, ventilatoare medicale 3D, tehnologii şi aplicatii digitale necesare în monitorizarea stării pacienţilor etc.) şi textile, în domeniul echipamentelor medicale de protecţie, propunem să fie lansate instrumentele de finanţare aferente Programului 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin CDI, Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015 – 2020: Bridge Grant (Transfer de cunoaştere la agentul economic). Proiect experimental demonstrativ, Transfer la operatorul economic, Cecuri de inovare, Soluţii.

4. Reiterăm solicitarea formulată în comunicatul din data de 26.03.2020 ca instituțiile statului să demareze de urgență efectuarea plăților datorate companiilor, pentru a ajuta la crearea de lichidități (sub orice formă: plăți în contractele de achiziție publică aflate în derulare, decontarea TVA, concedii medicale restante, decontarea proiectelor finanțate de la bugetul de stat/ fonduri europene etc.).

Asociația Clusterelor din România, ClusteRO, împreună cu clusterele membre, își declară completa susținere pentru companiile/organizațiile partenere și, în același timp, disponibilitatea de a fi un partener de încredere în discuțiile și consultările organizate de instituțiile administrației centrale în vederea identificării celor mai bune soluții pentru ca mediul de afaceri din România să traverseze această perioadă dificilă în cele mai bune condiții.

Asociația Clusterelor din România este organismul reprezentativ la nivel național și internațional al clusterelor din România, ecosisteme industriale ce reunesc în componența lor întreprinderi, organizații de cercetare-dezvoltare-inovare, autorități publice din toate domeniile de activitate ale economiei naționale, reprezentând la rândul lor peste 2.000 întreprinderi, 198.000 angajați, 8,7 mld lei cifră de afaceri, 2,6 mld EUR exporturi.

București, 02.04.2020

Detalii »

Comunicat de presă - Asociația Clusterelor din România

26.03.2020

Asociația Clusterelor din România este organismul reprezentativ la nivel național și internațional al clusterelor din România, ecosisteme industriale ce reunesc în componența lor întreprinderi, organizații de cercetare-dezvoltare-inovare, autorități publice din toate domeniile de activitate ale economiei naționale, reprezentând la rândul lor peste 2.000 întreprinderi, 198.000 angajați, 8,7 mld lei cifră de afaceri, 2,6 mld EUR exporturi.

În urma feedback-ului primit de la membrii noștri, considerăm necesare următoarele abordări urgente:

1. Solicităm ca instituțiile statului să demareze de urgență efectuarea plăților datorate companiilor, pentru a ajuta la crearea de lichidități (sub orice formă: decontarea TVA, concedii medicale restante, decontarea proiectelor finanțate de la bugetul de stat/ fonduri europene etc.);

2. Solicităm crearea unei proceduri simplificate pentru acordarea directă a unor ajutoare de stat (granturi) pentru ca acele companii care pot și iși doresc să-și modifice fluxurile de producție și să contribuie la producția de materiale și bunuri critice, necesare în această perioadă, să poată acționa imediat (de exemplu: materiale/echipamente de protecție, materiale și bunuri necesare în spitale etc.);

3. Solicităm ca ONG-urile să poată, la nevoie și în situația restrângerii activității, să își trimită o parte din personal în șomaj tehnic. Menționăm faptul că ONG-urile nu au cod CAEN dintre cele menționate ca fiind direct afectate și nici nu poate fi vorba de reducerea cu minim 25% a încasărilor (condiții necesare și obligatorii pentru a putea acorda șomaj tehnic în condițiile recuperării a 75% din câștigul salarial mediul brut).

4. Solicităm clarificarea urgentă a sintagmei “diminuarea încasărilor”, condiție obligatorie pentru a putea recupera 75% din câștigul salarial mediul brut, în scenariul șomajului tehnic, respectiv înlocuirea acesteia cu cea de “diminuare a veniturilor”. Facem aceste mențiuni datorită unor realități economice, încasările lunii în curs fiind cel mai adesea ajunse la termen și în fapt rezultatul activității ultimelor luni, dar diminuarea actuală a veniturilor va avea un impact pentru lunile următoare și considerăm ca diminuarea veniturilor are mult mai mare relevanță în contextul dat.

5. Solicităm demararea imediată a negocierilor cu Comisia Europeană în vederea trecerii de la regula n+3 la regula n+4 în cadrul contractelor de finanțare pe fonduri europene, precum și prelungirea perioadei de contractare a proiectelor în cadrul exercițiului financiar 2014-2020 cu minim 6 luni, de la 31 decembrie 2020 până la 31 iunie 2021. Acest lucru ar avea impact pozitiv asupra proiectelor în implementare, precum și asupra posibilității de a lansa noi apeluri și de a contracta proiecte pe fonduri europene

6. Solicităm revizuirea plafoanelor ajutoarelor de stat care pot fi acordate, mai ales a celor de minimis, ținând cont de faptul că unii beneficiari din prezent nu se vor putea redresa fără suplimentarea plafonului – fie prin creșterea de la 200 de mii de euro la 500 de mii, fie prin reducerea perioadei de plafonare de la 3 ani la 2 ani.

Asociația Clusterelor din România, ClusteRO, împreună cu clusterele membre, își declară completa susținere pentru companiile/organizațiile partenere și, în același timp, disponibilitatea de a fi un partener de încredere în discuțiile și consultările organizate de instituțiile administrației centrale în vederea identificării celor mai bune soluții pentru ca mediul de afaceri din România să traverseze această perioadă dificilă în cele mai bune condiții.

București, 26.03.2020

Detalii »

Cel de-al doilea eveniment internațional de matchmaking, Porto, Portugalia, 29 aprilie 2020

11.02.2020

UPDATE: Amânarea conferinței iTechStyle Summit 2020 și a celui de-al doilea eveniment internațional de matchmaking

Luând în considerare criza provocată de epidemia de coronavirus, organizatorii au decis amânarea celei de-a patra ediții a conferinței internaționale de textile și îmbrăcăminte iTechStyle Summit 2020 precum și amânarea celui de-al doilea eveniment internațional de matchmaking din cadrul proiectului TEX4IM.

Noile date vor fi comunicate în timp util de către organizatori.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

TEX4IM, în parteneriat cu Rețeaua Enterprise Europe, organizează cel de-al doilea eveniment internațional bilateral de afaceri la Porto, Portugalia, în data de 29 aprilie 2020.

TEX4IM, parteneriatul european pe termen lung pentru modernizarea industrială a sectorului de textile și îmbrăcăminte, în cooperare cu Rețeaua Enterprise Europe, reunește cele mai importante clustere textile europene cu scopul stabilirii de noi parteneriate de cooperare prin îmbunătățirea capacităților de inovare, a modelelor de afaceri, a cunoștințelor, a nivelului de competențe și a altor factori cheie ce vor sta la baza viitorului sectorului european de textile și îmbrăcăminte.

Evenimentul va fi organizat în cadrul celei de-a patra ediții a conferinței internaționale de textile și îmbrăcăminte iTechStyle Summit 2020.

Mai multe detalii găsiți accesând website-ul proiectului:

https://tex4im.eu/tex4im-2nd-international-textile-clothing-matchmaking-event/

Detalii »

EU-TEXTILE 2030 și TEX4IM semnează un Memorandum de Cooperare pentru consolidarea inovării și cooperării clusterelor textile din Europa

06.02.2020

EU-TEXTILE 2030, clusterul european de materiale textile avansate și TEX4IM, parteneriatul pentru investiții strategice de specializare inteligentă în Europa, au semnat un memorandum de cooperare pentru a oferi un cadru care îmbină internaționalizarea și investițiile regionale în domeniul materialelor textile din Europa.

Acest memorandum va facilita coordonarea și sprijinirea companiilor europene din domeniul materialelor textile avansate prin întărirea colaborării clusterelor din Europa. Memorandumul de cooperare reprezintă un pas important pentru consolidarea inițiativei Regiotex, aducând împreună toate clusterele textile pentru a consolida agenda europeană de inovare și competitivitate în domeniul textil.

Mai multe detalii puteți găsi accesând link-ul:

https://tex4im.eu/eu-textile2030-and-tex4im-sign-a-memorandum-of-understanding-to-strengthen-textile-cluster-cooperation-and-innovation-in-europe/

Detalii »

Comunicat de presă “CosTUmE” - primul an de implementare al proiectului!

05.02.2020

Proiectul “CosTUmE - Actualizarea profilului Tehnicianului de îmbrăcăminte prin educație” are ca scop este actualizarea profilului și a calificării Tehnicianului de îmbrăcăminte din sectorul textile- confecții, o nevoie identificată de rețelele naționale importante din sector. Consorțiul proiectului este format din 8 parteneri din 3 țări europene, Portugalia (PT), în Spania (ES) și în România (RO) ce vor crea în cele 24 de luni de implementare a proiectului, un nou profil profesional pentru Tehnicianul de îmbrăcăminte recunoscut în UE (PT, ES, RO) și vor mobiliza tinerii și adulții pentru a se califica în sistemul EFP, prin dobândirea competențelor necesare pentru industria de textile – confecții, având legătura strânsă cu moda, textilele tehnice, textilele de interior, sustenabilitatea, introducerea de noi materiale și industria 4.0.

Cel de-al doilea comunicat de presă al proiectului reprezintă o trecere în revistă a activităților realizate de partenerii consorțiului în primul an de implementare a proiectului:

- Profilul și calificarea pentru Tehnicianul de îmbrăcăminte

- Raportul privind nevoile de calificare și bune practici pentru sectorul T&C

- Matricea ECVET

- Ghidul de instruire pentru mobilitatea în Europa

Mai multe informații puteți găsi accesând website-ul proiectului http://clothingtechnician.eu/?lang=ro

Detalii »

Cel de-al doilea newsletter din cadrul proiectului COSTUME!

06.01.2020

Proiectul “CosTUmE - Clothing Technician profile Update via Education” a lansat cel de-al doilea newsletter, marcând împlinirea unui an de implementare a proiectului.

Buletinul informativ cuprinde cele mai recente știri și articole despre proiectul CosTUmE și despre sectorul textile și îmbrăcăminte.

Detalii »

Medalie de argint ESCA

29.11.2019

Clusterul textil Astrico Nord-Est a obținut ”Medalia de argint” pentru excelență în managementul de cluster ca recunoaștere a performanțelor obținute până în prezent.

Certificarea s-a realizat în urma unui audit ce a avut loc în data de 30 octombrie 2019, la Săvinești, în prezența unui expert ESCA. În cadrul auditului a fost evaluată activitatea clusterului și au fost identificați indicatorii la care s-au înregistrat îmbunătățiri ale performanțelor managementului de cluster.

Această certificare a fost oferită de Secretariatul European pentru Analiza Clusterelor (ESCA), organism care face parte din programul Inițiativa pentru Excelența Clusterelor Europene.

Detalii »

ACHIZIȚIA DE SERVICII DE CONSULTANȚĂ în cadrul proiectului ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”, cod SIPOCA 287/My Smis 112719

28.10.2019

Asociația ASTRICO NORD-EST, în calitate de partener în cadrul proiectului ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”, cod SIPOCA 287/My Smis 112719, publică prezentul anunţ în vederea ACHIZIȚIEI DE SERVICII DE CONSULTANȚĂ: [COD CPV: 79300000-7(Rev.2)].

Obiectul contractului: ACHIZIȚIE DE SERVICII DE CONSULTANȚĂ în cadrul proiectului ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”, cod SIPOCA 287/My Smis 112719.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: achiziție directă în conformitate cu Ordinul 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

Surse de finanţare a contractului ce va fi atribuit: fonduri nerambursabile și fonduri proprii.

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut.

Modul prin care se depun oferta și documentele doveditoare:

- Prin poștă/curier la sediul Asociației Astrico Nord-Est: loc. Săvinești, str. Gheorghe Caranfil nr. 1C, jud.Neamț.

- Prin e-mail la adresa de e-mail office@astricone.eu

- Prin depunerea documentației la sediul Asociației Astrico Nord-Est: loc. Săvinești, str. Gheorghe Caranfil nr. 1C, jud.Neamț.

Data limită pentru depunerea ofertelor : 08 noiembrie 2019, ora 16.00 – ora României.

Ofertele vor fi depuse numai în limba română. Ofertele vor fi întocmite conform caietului de sarcini atașat prezentului anunț.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la sediul asociației, prin telefon ori e-mail.

Date de contact: Tel.: 0374.012.354, fax.: 0333.815.434; e-mail : office@astricone.eu

Detalii »

Expoziția KNIT TEX ROM - Shima Seiki, Sibiu, 23-25 octombrie 2019

30.09.2019

Compania KNIT TEX ROM are plăcerea de a vă invita la expoziția organizată alături de Shima Seiki în perioada 23-24-25 octombrie 2019, la Sibiu, Hotel Mercure Sibiu Airport, Șoseaua Alba Iulia 120 ( fost Ana Airport).

Pentru mai multe detalii vă rugăm să contactați organizatorii la numărul de telefon 0233.217.801, e-mail office@knittex.ro

Detalii »

Cea de-a treia întâlnire cu furnizori de formare și companii din industria textilă

sediul ASOCIAȚIEI ASTRICO NORD-EST, str. Gheorghe Caranfil nr. 1C, Săvinești., 30.09.2019

Partenerii români din cadrul proiectului CosTUmE, ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST și INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ȘI PIELĂRIE, au organizat în data de 30 septembrie 2019 cea de-a treia întâlnire cu furnizori de formare și companii din industria textilă.

Întâlnirea a reunit, la sediile INCDTP și Astrico Nord-Est, 4 experți formatori din domeniul textile – confecții, reprezentanți a două companii din industria textilă din județul Neamț și membri ai echipei de proiect.

Specialiștii prezenți au elaborat profilul Tehnicianului în îmbrăcăminte, punând accent pe aspecte legate de cadrul de formare tehnologică pentru operarea utilajelor de producție, asigurarea finisării articolelor de îmbrăcăminte și a accesoriilor și utilizarea standardelor tehnice și de calitate.

De asemenea, în urma discuțiilor au fost descrise resursele necesare profilului Tehnicianului în îmbrăcăminte.

Detalii »

TEX4IM: Call for Project ideas in the form of Expression of Interest (EOI)

24.09.2019

Now SMEs belonging to the textile-clothing (TC) sector, or SMEs from different sectors motivated to establish business opportunities and new value chains with TC SMEs can submit their innovative ideas. The call is opened only for candidates located in the territory of the EU.

We are looking for ideas that are in line with the following TEX4IM thematic priorities:

Factory 4.0, Digitisation

Supply Chain 4.0

Circular Economy 4.0

Advanced Textile Materials (ATM)

Green chemistry

Smart Textiles

Internationalisation

Education, life-long learning

Management and company organization

The best 2 selected applicants in each TEX4IM region will have the possibility to benefit of the free participation to the first international matchmaking event, that will take place in Stockholm (Sweden) next November 13 and 14. Awarded applicants will have the travel and subsistence costs for participating to the MM event covered by the TEX4IM budget.

Project ideas in the form of Expression of Interest (EOI), prepared according to the official template provided below, must be submitted by email to enrico.venturini@tecnotex.it until October 21, 2019 included.

The EoI must be submitted in English.

For more details please visit www.tex4im.eu.

Detalii »

Cea de-a doua întâlnire cu furnizori de formare și companii din industria textilă

29.08.2019

Partenerii români din cadrul proiectului CosTUmE, ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST și INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ȘI PIELĂRIE, au organizat în data de 29 august 2019 cea de-a doua întâlnire cu furnizori de formare și companii din industria textilă.

Întâlnirea a reunit, la sediile INCDTP și Astrico Nord-Est, 4 experți formatori din domeniul textile - confecții și reprezentanți a două companii din industria textilă din județul Neamț.

Specialiștii prezenți au analizat stadiul actual al elaborării profilului Tehnicianului în îmbrăcăminte, punând accent pe aspecte legate de operarea eficientă a utilajelor, finisarea articolelor de îmbrăcăminte și utilizarea standardelor tehnice și de calitate.

Detalii »

Obținerea ”Medaliei de argint” pentru excelența în managementul de cluster

20.08.2019

Clusterul textil Astrico Nord-Est a inițiat demersurile privind obținerea ”Medaliei de argint” pentru excelență în managementul de cluster.

Certificarea se realizează în urma unui interviu și a unui audit la nivelul clusterului pentru identificarea indicatorilor la care s-au înregistrat îmbunătățiri ale performanțelor managementului de cluster.

Această certificare este oferită de Secretariatul European pentru Analiza Clusterelor (ESCA), organism care face parte din programul Inițiativa pentru Excelența Clusterelor Europene. Programul a fost lansat de Comisia Europeană în anul 2009 cu scopul sprijinirii clusterelor de a-și îmbunătăți capacitățile de management și relaționare pe plan intern și extern.

Detalii »

Realizare audituri de inovare la nivelul companiilor membre ale Clusterului Textil Astrico Nord-Est

20.08.2019

Membrii echipei de management a clusterului, alături de experți externi, au derulat în perioada mai – iunie 2019, interviuri la nivelul membrilor Clusterului Textil Astrico Nord-Est, în vederea realizării auditurilor de inovare. Echipele, formate dintr-un reprezentant al managementul de cluster și un expert extern, s-au deplasat la 24 de membri ai clusterului unde au purtat discuții cu reprezentanții companiilor privind gradul de inovare și dezvoltare a acestora, strategia de management a fiecărei companii, posibilitățile de creare de noi produse și accedere pe noi piețe. Fiecare interviu s-a finalizat cu un raport și cu recomandări la nivel individual pentru fiecare companie.

Detalii »

Prima întâlnire cu furnizorii de formare, autoritățile naționale din domeniul calificării și formării profesionale și companiile din industria textilă din România

Grand Hotel Ceahlău, Piatra Neamț, 19.07.2019

Partenerii români ai proiectului CosTUmE, ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST și INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ȘI PIELĂRIE au organizat în data de 19 iulie 2019, prima întâlnire cu furnizorii de formare, autoritățile naționale din domeniul calificării și formării profesionale și companiile din industria textilă din România.

Intâlnirea, organizată la Grand Hotel Ceahlău, Piatra Neamț, a reunit 3 reprezentanți ai Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic – instituție națională din domeniul calificării și formării profesionale, 7 reprezentanți ai companiilor de textile și confecții și 10 experți formatori din sectorul de textile și confecții.

Echipa de management a prezentat proiectul și obiectivele sale și a colectat opiniile invitaților prezenți privind activitățile, competențele, metodele de pregătire, metodologia de evaluare și durata programului de pregătire în vederea elaborării profilului Tehnicianului în îmbrăcăminte.

Detalii »

Conferința Europeană a Clusterelor "Connecting Ecosystems. Bridge. Inspire. Change"

14-16.05.2019

Reprezentanții Clusterului Textil Astrico Nord-Est au participat la Conferința Europeană a Clusterelor "Connecting Ecosystems. Bridge. Inspire. Change" ce a avut loc în perioada 14-16 mai 2019 la Palatul Parlamentului.

Evenimentul, organizat de Comisia Europeană și Ministerul Economiei, sub egida Presedinției Române la Consiliul UE s-a bucurat de 450 de participanți din intreaga lume, reprezentați ai Comisiei Europene și a Ministerului Economiei din România, reprezentanți ai clusterelor, ai mediului de afaceri și ai mediului academic.

Conferința a marcat cu succes integrarea diverselor instrumente de sprijin ale clusterelor la nivel european: ECCP, ESCA, EEN, European Cluster Observatory, reafirmând necesitatea sprijinirii clusterelor și în noua etapă de programare 2021-2027.

Programul conferinței a cuprins și o sesiune de brokerage C2C organizată în data de 14 mai 2019 de European Cluster Observatory, European Cluster Collaboration Platform si Enterprise Europe Network.

Detalii »

Workshop ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST, 07.12.2018

sediul ASOCIAȚIEI ASTRICO NORD-EST, str. Gheorghe Caranfil nr. 1C, Săvinești, 07.12.2018, ora 11

Stimate Domn/Stimată Doamnă,

Asociația ASTRICO NORD-EST alături de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași prin Facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial și Asociația PROIECTELE PANDOREI implementează proiectul „Practică și vei fi competent!” în perioada 12 septembrie 2018 - 11 septembrie 2020.

Proiectul se adresează unui număr de 220 studenți înmatriculați la Facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial, care vor beneficia de stagii de practică îndrumate, desfășurate atât în laboratoarele tehnologice ale facultății, cât și în firme de prestigiu din domeniu, metode moderne de învățare, burse pentru studenții din mediul rural, subvenții, premii la concursurile organizate în cadrul proiectului, șanse mai mari de angajare.

În acest sens, avem plăcerea de a vă invita la workshop-ul organizat vineri, 7 decembrie 2018, ora 11:00, la sediul ASOCIAȚIEI ASTRICO NORD-EST, str. Gheorghe Caranfil nr. 1C, Săvinești.

Workshop-ul are ca scop stabilirea agenților economici cu care se vor încheia acorduri de parteneriat, în cadrul proiectului ”Practică și vei fi competent!”.

Vă rugăm să confirmați participarea la numărul de telefon 0757.799.224, mail: office@astricone.eu

Vă așteptăm cu drag!

Detalii »

Comunicat de presă - proiect Erasmus + “CosTUmE - Actualizarea profilului tehnicianului de îmbrăcăminte prin intermediul educației”

27.11.2018

ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST este partener al proiectului Erasmus+ “CosTUmE - Actualizarea profilului tehnicianului de îmbrăcăminte prin intermediul educației” – al cărui scop este actualizarea profilului și a calificării Tehnicianului de îmbrăcăminte din sectorul textile- confecții, o nevoie identificată de rețelele naționale importante din sector. Prima întâlnire transnațională a avut loc luna trecută în Portugalia, găzduită de coordonatorul de proiect CITEVE.

Anticiparea nevoilor de competențe și promovarea cooperării dintre industrie și educație - formarea profesională (VET) sunt două obiective ale Agendei Competențelor pentru Europa (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223).

În Portugalia (PT), în Spania (ES) și în România (RO), sistemul de educație și formarea profesională VET oferă mai multe calificări/standarde în domeniul îmbrăcămintei (de exemplu tehnolog confecţii din tricotaje şi ţesături, tehnician în industria textilă, tehnician designer vestimentar), care nu pot satisface nevoile și cerințele companiilor, în momentul actual: capacitate de reacție rapidă, standarde înalte de calitate a produselor, soluții prietenoase cu mediul, competențe digitale, investigare și dezvoltare + inovare I&D+I, metodologii de învățare la locul de muncă pentru lucrători. Aceste provocări necesită resurse umane cu noi competențe și calificări (tehnice și transversale).

Proiectul “CosTUmE - Actualizarea profilului Tehnicianului de îmbrăcăminte prin educație” a apărut pentru a face față unor astfel de provocări și pentru a acționa asupra nevoii urgente a industriei textile și de confecții și pentru eliminarea discrepanțelor în calificare. În vederea alinierii la agenda competențelor pentru Europa, proiectul urmărește:

• Identificarea nevoilor, tendințelor și modelelor în cererile de competențe și locuri de muncă (inteligența competențelor) pentru sectorul T&C;

• Îmbunătățirea atractivității, calității și relevanței formării în domeniul confecțiilor;

• Crearea și actualizarea Profilului și calificării Tehnicianului de îmbrăcăminte, în scopul de a deveni mai vizibile și comparabile, facilitând mobilitatea persoanelor calificate în UE;

• Creșterea atractivității sectorului textile și confecții și identificarea talentelor, contribuind în același timp, la creșterea capacității de angajare a tinerilor;

• Diseminarea informațiilor care să permită alegerea unei cariere în UE, găsirea locurilor de muncă de calitate superioară și îmbunătățirea oportunităților profesionale;

• Consolidarea colaborării în rețea, a parteneriatelor și a coerenței politicii de educație și formarea profesională VET, între diferite instituții la nivel european, regional și național în timpul implementării și după încheierea proiectului.

Proiectul va dura 24 de luni, începând din octombrie 2018, iar pe parcursul acestei perioade vor fi implicați 156 de reprezentanți ai angajatorilor din domeniul textile și confecții (companii, manageri, experți tehnici, formatori interni), 141 de furnizori de formare (manageri, formatori și consultanți), 15 parteneri și asociații sociale sectoriale (manageri, formatori, tehnicieni) si 6 Autorități naționale de reglementare în domeniul VET (manageri, tehnicieni, consiliu sectorial).

Prin rezultatele proiectului, precum Raportul privind nevoile de calificare și bune practici pentru sectorul T&C, Profilul si calificarea Tehnicianului de îmbrăcăminte, matricea ECVET (Sistemul European de Credit pentru Educație și Formare Vocațională), Ghidul de instruire pentru mobilitatea UE și Pachetul de formare privind profilul și calificarea Tehnicianului de îmbrăcăminte pentru formatori, proiectul CosTUmE va avea următorul impact:

• Diminuarea discrepanțelor între oferta de calificare și cerințele de muncă în sectorul textile și confecții;

• Creșterea interesului tinerilor pentru calificările tehnice, prin contribuția la o perspectivă pozitivă a sectorului textile și confecții;

• Creșterea interesului lucrătorilor din domeniul textil și confecții pentru actualizarea calificării;

• Intensificarea interesului companiilor textile și confecții pentru promovarea unor mecanisme interne care să motiveze/sprijine lucrătorii să-și actualizeze calificarea;

• Promovarea mobilității europene ca modalitate de creștere a șanselor de angajare pentru tineri și șomeri;

• Validarea și recunoașterea calificării/profilului Tehnicianului de îmbrăcăminte de către cel puțin o autoritate națională de reglementare în domeniul VET.

Dacă sunteți un profesionist sau o companie din sectorul textile și confecții, vă rugăm să ne contactați la adresa office@astricone.eu și să aflați cum puteți participa la activitățile proiectului și să contribuiți la elaborarea profilului nou și actualizat al Tehnicianului de îmbrăcăminte.

Detalii »

Comunicat de presă - ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”

13.11.2018

ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST în parteneriat cu ASOCIAȚIA “COMITETUL SECTORIAL DIN RAMURA TEXTILE, CONFECȚII-COMITEX” implementează proiectul ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Operațiunea ”Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP”.

Proiectul are o valoare eligibilă de 948.596,67 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul de stat este în valoare de 929.625,04 lei.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacității Comitex și Asociației Astrico Nord-Est de a promova propuneri alternative privind politicile de calificare și ocupare, cu accent pe sectorul textil.

Rezultatele așteptate ale proiectului:

- Dezvoltarea abilităților pentru formularea de propuneri de politici privind calificarea și ocuparea, cu accent pe sectorul textil, printr-un schimb de experiență;

- Realizarea unei analize diagnostic privind reglementările actuale în domeniul vizat de proiect, respectiv în ceea ce privește calificarea, ocuparea, standardele ocupaționale din sectorul textil;

- Dezvoltarea unui sistem informatic de tip consultativ menit să colecteze opiniile la nivelul grupului țintă în domeniul vizat de proiect, respectiv în ceea ce privește calificarea, ocuparea, actualizarea standardelor ocupaționale din sectorul textil;

- Elaborarea și publicarea unui ghid de măsuri de ameliorare în domeniul vizat de proiect, respectiv în ceea ce privește calificarea, ocuparea, actualizarea standardelor ocupaționale din sectorul textil.

Detalii »

Cea de-a doua întâlnire a grupului de lucru CDI

31.10.2018

Cea de-a doua întâlnire a grupului de lucru CDI (cercetare, dezvoltare, inovare) s-a desfășurat în data de 30 octombrie 2018 la sediul Asociației Astrico Nord-Est.

Coordonatorul desemnat al grupului de lucru, dl. Șerban Strătilă, a propus difuzarea unor chestionare de evaluare a satisfacției membrilor și de identificare a principalelor direcții de acțiune viitoare. Opiniile membrilor clusterului stau la baza elaborării obiectivelor ce vor fi cuprinse în strategia de cercetare-dezvoltare-inovare a clusterului.

Membrii grupului de lucru au aprobat propunerea coordonatorului, acordând echipei de management a proiectului responsabilitatea difuzării chestionarelor în rândul membrilor clusterului. Echipa de management, responsabilă cu colectarea și centralizarea opiniilor membrilor clusterului, va pune la dispoziția membrilor grupului informațiile colectate.

De asemenea, membrii grupului au stabilit un calendar de activități pentru anul 2019, evidențiind acțiunile care stau la baza elaborării agendei strategice CDI a clusterului și a planului de implementare.

Detalii »

Comunicat de presă - „Practică și vei fi competent!”

26.10.2018

Asociația ASTRICO NORD-EST alături de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași prin Facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial și Asociația PROIECTELE PANDOREI implementează proiectul „Practică și vei fi competent!” în perioada 12 septembrie 2018 - 11 septembrie 2020.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul tematic 10 – Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv – Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea aptitudinilor practice pentru 220 de studenți de la domeniile Inginerie industrială și Inginerie și management, specializări specifice domeniului textilelor și confecțiilor, prin stagii de practică la firme de top din regiunile Nord-Est și Sud-Est, în vederea integrării cu succes pe piața muncii, prin investiții în educația și formarea profesională pentru dobândirea de competențe.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.952.932,23 lei, din care 1.918.116,25 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Proiectul se adresează unui număr de 220 studenți înmatriculați la Facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial, care vor beneficia de stagii de practică îndrumate, desfășurate atât în laboratoarele tehnologice ale facultății, cât și în firme de prestigiu din domeniu, metode moderne de învățare, burse pentru studenți din mediul rural, subvenții, premii la concursurile organizate în cadrul proiectului, șanse mai mari de angajare.

Detalii »

Expoziție echipamente Shima Seiki

Hotel Internațional, Iași, 10-12.10.2018

SHIMA SEIKI și KNIT TEX ROM organizează în perioada 10-12 octombrie 2018, la Iași, expoziția de echipamente Shima Seiki.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să contactați echipa KNIT TEX ROM la numerele de telefon + 40 233 217 801, + 40 233 220 491, e-mail office@knittex.ro, website www.knittex.ro

Detalii »

Prima întâlnire a grupului de lucru CDI

24.09.2018

Grupul de lucru CDI constituit în urma seminarului de planificare strategică a avut o primă întâlnire în data de 21 septembrie 2018 în care care s-au purtat discuții privind principalele direcții de acțiune ce vor sta la baza agendei strategice de cercetare-dezvoltare și inovare a clusterului:

- revizuirea strategiei de dezvoltare a clusterului;

- evaluarea situației actuale privind cercetarea, dezvoltarea și inovarea la nivelul clusterului;

- identificarea principalelor obstacole cu care se confruntă membrii clusterului în dorința de a-și dezvolta capacitățile de cercetare, dezvoltare, inovare;

- identificarea activităților/acțiunilor care să încurajeze creșterea competitivității membrilor clusterului și dezvoltarea capacității acestora de inovare.

Membrii grupului de lucru CDI (cercetare, dezvoltare, inovare) au ca responsabilitate principală elaborarea agendei strategice CDI a Clusterului Textil Astrico Nord-Est.

Detalii »

Seminarul de identificare a nevoilor de inovare a membrilor clusterului

sediul Asociației Astrico Nord-Est, Săvinești, județul Neamț, 17.09.2018

Asociația Astrico Nord-Est organizează în data de 21.09.2018, începând cu ora 10:00, seminarul de identificare a nevoilor de inovare a membrilor clusterului.

Seminarul se va desfășura la sediul Asociației Astrico Nord-Est, Săvinești, județul Neamț, în cadrul proiectului ”Dezvoltarea inovativă a Clusterului Textil Astrico Nord-Est”, implementat de Asociația Astrico Nord-Est în perioada 01.06.2018 - 31.05.2020.

Evenimentul va constitui un prim pas în procesul de elaborare a agendei strategice de cercetare-dezvoltare și inovare a clusterului.

Detalii »

Conferința națională “CODECAMP”

Rubik Hub Piatra Neamț, 28.05.2018

Sâmbătă, 26 mai 2018, a avut loc la Piatra Neamț conferința națională “CODECAMP”.

Manifestarea, organizată cu sprijinul Rubik Hub Piatra Neamț și ADR Nord-Est, s-a bucurat de prezența unui public numeros care a apreciat subiectele abordate, atât în partea introductivă cât și în cele trei secțiuni dedicate: Antreprenoriat, Leadership și Tehnologie IT.

Evenimentul, deosebit de interesant, a prezentat startup-uri românești cu expunere globală demonstrând că tehnologia oferită de startup-uri poate fi integrată în marile companii sau utilizată de publicul larg. De asemenea, au participat și antreprenori de succes ce au venit cu soluții reale în sprijinul celor ce intenționează să-și concretizeze ideile în business-uri.

Detalii »

RIFIL 45 de ani – Puterea de a mai crește!

24.04.2018

Prima societate mixtă cu partener occidental din România şi din întregul bloc comunist Est-European lua fiinţă în 1973, pe 24 aprilie. Constituirea societăţii mixte româno-italiene RIFIL, persoană juridică română cu sediul în Săvineşti, judeţul Neamţ a fost aprobată – împreună cu contractul de societate şi statutul societăţii – prin Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România cu nr. 252. Certificatul de înregistrare la Ministerul Finanţelor, din 14 mai acelaşi an, are nr.1 pe ţară. Obiectul iniţial de activitate, consemnat în decret, era producerea şi comercializarea firelor acrilice vopsite şi nevopsite. Cu 400 de salariaţi, din care 370 muncitori.

Actul de naştere propriu-zis, contractul de societate, fusese semnat de Valeriu Momanu, din partea română şi Emilio Falco, pentru partenerul italian. Asociaţii erau Centrala Industrială de Fibre Chimice Săvinești (52%) şi ROMALFA Spa din Biella (48%). Pentru acel moment, dar şi pentru ce a urmat, încă un nume din galeria artizanilor fondatori este foarte important de subliniat, Giacomo Verzoletto, si el acţionar al grupului industrial piemontez. De asemenea, se cuvine amintită prima echipă de conducere a societăţii: Laurenţiu Amălinei – director general, Sergio Messore – director tehnic-comercial şi Radu Bucur Popa – director economic.

După 45 de ani de istorie, de la pionierat la consolidarea exemplului de urmat, subînţelegând performanţa, se poate vorbi fără ezitare despre fenomenul naţional şi internaţional RIFIL. Implicarea decisivă a companiei în toate componentele reprezentative sau sensibile ale comunității, după Revoluţia din decembrie 1989, a luat proporţii de religie locală. Prin diversele şi generoasele contribuţii publice, RIFIL a construit un model unic. A cultivat şi crescut valorile, a dezvoltat o cultură corporatistă şi a impus standarde de performanţă de invidiat, totul pornind de la responsabilitate şi profesionalism.

Unul dintre momentele începuturilor, care stârneşte nostalgii mai greu de explicat astăzi, este legat de ianuarie 1975. Atunci a demarat producţia de fire acrilice vopsite, tip lână, folosind fibra melană produsă în România. Până în mai 1989 s-a funcţionat din plin.

La propunerea conducerii societății, asociații aprobă o serie de măsuri pentru intrarea pe noi piețe. Ținând cont de exigențe se procedează la achiziția de mașini și utilaje performante, operațiuni finanțate în premieră în România prin leasing. În aceeași perioadă RIFIL a utilizat mijloace moderne de activitate financiar-bancară, cum ar fi factoring-ul prin intermediul Băncii Române de Comerț Exterior.

RIFIL vindea pe pieţele din zona mediteraneeană, nordul Europei, Statele Unite ale Americii şi Orientul Mijlociu.

Fiind și întreprindere de comerț exterior, întreaga evidență a activității economice și comerciale, bilanțul contabil, erau ținute în valută. Toate vânzările se făceau la export, iar plățile se încasau numai în dolari, constituind o importantă sursă de venituri în devize liber convertibile pentru statul român. Dar salariile erau plătite în lei.

Oamenii erau mândri că lucrau la RIFIL pentru că aveau salariile cele mai mari. Nu au fost niciodată neîndepliniri de plan care să ducă la micșorarea salariilor, nici penalizări. Dimpotrivă, primeau 15% în plus ca spor de societate și al 13-lea salariu sub formă de participare la profit.

Spre deosebire de celelalte întreprinderi, RIFIL a fost scutită de atârnarea pe pereți a lozincilor și îndemnurilor la muncă pentru edificarea socialismului, iar salariații nu au fost chemați niciodată la muncă patriotică. În afară de ședințele lunare de partid și sindicat, angajații nu erau obligați să participe la manifestările politice ale vremii.

Conform termenilor din contractul de societate, acesta a expirat după 16 ani, la finele lunii mai 1989. În ciuda variantelor propuse de partenerul italian, autorităţile române – în varianta oficială – au refuzat continuarea activităţii şi Adunarea Generală a Asociaţilor a decis oprirea producţiei şi intrarea societăţii în lichidare începând cu luna septembrie. Decizia, în varianta reală şi binecunoscută în epocă, aparţinuse personal Elenei Ceauşescu.

Lichidatori au fost numiți Ion Strătilă și Vasile Gherasim, din partea CFS Săvinești, Gheorghe Popa (Ministerul Industriei Chimice) și Vittorino Tormen (ROMALFA).

Tergiversarea procedurilor, una riscantă, se lega de iluzia revenirii asupra deciziei. Pasul de la iluzie la speranţă avea să fie Revoluţia Română.

Pe 22 decembrie 1989, Luigi Bodo – în prezent director tehnic-comercial – se afla în Italia şi a transmis un telex istoric: „Bună ziua. Este clar că sunt foarte emoţionat. Azi este una din cele mai frumoase zile din viaţa mea chiar dacă sunt în Italia. Plouă, dar este ca primăvara. Sper că toată lumea este bine. La mulţi ani şi să ne vedem curând. Acum am multe de zis, dar am lacrimi în ochi, aşa că nu mai văd bine. Ciao la toată lumea”.

La invitaţia noilor autorităţi, pe 15 ianuarie 1990, la Bucuresti are loc întâlnirea între Gheorghe Caranfil (ministrul Industriei Chimice) si Valeriu Momanu, ca reprezentanți ai părții române, și Emilio Falco, Giacomo Verzoletto și Luigi Bodo. Se decide abandonarea lichidării şi repornirea producţiei. Ceea ce se întâmplă pe 1 februarie.

În următorii trei ani se realizează un volum important de investiţii concretizat prin creşterea producţiei şi productivităţii, îmbunătăţirea proceselor de filare şi vopsire, ridicarea calităţii firelor.

Luna mai 1993 consemnează sărbătorirea a 20 de ani de la înfiinţarea societăţii, un eveniment de anvergură din România acelor ani. Acţionarii şi reprezentanţii lor, salariaţii şi prietenii s-au bucurat împreună cu liderii autorităţilor locale din Piatra Neamţ şi Biella, precum şi cu oficialităţi guvernamentale şi diplomaţi din cele două ţări. A fost atunci o demonstraţie de forţă capitalistă sănătoasă, dublată de angajamentul de a consolida împreună comunitatea locală.

Din păcate, proiectele majore, complexe avansate administraţiei pietrene şi judeţene au fost ignorate cu desăvârşire. Nici măcar înfrăţirea naturală între Piatra Neamţ şi Biella nu s-a realizat.

RIFIL a continuat să crească, ajungând – graţie strategiei şi politicii de investiţii – un jucător de top în sectorul filaturii. Grupul cuprinde în prezent activităţi industriale de referinţă la Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului, Botoşani şi Buzău.

Cei 550 de salariați de pe platforma Săvinești sunt astăzi doar o parte a familiei RIFIL. Punctele de lucru de la Câmpulung Moldovenesc și Dorohoi au câte 90 fiecare, la NOVAFIL Gura Humorului sunt 120, iar la ROLANA TEX Botoșani încă 350. Fără ezitare se pot adăuga cei ca 400 de la filatura din Buzău, unde RIFIL e asociată cu 40%. Portofoliul de produse cuprinde de la cunoscutele fire acrilice, la cele 100% lână si in amestec, până la fire șenil pentru tapițerii în industria auto și a mobilei.

Numele fundamentale pentru dezvoltarea grupului în epoca modernă sunt Ion Strătilă (director general, în prezent președinte al Consiliului de Administrație) şi Luigi Bodo (director tehnic-comercial). Ştafeta direcţiunii generale a fost preluată din 17 decembrie 2011 de Valerica Leonte.

Tandemul Strătilă – Bodo a marcat profund viața societății pietrene după Revoluție. Fără dăruirea celor doi, fără nota personală dată în aceşti aproape 30 de ani, o sumedenie de domenii, activităţi şi performanţe n-ar fi beneficiat exact acel sprijin care a asigurat diferenţa.

Sub genericul „Puterea de a mai creşte”, oficializat în urmă cu cinci ani, RIFIL a confirmat puterea şi influenţa din mediul de afaceri. Guvernările le-au rămas şi ne-au rămas datoare. Persecuţiile, sabotajele din anii ’90 ai secolului trecut, la care au fost supuşi, reprezintă în continuare o pagină neagră, imposibil de şters vreodată. Ratarea preluării Melanei Săvineşti, elegant vorbind, ar trebui predată la şcoală. Curajul a făcut diferenţa.

Dincolo de toate, important este că puterea de a mai creşte funcţionează!… Mai presus de generic sau slogan, în dreptul RIFIL se reţine esenţa neafişată: puterea calităţii, calitatea puterii.

Alte date importante din istoricul grupului industrial RIFIL

● 1992 – Primul pas în producerea firelor tip bumbac şi demararea negocierilor de asociere cu societatea MOLDOFIL S.A. Câmpulung Moldovenesc.

● 1993 – Constituirea societăţii comerciale ROMALFA S.A. Săvinesti, având ca obiect de activitate principală comercializarea firelor tip bumbac acrilice şi în amestec.

● 1994 – Adunarea Generală a Asociaţilor decide majorarea capitalului social al ROMALFA S.A., majorare subscrisă de MOLDOFIL S.A. Câmpulung Moldovenesc care devine acţionar cu 50% din actiuni.

● 1996 – RIFIL S.R.L. devine RIFIL S.A.

● 1997-1999 – Noile tehnologii introduse atât în filatură cât şi în vopsitorie

au permis începerea producţiei de fire acrilice în amestec cu lână şi în amestec cu bumbac.

● 1999 – În urma negocierilor cu FPS, RIFIL S.A. cumpără pachetul majoritar de actiuni al FIRMELBO Botoşani şi subscrie majorarea de capital social conform acordului încheiat.

● 1999 – RIFIL subscrie majorarea capitalului social hotărât de Adunarea Generală a Acţionarilor a FILATURA S.A. Buzău. Ca urmare RIFIL devine actionar majoritar.

● 2003 – RIFIL, împreuna cu INDUSTRIA ITALIANA FILATI şi FILPUCCI, ambele din Prato – Italia, au înfiinţat INDUSTRIA FILATI BUZĂU, care preia activitatea de producere a firelor fantezie pentru tricotaje şi a firelor pentru lucru de mână.

● 2010 – În urma parteneriatului încheiat de Asociația ASTRICO NORD-EST cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Facultatea de Textile, Pielărie şi Management Industrial a Universităţii Tehnice «Gheorghe Asachi» Iași, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Textile Pielărie – București și Inno Consult SRL – București ia naștere Clusterul textil Astrico Nord-Est.

● 2014 – RIFIL preia integral părțile sociale ale ROLANA-TEX Botoșani. Grupul de firme RIFIL ajunge între cei mai mari producători de fire din Europa cu o cifră de afaceri de aproximativ 140 milioane euro anual.

Conducerea societății, în nume propriu și în numele acționarilor, dorește să aducă mulțumiri tuturor angajaților și fiecăruia dintre ei pentru contribuția la succesul și rezultatele bune ale societății în decursul anilor!

Ion Stratilă – Președinte C.A.

Valerica Leonte – Director General

Luigi Bodo – Director Tehnic-Comercial

Detalii »

Inițiativa pentru IMM-uri: 540 milioane EUR disponibile pentru IMM-uri din România

23.06.2017

Programul Operaţional Iniţiativa pentru IMM-uri 2014-2020 (POIIMM) sprijină întreprinderile mici şi mijlocii prin garanţii pentru credite noi de investiţii şi capital de lucru. În acest sens au fost semnate acorduri de garantare pentru implementarea Inițiativei pentru IMM-uri în România cu cinci bănci, Raiffeisen Bank, ProCredit Bank România, Banca Comercială Română, Banca Transilvania și BancPost. Prin aceste acorduri se urmărește facilitarea accesului la finanțare pentru aproximativ 3.700 de IMM-uri românești, oferindu-se o garanție care acoperă 60% din fiecare credit și dobândă redusă.

Inițiativa pentru IMM este o colaborare între Grupul BEI (Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții), Guvernul României și Comisia Europeană. Contribuția României la acest instrument este de 100 de milioane de Euro din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, la care se adaugă resurse ale BEI și ale programului Orizont 2020.

Mai multe detalii găsiți accesând link-ul http://www.adrnordest.ro/news.php?id=707

Detalii »

Modificarea Ghidului General al Solicitantului pentru POR 2014-2020

24.02.2017

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat în data de 23 februarie 2017 ordinul de modificare a Ghidului General al Solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

Găsiți principalele modificări precum și documentele revizuite accesând link-ul http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/18164/por-ghidul-general-al-solicitantului-a-fost-modificat

Detalii »

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

27.07.2016

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat în data de 25.07.2016 spre consultare publică Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. - Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate. Prioritatea de investiție 2.2. va sprijini dezvoltarea IMM-urilor pentru îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și naționale.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa info@mdrap.ro, până la data de 24.08.2016.

Mai multe detalii puteți găsi accesând site-ul http://www.fonduri-structurale.ro/stiri/17217/por-un-nou-ghid-al-solicitantului-pentru-finantarea-imm-lansat-in-consultare-publica

Detalii »

Lansarea programului național multianual de microindustrializare

22.07.2016

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, Direcția Generală Politici Antreprenoriale a lansat în ziua de miercuri, 20 iulie, Programul național multianual de microindustrializare, cu un buget alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2016 de 60.890.000 lei. Aplicația pentru înscriere este activă până în data de 29 iulie 2016, ora 20,00.

Detalii despre program și documentele necesare, inclusiv procedura de aplicare, pot fi găsite pe pagina web : http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2016/programul-na-ional-multianual-de-microindustrializare.

Detalii »

Buletin informativ privind oportunități de internaționalizare prin Rețeaua Enterprise Europe - Punct Local de Contact ADR Nord-Est

ADR NORD-EST, Piatra Neamț, 15.07.2016

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a publicat un buletin informativ care cuprinde oportunități de colaborare dedicate IMM-urilor inovative, dornice să-și identifice noi parteneri de afaceri din diverse sectoare de activitate. Aceste propuneri de colaborare au fost selectate din baza de date centralizată a Rețelei Enterprise Europe care cuprinde peste 10.000 de profiluri de companii (cereri/oferte de afaceri și tehnologie, cercetare-dezvoltare).

Detalii suplimentare despre serviciile centrului Enterprise Europe găzduit de ADR Nord-Est puteți găsi la adresa www.adrnordest.ro - secțiunea EEN sau vă pot fi oferite la sediul agenției din Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Piatra Neamț, tel: 0233 218.071, fax: 0233 218.072, e-mail: een@adrnordest.ro.

Detalii »

Catalogul surselor de finanțare - ediția nr. 6, iulie 2016.

ADR NORD-EST, Piatra Neamț, 15.07.2016

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a publicat catalogul surselor de finanțare - ediția nr. 6, iulie 2016.

Catalogul oferă informații la zi despre oportunitățile de finanțare disponibile, tuturor organizațiilor care doresc să-și dezvolte activitatea în Regiunea Nord-Est prin implementarea de proiecte.

Informațiile prezentate sunt grupate în funcție de categoriile de potențiali beneficiari: administrații publice locale, ONG, societăți comerciale și clustere.

Detalii »

Participarea la seminarul de creare a grupului regional de consultare și reflexie, regiunea Nord-Est

Hotel Unirea, Iasi, 06.07.2016

Reprezentanții clusterului textil Astrico Nord-Est au participat la seminarul de creare a grupului regional de consultare și reflexie, organizat de ADR Nord-Est în data de 06.07.2016 la Hotel Unirea, Iași.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Clusterix 2.0 – Noi modele de inovare pentru parteneriate strategice de clustere, proiect de cooperare interregională finantat în cadrul primului apel al Programului de Cooperare Interregională Interreg Europe.

Detalii »

Lansare Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Apelul de proiecte 2.1.A. – Microîntreprinderi.

30.05.2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Apelul de proiecte 2.1.A. – Microîntreprinderi.

Cererile de finanțare se depun prin intermediul sistemului MySMIS în perioada 27 iulie 2016 – 27 ianuarie 2017. Microîntreprinderile interesate vor putea obține în cadrul prezentului apel de proiecte maxim 200.000 euro (cofinanțarea minimă a beneficiarului fiind de 10% din totalul cheltuielilor eligibile).

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați site-ul http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=18280

Detalii »

Deschiderea unei noi scheme de ajutor de stat

12.05.2016

Ministerul Finanțelor Publice anunță deschiderea unei noi sesiuni de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare, care se va desfășura în perioada 30.05 - 10.06.2016.

Bugetul sesiunii este de 250 milioane lei.

Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr.332/2014 îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă, acordându-se sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale.

Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire sau se depun personal la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr.332/2014”.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să accesaţi site-ul http://www.mfinante.gov.ro/acasa.html?method=inceput&pagina=acasa

Detalii »

Echipa Astrico Nord-Est vă urează Sărbători fericite!

28.04.2016

Echipa Astrico Nord-Est urează tuturor colegilor, partenerilor și colaboratorilor Sărbători de Paște luminoase, cu pace, sănătate și speranță!

Detalii »

Catalogul surselor de finanțare - ediția nr. 5, aprilie 2016

12.04.2016

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a publicat catalogul surselor de finanțare - ediția nr. 5, aprilie 2016.

Catalogul oferă informații la zi despre oportunitățile de finanțare disponibile, tuturor organizațiilor care doresc să-și dezvolte activitatea în Regiunea Nord-Est prin implementarea de proiecte.

Informațiile prezentate sunt grupate în funcție de categoriile de potențiali beneficiari: administrații publice locale, ONG, societăți comerciale și clustere.

Detalii »

POCU: Ministerul Fondurilor Europene a publicat calendarul actualizat al lansărilor apelurilor de proiecte

25.03.2016

Ministerul Fondurilor Europene a actualizat calendarul lansărilor apelurilor de proiecte din cadrul POCU pentru anii 2016-2017. Documentul curent prezintă o situație detaliată a viitoarelor apeluri, cuprinzând și beneficiari eligibili.

Conform documentului, în anul 2016 sunt estimate a fi lansate peste 40 de apeluri, incluzând cereri de propuneri de proiecte dedicate economiei sociale (iulie 2016), tranziției de la educație la viața activă (iulie 2016), dezvoltării locale integrate în comunitățile marginalizate (martie-aprilie 2016).

Detalii »

Conferința de diseminare a rezultatelor proiectului “Competențe pentru o viață mai bună și mai sigură – SBS”

24.03.2016

În data de 24.03.2015, la sediul clusterului Astrico Nord-Est, a avut loc conferința de diseminare a rezultatelor proiectului “Competențe pentru o viață mai bună și mai sigură – SBS”. Proiectul, implementat de Facultatea de Textile Pielărie și Management Industrial din cadrul Universității Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iași, Swiss Textile College și Asociația Absolvenților Facultății de Textile-Pielărie din Iași – ASITEX, a avut ca obiectiv principal dezvoltarea cunoașterii durabile a tinerilor și a celor cu mulți ani de experiență profesională, în special a femeilor, care trăiesc și lucrează în regiuni periferice slabe structural din Sud-Est-ul României, cu obiectivul de a ajunge pe o poziție calificată în managementul de mijloc sau de top al industriei textile și de îmbrăcăminte și pentru a le permite să rămână în țara lor cu îmbunătățirea slabei calității a vieții.

Detalii »

Ziua Internațională a Femeii

08.03.2016

Cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, echipa clusterului Astrico Nord-Est urează tuturor doamnelor și domnișoarelor cele mai sincere urări de sănătate, bucurii și un călduros ”La mulți ani !”

Detalii »

Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

01.03.2016

Ministerul Fondurilor Europene - Autoritatea de Management pentru POCU publică spre consultare Ghidul Solicitantului Condiții Generale POCU denumit Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Propunerile privind îmbunătățirea acestui document se pot transmite pe adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro, până în data de 11.03.2016 ora 14.00.

Detalii »

AM POR a publicat a doua variantă de lucru pentru Ghidul Solicitantului pentru prioritatea 2.1 - microintreprinderi

25.02.2016

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a lansat în vederea unei noi consultări publice „Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiție 2.1 – microintreprinderi”, cu termen de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 01 martie 2016, orele 16.00, la adresa de email info@mdrap.ro.

Pentru mai multe informatii va rugăm să accesați site-ul http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=17841

Detalii »

AM POR a publicat varianta de lucru a Programului Operațional Initiațiva pentru IMM-uri!

25.02.2016

Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 din cadrul MDRAP a publicat varianta de lucru a Programului Operațional Inițiativa pentru IMM-uri-POIMM.

Programul va fi finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională și va acoperi toate cele 7 regiuni ale țării, prin intermediul unei singure Axe prioritare - Creșterea accesului la finanțare a IMM-urilor din România.

Pentru mai multe detalii despre Programul Operațional Initiațiva pentru IMM-uri-POIMM, vă rugăm să consultați site-ul http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=17840

Detalii »

Calendarul lansarilor de apeluri de proiecte actualizat pentru POCU si POC

08.02.2016

Reprezentanții Ministerului Fondurilor Europene (MFE) au prezentat în cadrul unei conferințe de presă un calendar de lansări de cereri de propuneri de proiecte, actualizat.

Conform datelor existente în acest calendar, primul apel de proiecte din cadrul POCU urmează a fi deschis în luna februarie 2016, iar în ceea ce privește POC, reluarea lansărilor de apeluri de proiecte urmează a avea loc în primul trimestru al anului 2016.

Pentru mai multe informații vă rugăm să consultați site-ul http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=17762

Detalii »

Apel deschis: Bunuri de Consum bazate pe Design II, în cadrul Programului destinat competitivității IMM-urilor – COSME

01.02.2016

Comisia Europeană, DG Grow și EASME publică Apelul pentru Propuneri: Bunuri de Consum bazate pe Design II, în cadrul Programului destinat competitivității IMM-urilor – COSME.

Apelul se adresează IMM-urilor din domeniul bunurilor de consum bazate pe design, care sunt centrate pe creativitate, design și tehnologie. Apelul se adresează direct întreprinderilor și va sprijini serviciile de dezvoltare de noi produse și soluțiile inovatoare în vederea consolidării pieței.

IMM-urile pot inainta o propunere pe cont propriu sau făcând parte dintr-un consorțiu, care să implice parteneri publici sau privați, universități, institute de cercetare și organisme intermediare.

Data limită de înaintare a proiectelor este 14 aprilie 2016.

Pentru mai multe detalii vă rugăm să accesați site-ul: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-06-design-based-consumer-goods-ii

Detalii »

Modificare proceduri de implementare programe cu finanțare nerambursabilă guvernamentală

26.01.2016

Comitetul Consultativ pentru Dezvoltarea IMM s-a reunit, la sfârșitul săptămânii trecute, într-o întâlnire de lucru în care au fost discutate procedurile de implementare și grilele de evaluare pentru cele 6 programe naționale pentru IMM-uri care vor fi derulate în anul 2016, cu finanțare de la Guvernul României. Pe baza consultărilor, reprezentanții CCDIMM au propus și aprobat în cadrul sedinței mai multe modificări care să clarifice procesele de scriere și implementare a proiectelor, pentru:

 Programul național multianual de microindustrializare;

 Programul pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural;

 Programul START;

 Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață;

 Proiectul programului pentru stimularea înființării și dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri;

 Proiectul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii - TIMM 2016.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați link-ul

http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=17718&t=Stiri

Detalii »

Catalogul surselor de finanțare - ediția nr. 4, ianuarie 2016

25.01.2016

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a publicat catalogul surselor de finanțare - ediția nr. 4, ianuarie 2016.

Catalogul oferă informații la zi despre oportunitățile de finanțare disponibile, tuturor organizațiilor care doresc să-și dezvolte activitatea în Regiunea Nord-Est prin implementarea de proiecte.

Informațiile prezentate sunt grupate în funcție de categoriile de potențiali beneficiari: administrații publice locale, ONG, societăți comerciale și clustere

Detalii »

Proiectele de procedură pentru programe de finanțare destinate microîntreprinderilor și IMM 2016, publicate spre consultare publică

18.01.2016

Departamentul pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de afaceri și Turism din cadrul Guvernului României, a publicat spre consultare publică proiectele de procedură pentru mai multe programe de finanțare destinate microîntreprinderilor și IMM.

Detalii despre programele respective se pot găsi accesând următorul link : http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-implementare-2016/

Detalii »

Publicare Centralizator propuneri, observații și întrebări primite în cadrul consultării publice privind Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.1.A - Microîntreprinderi

18.01.2016

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a publicat Centralizatorul propunerilor, observațiilor și întrebărilor primite în cadrul consultării publice privind Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.1.A - Microîntreprinderi.

Pentru mai multe informații vă rugam să accesați link-ul http://www.inforegio.ro/ro/65-news-ro/709-s-a-publicat-centralizatorul-intrebarilor-si-raspunsurilor-la-ghidul-solicitantului-pentru-prioritatea-de-investiţie-2-1-a-microîntreprinderi.html

Detalii »

Medalie de bronz ESCA - Cluster textil Astrico Nord-Est

15.01.2016

Clusterul textil Astrico Nord-Est a obținut ”Medalia de bronz” pentru excelență în managementul de cluster ca recunoaștere a performanțelor obținute până în prezent.

Această certificare a fost oferită de Secretariatul European pentru Analiza Clusterelor (ESCA), organism care face parte din programul Inițiativa pentru Excelența Clusterelor Europene. Programul a fost lansat de Comisia Europeană în anul 2009 cu scopul sprijinirii clusterelor de a-și îmbunătăți capacitățile de management și relaționare pe plan intern și extern.

Detalii »

Seminar Evaluare derulare proiecte O 1.3.3

Hotel Central Plaza, Piatra Neamt, 11-12.12.2015

Ca urmare a finalizării proiectelor derulate în cadrul apelului dedicat integrării IMM-urilor in lanțuri de furnizori și clustere, Asociatia Clusterelor din România (CLUSTERO), cu sprijinul Clusterului textil ASTRICO Nord-Est, organizează un seminar dedicat schimbului de experiență și bune practici între clusterele ce au beneficiat de această schema de finanțare.

Întâlnirea se va desfașura la sala de conferințe a Hotelul Central Plaza din Piatra Neamt în perioada 11 -12 decembrie 2015. Obiectivele sunt întărirea legăturilor dintre clustere, precum și identificarea pașilor următori in dezvoltarea clusterelor din România.

Contact CLUSTERO

0212693297

0722312135

contact@clustero.eu

marketing@inpulse.ro

Contact ASTRICO NORD-EST

0374012354

0333815434

office@astricone.eu

Detalii »

Ziua Nationala a Romaniei

01.12.2015

Cu prilejul Zilei Nationale a României, echipa Astrico Nord-Est urează tuturor colegilor, partenerilor și colaboratorilor cele mai sincere urări de sănătate, bunăstare, prosperitate si succes!

Echipa ASTRICO Nord-Est

Detalii »

EXPOZIȚIA ITMA 2015 MILANO

FIERA MILANO RHO, MILANO, ITALIA, 12-19.11.2015

FIERA MILANO RHO, MILANO, ITALIA, 12-19.11.2015

Stimati clienti,

Avem deosebita placere de a va invita sa participati in perioada 12-19 noiembrie 2015 la expozitia ITMA 2015, organizata la Milano, in cadrul careia Shima- Seiki va participa in calitate de expozant.Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati pliantul din atasament si sa accesati site-ul www.itma.com.Va multumim si asteptam confirmarea participarii dumneavoastra!

Cu stima,

Knit Tex Rom

Email: knittexrom@gmail.com

Detalii »

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a publicat catalogul surselor de finantare - editia nr. 3, octombrie 2015.

23.10.2015

Catalogul ofera informatii la zi despre oportunitatile de finantare disponibile, tuturor organizatiilor care doresc sa-si dezvolte activitatea in Regiunea Nord-Est prin implementarea de proiecte.

Informatiile prezentate sunt grupate in functie de categoriile de potentiali beneficiari: administratii publice locale, ONG, societati comerciale si clustere.

Detalii »

Conferința Days of Clusters

Brașov, 22.10.2015, ora 9.30

Reprezentanții Clusterului Textil Astrico Nord-Est au participat la conferința internațională „Days of Clusters„ desfășurată la Institutul pentru Cercetare și Dezvoltare al Universității Transilvania din Brașov.La acest eveniment s-au discutat teme foarte importante precum specializarea inteligentă, cooperarea trans- sectorială , inovarea ca motor de dezvoltare durabilă.De asemenea, au fost stabilite contacte cu clustere și alte instituții din Macedonia și Ungaria în vederea identificării unor oportunități de colaborare.

Detalii »

FASHION SVP LONDON

Olympia Central, London, 29-30.09.2015, ora 9.30

ASTRICO NORD-EST va participa, in perioada 29-30 septembrie 2015, la Expozitia FASHION SVP Londra.Va asteptam , la standul nostru ,SF 10 , pentru a va prezenta o colectie realizata in centrul nostru de creatie impreuna cu colega noastra Kinga Varga.

Echipa ASTRICO Nord-Est

E-mail: office@astricone.eu

www.astricone.eu

Detalii »

Seminar de promovare a facilitatilor Clusterului textil ASTRICO Nord-Est

Grand Hotel Central, Piatra-Neamt, 18.09.2015, ora 10.30

Stimate Domn/Stimata Doamna,

Asociatia Astrico Nord-Est, in calitate de Entitate de Management a Clusterului textil ASTRICO Nord-Est, are placerea de a va invita la seminarul de promovare a facilitatilor clusterului, eveniment ce se va desfasura in data de 18.09.2015, incepand cu ora 10 :30, in sala de conferinte a Grand Hotel Central din Piatra -Neamt.

Astrico Nord-Est este primul cluster textil din Romania, fiind infiintat in anul 2010 ca un parteneriat intre Asociatia Astrico Nord-Est, ce reuneste producatori de fire, tricotaje si confectii din regiune, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Facultatea de Textile-Pielarie si Management Industrial, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie si Inno Consult SRL, cu scopul consolidarii relatiilor deja existente si pentru valorificarea tuturor oportunitatilor de colaborare in domeniile industrial, comercial, invatamant –cercetare si al transferului tehnologic.

Deoarece rezultatele obtinute pana acum confirma viabilitatea clusterului ca model de dezvoltare durabila, dorim sa va impartasim din experienta si realizarile noastre de pana acum.

Totodata, va invitam sa va alaturati noua pentru ca industria textila din regiunea Nord-Est a Romaniei sa se impuna ca o ramura industriala puternica , respectata si cu un mare potential de inovare si creativitate.

Cu deosebita consideratie,

Serban Stratila

Presedinte Colegiu Director

Detalii »

Conferinta clusterelor, editia a 5-a

Covasna , Hotel Montana, 04-05.09.2015, ora 13.30

Intre 4 si 5 septembrie va avea loc ,la Covasna, a 5-a editie a Conferintei clusterelor din Romania.In cadrul conferintei vor fi adoptate teme precum:criterii de recunoastere a clusterelor ,retele de clustere sectoriale,platforme de cooperare a clusterelor,cooperare regionala, clustere "creative" si "multi-sectoriale".

Contact:

Romanian Cluster Association

Transylvania Consortium of Clusters

Romania, Sf. Gheorghe, Presei 4

Tel :(+40) 751 090944/ 757 574380

E-mail : vicepresident@clustero.eu

Detalii »

Seminarul “Inovare si Dezvoltare Economica Locala”

Sala de Conferinte a Hotelului Ibis, Constanta, 07.08.2015

Asociatia Cluster Medgreen organizeaza seminarul cu tema “Inovare si Dezvoltare Economica Locala”, in data de 7 august incepand cu ora 09:30, in Sala de Conferinte a Hotelului Ibis din Constanta.

Seminarul se inscrie in programul de activitati al proiectului „Dezvoltarea de soluţii inovative materializate în produse și servicii care să conducă la creșterea competitivităţii firmelor asociate în cadrul Clusterului MEDGreen », Nr. contract: 1CLT/800.027/03.06.2014, Cod SMIS: 49755, finantat de catre Ministerul Fondurilor Europene (MFE), Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice" (POS CCE) 2007-2013, Axa Prioritară: 1 - „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, Domeniul major de intervenţie: D1.3 „Dezvoltarea durabilă a antreprenorialului”, Operaţiunea: - „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanțurile de furnizori sau clustere”.

Detalii »

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a publicat catalogul surselor de finantare - editia nr. 2, iulie 2015.

14.07.2015

Catalogul ofera informatii la zi despre oportunitatile de finantare disponibile, tuturor organizatiilor care doresc sa-si dezvolte activitatea in Regiunea Nord-Est prin implementarea de proiecte.

Informatiile prezentate sunt grupate in functie de categoriile de potentiali beneficiari: administratii publice locale, ONG, societati comerciale si clustere.

Detalii »

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă deschiderea sesiunilor pentru depunerea proiectelor de investiţii pentru măsurile finanţate prin FEADR

13.07.2015

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă deschiderea sesiunilor pentru depunerea proiectelor de investiţii pentru Măsurile finanţate prin FEADR.

Prima sesiune continua anuala de depunere a cererilor de finantare pentru submasura 4.3 ”Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea si adaptarea infrastructurii agricole si silvice -a) irigatii”, submasura 6.2 ”Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale” si submasura 6.4 ”Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole„ va fi lansata in perioada 14 iulie 2015 - 30 octombrie 2015.

Proiectele se vor întocmi conform specificaţiilor Ghidurilor Solicitantului aferente fiecărei măsuri de finanțare în parte, care sunt publicate în secţiunea Investiţii prin FEADR şi pot fi consultate și la Centrele Regionale sau Oficiile Judeţene ale AFIR.

Proiectele se vor depune la Oficiile Judeţene ale AFIR de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 - 14.00. În ultima zi a sesiunii, proiectele se pot depune până la ora 16.00.

Termenul limita de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferenta sM4.3, sM6.2, sM6.4 este 30 octombrie 2015, ora 16:00.

Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Directorul General al Autoritatii de Management pentru PNDR. Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) va notifica in scris si prin intermediul paginii de internet toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de acestia la sediile AFIR.

Detalii »

Expofashion, Targ de Imbracaminte-Incaltaminte

Piatra Neamț, 24-28.06.2015

Camera de Comert si Industrie Neamt organizeaza targul Expofashion.

Detalii »

Conferinta ”Dezvoltare prin cooperare”

Restaurantul Orchidea Events, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, 27.11.2014

La data de 27.11.2014, clusterul Transylvania Textile & Fashion organizează o conferință întitulată ”Dezvoltare prin cooperare”. Conferința va avea loc în , orele 11:00.

Cu această ocazie dorim să discutăm despre:

 Clusterul Transilvania Textile & Fashion;

 Proiectul de finanțare;

 Relațiile clusterului nostru cu alte clustere similiare din țară;

 Relația clusterului TTF cu alte clustere din diferite sectoare;

 Despre locul și rolul industriei textile și de confecții în economie și oportunități de finanțare.

Detalii »

Cel de-al doilea work-shop din cadrul proiectului ”Dezvoltarea institutionala a clusterului Astrico Nord Est„

sediul Astrico Nord Est, Savinesti, Neamt, 25.11.2014

Asociatia Astrico Nord-Est organizeaza marti, 25 noiembrie 2014, in loc. Savinesti, jud. Neamt, cel de-al doilea work-shop din cadrul proiectului ”Dezvoltarea institutionala a clusterului Astrico Nord Est.

Work-shop-ul, avand ca tema generarea de proiecte si posibilitati de finantare își propune drept obiectiv general dezvoltarea proceselor de învățare individuală și instituțională la nivelul organizației beneficiare.

Acesta se regăsește în cadrul următoarelor obiective specifice:

O1. Însuşirea cunoştinţelor de bază despre programele cu finanțare publică, în special Horizon 2020, secțiunea dedicată IMM-urilor. La sfârşitul acestui curs, participanţii vor cunoaşte noţiunile de program cadru, pilon, acțiune (instrumente), modele de cost șamd;

O2. însuşirea modului de abordare a unui proiect. La sfârşitul acestui curs, participanţii vor cunoaşte paşii ce trebui urmaţi în scrierea unui proiect cu finanțare publică;

O3. Însușirea unor cunoștințe despre programe de sprijin non-financiare dedicate internaționalizării, în special rețeaua EEN. La sfârşitul acestui seminar, participanți vor cunoaște modul de prezentare a unei oferte/cereri de produse/servicii/tehnologii pe piața internațională.

Detalii »

Workshopul interactiv ”Solutii noi pentru finantarea companiilor prin piata de capital”

Sediul BVB, Bucuresti, Sala Millenium, 25.11.2014

Bursa de Valori Bucuresti si Certinvest au placerea de a va invita marti, 25 noiembrie, incepand cu ora 14.30, la workshopul interactiv Solutii noi pentru finantarea companiilor prin piata de capital. Evenimentul va avea loc la Sediul BVB, Bucuresti, Bd Carol I nr 34-36, Etaj 2, Sala Millenium si isi propune sa prezinte climatul economic actual si perspectiva dezvoltarii pietei pentru IMM-uri, precum si o serie de proiecte pertinente pentru finantarea IMM-urilor prin Bursa de Valori Bucuresti.

Detalii »

Aniversarea a 100 de ani de invatamant de Comert Exterior si 40 de ani de la crearea Facultatii de Relatii Economice Internationale

Aula Magna a Academiei de Studii Economice, Bucuresti, 13.11.2014

Facultatea de Relatii Economice Internationale are placerea sa va invite la Aniversarea a 100 de ani de invatamant de Comert Exterior si 40 de ani de la crearea Facultatii de Relatii Economice Internationale, eveniment care va avea loc la data de 13 noiembrie 2014, ora 17:00 in Aula Magna a Academiei de Studii Economice din Bucuresti.

Precizam ca participarea este gratuita, iar dupa ceremonia aniversara se va organiza o receptie.

Detalii »

Evenimentul ”Seara Oamenilor de Afaceri

Restaurantul La Bordei, Bucuresti, 12.11.2014

Miercuri, 12 noiembrie, incepand cu orele 19:00, la Restaurantul La Bordei va avea loc evenimentul "Seara Oamenilor de Afaceri "

Seara Oamenilor de Afaceri, este evenimentul care-si propune sa aduca fata in fata, intr-un mediu intim si relaxant, oameni de afaceri din domenii diferite

(financiar, investitori, producatori, constructori, prestari servicii si altele ), avand ca scop cunoasterea de noi clienti, parteneri si colaboratori in vederea dezvoltarii afacerii dumneavoastra.

Detalii »

Evenimentul de informare al proiectului AVATAR

Sala Milenium, Hotel Central Plaza, Piatra Neamt, 07.11.2014

Camera de Comert si Industrie Neamt, in parteneriat cu Consiliul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România are deosebita plăcere de a vă invita să participați la Evenimentul de informare al proiectului AVATAR – Acțiuni cu Valoare Adăugată pentru Țară prin Antreprenoriat si Recalificare.

Evenimentul va avea loc în data de 7 noiembrie 2014 la Central Plaza Hotel, sala Milenium, ora 10.00.

Detalii »

Expozitia Premiere Vision

29-31.10.2014

In perioada 29-31 octombrie, la Istambul, se va organiza expoziţia Première Vision.

Incepând din luna octombrie 2014, Première Vision, cel mai important târg internaţional dedicat industriei modei va fi organizat si in Istanbul in cadrul CNR Expo Istanbul.

Première Vision Istanbul este un nou eveniment bianual ce face parte din reţeaua Première Vision, dedicat profesioniştilor din industria modei din întreaga regiune a Orientului Mijlociu şi Europei de Est.

Informaţii exclusive din lumea modei şi un forum despre tendinţe vor fi prezentate cumpărătorilor şi designerilor într-o manieră clară şi prospectivă de catre echipa Première Vision de la Paris pentru a-i ajuta să-şi creeze şi să-şi dezvolte colecţiile cu informaţii referitoare la materiale, texturi şi culori prin:

• Forumul tendinţelor

• Gama de culori Première Vision

• Seminarul de modă

Participa peste 150 de expozanti cu colectii creative si inovatoare de la companii turcesti si internationale, selectate de un Comitet al profesionistilor din industrie

care cuprind un spectru larg de produse ca:

- fire, ţesături moderne şi denim, articole de pasmanterie şi tipare

- designeri, mărci haute-couture, de lux şi prêt-à-porter, lanţuri de magazine, producători de îmbrăcăminte.

Detalii »

Expozitia Fashion Peek

Hotel Caro, Bucuresti, 23-24.10.2014

Federatia Patronala din Industria Textile, Confectii si Pielarie - FEPAIUS si EXPOCONFINTEX va invita in perioada 23-24 Octombrie , la hotel Caro, Baneasa, la Fashion Peek, expozitie dedicata productiei si colectiilor realizate in Romania sub deviza „ LOCUL UNDE DESIGNUL INTALNESTE PRODUCTIA „ o oferta selectiva, creativa si rapida , eveniment promovat la nivel international la Paris/Istanbul - Premiere Vision, Who’s Next, Tranoi, Texworld, Londra- Fashion SVP

CONCEPTUL FASHION PeeK INCLUDE:

 Crearea si consolidarea in timp a unor platforme unice, eficiente, durabile, al unui loc de intalnire al designerilor cu productia.

 Realizarea si promovarea unei veritabile platforme comerciale pentru contractare, subcontractare si co-contractare interna si internationala prin atragerea unui numar cat mai mare de producatori, designeri romani si comercianti.

 Dezvoltarea unei platforme de comunicare pentru mediul de afaceri si profesionisti in domeniu atat din tara cat si din strainatate sustinuta de forumul „PARTENERIAT IN EXCELENTA” si de sectiunea „OPORTUNITATI DE AFACERI”.

 Crearea unei platforme remarcabile de inspiratie din cele mai noi tendinte si modele in cadrul „ZONEI DE TREND” si de modele inovative in spatiul alocat designerilor.

 Oportunitati de oferte de lucru si de practica in tara si strainatate, inclusiv pentru studenti si tineri absolventi.

 Întâlniri de afaceri organizate într-o atmosferă elegantă și modernă pentru activitati de contractare colectii toamna-iarna 2014 si primavara-vara 2015

Sunt invitate toate firmele care doresc sa isi prezinte oferta, sa isi extinda afacerea sau doar sa viziteze expozitia: designeri, producatori de confectii, lanturilor specializate de magazine, agenti, producatori de tesaturi, de accesorii, importatori, prestatori de servicii care activeaza in domeniu, investitori.

R E Z U L T A T E

 Selectia producatorilor romani/exportatorilor ca si expozanti pentru targuri internationale de profil, design si contractare-subcontractare;

 Posibilitati de prezentare si promovare in cadrul unui showroom-ului in Germania;

 Consultanta in modul de abordare al pietelor externe si piata interna.

 Oportunitati de a participa la proiecte europene, platforme comerciale on-line;

 Up-date cu cele mai noi tendinte in materie de tendinte

 Expozitia este deschisa pe durata a 2 zile.

Detalii »

Gala ”Topul firmelor nemtene”2013

Hotel Central Plaza, Piatra Neamt, 17.10.2014

În baza atribuţiilor conferite de Legea nr. 335/2007 Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ organizează pe data de 17 octombrie a.c. începând cu ora 18.00 cea de a XXI-a ediţie a TOPULUI FIRMELOR.

Ordinea de clasare în Top a avut la bază o metodologie unică la nivelul Sistemului Cameral Naţional, aprobată de către Colegiul de Conducere al CCI Neamț, care a evaluat performanţele atinse de operatorii economici în funcţie de principalii indicatori financiari din bilanţul contabil pe anul 2013 : cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului, eficienţa utilizării resurselor umane şi eficienţa utilizării capitalului angajat.

DATE STATISTICE – judeţul Neamţ

• 10.838 de firme au depus bilanţ pentru exerciţiul financiar 2013

• 2.629 de firme au îndeplinit criteriile de Top

• 1.264 firme s-au clasat pe primele 10 locuri în Top

• 635 de firme s-au clasat pe primele 3 locuri in Top

Evenimentul se va desfăşura în ziua de 17 octombrie 2014, ora 18.00, la Central Plaza din Piatra Neamţ.

Detalii »

Evenimentul international Ecomediu

Camera de Comerț și Industrie, Arad, 15-17.10.2014

Camera de Comert, Industrie si Agricultura, organizeaza anual, in decursul lunii octombrie, evenimentul international ECOMEDIU.

Una dintre cele mai importante problematici cu care se confrunta astazi lumea este cea a impactului negativ pe care industrializarea si utilizarea ineficienta a resurselor naturale le au asupra mediului.

ECOMEDIU nu mai este de multa vreme un eveniment regional. Domeniul de interes, cel de gasire si promovare de solutii pentru conservarea mediului inconjurator este o preocupare majora la nivel mondial, iar tara noastra este “prinsa” deja in angrenajul general legiferat la nivel european.

Detalii »

Seminarul ”Parteneriatul Comercial dintre Canada si Romania”

World Trade Center, Bucuresti, 14.10.2014

Ambasada Canadei la Bucuresti si World Trade Center Bucharest organizeaza un Seminar de promovare a relatilor comerciale bilaterale dintre Canada si Romania « Parteneriatul Comercial dintre Canada si Romania « , sustinut in data de 14 octombrie, a.c , incepand cu orele 09:30 la WTC Bucuresti, Sala Mexico-Seoul de catre Dl John Lang, Expert Canadian pentru Dezvoltarea Afacerilor Comerciale Internationale

Deschiderea oficiala a Seminarului va fi facuta de catre d-na Ambasador a Canadei Joanne Lemay

Dl Lang are o reputatie si o cariera impresionante ca functionar superior pentru Afaceri Externe al Canadei in strainatate, si Consilier Economic, indeplinind functiile de :

· Adjunct al Consulului General Canadian la Detroit,

· Director Canadian –US Business Association,

· Sef de Misiune Economica in 3 orase din Germania, Olanda, Polonia, Thailanda, Guatemala, Jamaica si Israel.

Expertiza Dlui John Lang cuprinde domenii ca : Promovarea Investitiilor si a Comertului International, consultanta in Marketing si asistenta oferita succesiv in cadrul a 21 misiuni diplomatice ale Canadei in strainatate si Consulate, expert Spatiul UE.

Detalii »

Editia de toamna a targului RFTB (Romania Fashion Trends and Brands)

Crystal Palace Ballrooms, Bucuresti, 14-16.10.2014

In perioada 14-16 octombrie 2014, la Crystal Palace Ballrooms din București, Businesstexin va organiza o noua ediție a târgului de contractări RFTB.

Considerat de mulți profesioniști ai industriei modei o platformă ce promite mult pentru viitor, RFTB vă întâmpină cu tendințele sezonului de toamnă-iarnă 2015-2016, cu o oferta consistentă de colecții de confecții și încăltăminte pentru sezonul de iarna 2014-2015, propuneri pentru primavară-vară 2015, colecții de accesorii și țesături, precum și noutăți în materie de utilaje de confecții și încălțăminte.

RFTB este un eveniment care oferă informaţia necesară producerii colecţiilor exact la ȋnceput de fiecare sezon, fiind un eveniment destinat să susţină industria şi buna ei funcţionalitate. Ne dorim să ne aliniem sistemului internaţional, iar producătorii români să ȋnceapă să fie remarcaţi pe piaţă cu branduri proprii şi nu doar ca sursă de forţă de muncă ieftină, ȋn timp ce producătorii străini să poată fi parteneri de afaceri cu cei români ȋntr-o relaţie de tipul win-win (câştig-câştig).

Organizatorii au invitat peste 7000 de antreprenori din Romania, peste 1000 din Bulgaria, 3000 din Turcia, 500 din Serbia, 200 din Ungaria, 100 din Republica Moldova şi peste 5000 de antreprenori din Europa de Vest.

RFTB este un eveniment intens promovat ȋn rândul specialiştilor industriei textile.

Colecţiile pregătite a fi expuse ȋn vederea contractărilor la RFTB vor fi pentru sezonul:

toamnă/iarnă 2014-2015 (confecţii)

primăvară/vară 2015 (confecţii)

toamnă/iarnă 2015-2016 (ţesături, piele)

Detalii »

Expozitia Internationala de tesaturi textile, imbracaminte, pielarie, blanarie, incaltaminte marochinarie si accesorii - MODEXPO

25-28.09.2014

In perioada 25-28 septembrie 2014 are loc cea de-a 18-a editie a Expozitiei Internationale de tesaturi textile, imbracaminte, pielarie, blanarie, incaltaminte marochinarie si accesorii - MODEXPO.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie organizeaza in cadrul MODEXPO un seminar, la care sunteti invitati sa participati.

Tot in cadrul MODEXPO va avea loc si o prezentare de moda. De organizarea acesteia si de logistica se vor ocupa organizatorii expozitiei.

Sunteti invitati sa participati la aceasta prezentare cu colectiile proprii de moda.

Detalii »

Consiliul de Export publica proiectul programului de promovare a exportului – targuri si misiuni economice

23.09.2014

Consiliul de Export publica proiectul programului de promovare a exportului – targuri si misiuni economice, cu finantare de la bugetul de stat, pentru anul 2015 aprobat de conducerea ME, aprobat la data de 7.08.2014 si validat in reuniunea CE din 17.09.2014.

Detalii »

Conferinta Clusterelor din Romania

Centrul de Conferinte Unirea din Iasi, 22-23.09.2014

ADR Nord-Est organizeaza, in parteneriat cu Asociatia Nationala a Clusterelor din Romania, in perioada 22 - 23 septembrie 2014, Conferinta Clusterelor din Romania, editia 2014. Locatia aleasa este Centrul de Conferinte Unirea din Iasi.

Conferinta isi propune sa aduca impreuna decidenti in politica de clustere, autoritati publice, institutii financiare, asociatii de sprijin si organizatii de management a clusterelor din Europa, pe de o parte, universitati, institute de cercetare, societati comerciale si membrii clusterelor, pe de alta parte, pentru a asigura un caracter inalt calitativ dar si pragmatic evenimentului. Participantii vor avea posibilitatea de a audia alocutiuni ale unor lectori de marca in domeniul politicii de clustere si vor putea participa la atelierele de lucru ce vor pune accent pe prezentarea unor modele de lucru regionale si evidentierea lectiilor anterior invatate.

Organizat la finalul proiectului Cluster PoliSEE, proiect strategic finantat prin Programul de Cooperare Interregionala Sud-Est Europa, evenimentul va oferi posibilitatea prezentarii si promovarii rezultatelor obtinute de catre cei 25 de parteneri in domeniul politicilor de clustere prin metode de analiza si evaluare, invatare mutuala si strategii de specializare inteligenta.

Contactele organizatorilor:

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Directia Comunicare, Cooperare si Dezvoltarea Afacerilor Liliana Baicu, Tel./Fax: 0233 218.071, 218.072; Mobil: 0745 021438, E-mail: lbaicu@adrnordest.ro , www.adrnordest.ro

Detalii »

Simpozion de noutati legislative in proprietatea intelectuala

Hotelul Elite, Balcic, Bulgaria, 18-21.09.2014

CNCPIR organizează un simpozion de noutăți legislative la Hotelul Elite din Balcic (Bulgaria) în perioada 18-21 Septembrie 2014. Simpozionul va avea loc vineri 19 Septembrie, iar în data de sâmbătă 20 Septembrie este programată o excursie la Nessebar precum și vizitarea castelului Reginei Maria din Balcic.

Noutățile se referă la domeniile majore ale proprietății industriale.

- În ceea ce privește brevetele de invenție, - recent promulgata lege nr. 471/26.VI.2014 privind invențiile de serviciu si impactul ei asupra inventiilor salariatilor.

- În domeniul mărcilor --procedura mărcii comunitare

- În domeniul desenelor și modelelor industriale -- ultimele modificări ale legii republicată în aprilie 2014.

- În fine, dar nu mai puțin important, impactul noului cod de procedură civilă asupra spețelor de proprietate industrială.

Cine ar trebui sa participe?

-Factori de decizie din intreprinderile care au salariati-inventatori;

-Consilieri juridici, consilieri de proprietate industriala, avocati;

-Anterprenori

Detalii »

Al 6-lea Forum Ambient Assisted Living (AAL) Programme si Brokerage

Palatul Parlamentului, Bucuresti, 09-12.09.2014

UEFISCDI, membra a Asociatiei AAL avand sprijinul Ministerului Educatiei Nationale, va organiza in perioada 9 - 12 septembrie 2014, la Bucuresti, al 6-lea Forum Ambient Assisted Living (AAL) Programme destinat in principal unitatilor din domeniul ICT.

Evenimentul se adreseaza persoanelor care activeaza in domeniul AAL - Ambient Assisted Living, din Europa, reprezentantilor Comisiei Europene, ai platformei europene Age, ai domeniului TIC (ICT), utilizatori finali si cercetatorilor.

Editiile anterioare ale Forumului AAL au fost gazduite in perioada 2009-2013 de instututii din: Austria, Danemarca, Italia, Olanda si Suedia. Evenimentele au reunit intre 500 si 1200 participanti anual, cu pana la 40 de sesiuni paralele si pana la 70 de expozanti. Tematicile editiilor anterioare ale Forumului AAL precum si detalii despre fiecare eveniment sunt disponibile la: www.aalforum.eu

Persoane de contact UEFISCDI:

Ioana FAGARASAN, E-mail: ioana.fagarasan@uefiscdi.ro, tel.: +40 21 302 38 81

Adriana ROTAR, E-mail: adriana.rotar@uefiscdi.ro, tel.: +40 21 30 80 567

Detalii, mai multe informatii: http://www.aalforum.eu/; aalforum@uefiscdi.ro; http://www.aalforum.eu/side-events-2014

Cu acesta ocazie se organizeaza un eveniment de Brokerage in data de 9 Septembrie 2014, Bucuresti, Palatul Parlamentului

Ideal-ist, Reteaua Punctelor Nationale de Contact din domeniul ICT, in cooperare cu Enterprise Europe Network va invita la evenimentul de brokerage cu intalniri pre-aranjate, fata-in-fata la AAL-Forum 2014.

Acest eveniment prilejuieste crearea de parteneriate pentru call-uri AA sub Horizon 2020L, discutii privind noi idei de proiecte.

Detalii, informatii: http://www.b2match.eu/aal2business ; Registration ; Brokerage-EEN ; office@ipacv.ro

Detalii »

Programului de promovare a exportului pe anul 2015 (PPE 2015)

05.08.2014

Ministerul Economiei, Departamentul de Comert Exterior si Relatii Internationale transmite proiectul Programului de promovare a exportului pe anul 2015 (PPE 2015), in ceea ce priveste participarea la targuri si misiuni, validat de comitetele sectoriale.

In conformitate cu Procedura operationala a Ministerului Economiei, va rugam sa ne transmiteti acordul dvs. privind proiectul PPE 2015 pentru targuri si misiuni, pana la data de 07.08.2014, la urmatoarele adrese: costin.lianu@dce.gov.ro, cecilia.deaconescu@dce.gov.ro, vodita.popescu@dce.gov.ro, marius.dragos@dce.gov.ro

Detalii »

Programul Erasmus pentru tinerii antreprenori

Hotel Central Plaza, 28.07.2014

Erasmus pentru tinerii antreprenori este un program de schimb transfrontalier care oferă antreprenorilor noi sau aspiranţi şansa de a învăţa de la antreprenorii cu experienţă care conduc mici companii în alte ţări participante.

Schimbul de experienţă are loc în cadrul unui stagiu cu antreprenorul cu experienţă, ceea ce permite antreprenorului nou să dobândească abilităţile necesar necesare conducerii unei mici firme.

Stagiul este parţial finanţat de Uniunea Europeană.

Programul ofera o valoare adăugată deosebită companiilor: printre eventualele beneficii se numără schimbul de cunoştinţe şi de experienţă, oportunităţile de networking (socializare/colaborare) în Europa, noi relaţii comerciale sau pieţe externe.

Evenimentul va avea loc in data de 28.07.2014, ora 19:30, The Library Bar, Hotelul Central Plaza. Participarea la eveniment este gratuita.

Detalii »

Intalnire B2B in cadrul proiectului ClusterPolisee

sediul Astrico Nord Est, Savinesti, Neamt, 11.07.2014

Asociatia Astrico Nord Est si ADR Nord Est organizeaza o intalnire B2B in cadrul proiectului ClusterPoliSEE, in data de 11 iulie 2014, in localitatea Savinesti, jud. Neamt.

Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a realizat, în perioada aprilie-mai 2014, analiza lanțului valoric al clusterului ASTRICO Nord-Est, finalizată printr-un Raport de analiză (detalii pe http://www.adrnordest.ro/index.php?page=clusterpolisee), care oferă imaginea verigilor ce lipsesc din lanțul valoric al clusterului ASTRICO Nord-Est. Aceasta activitate reprezinta o actiune pilot implementata la nivelul Regiunii Nord-Est care are ca obiectiv general crearea condițiilor pentru integrarea clusterelor, ca și coloană vertebrală a specializării inteligente a economiei Regiunii Nord-Est.

Clusterul Astrico Nord Est a fost selectionat ca reprezentand un domeniu prioritar de dezvoltare in Regiunea de Dezvoltare Nord Est. Acest studiu si actiunile din cadrul proiectului PoliSEE vor sta la baza programelor de dezvoltare si finantare din perioada 2014-2020.

Evemimentul se doreste o oportunitate de a discuta direct cu entitati din diferite domenii (colaboratori industrie, cercetare- invatamant, informatica, alte servicii etc.) care pot fi viitori colaboratori ai membrilor respectivi sau chiar ai clusterului.

Contactele organizatorilor:

Asociatia Astrico Nord Est tel.0374.012.354, email offce@astricone.eu, www.astricone.eu ;

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est ; Directia Comunicare, Cooperare si Dezvoltarea Afacerilor ; Tel./Fax: 0233 218.071, 218.072 ; E-mail: lbaicu@adrnordest.ro, info@adrnordest.ro; Web: www.adrnordest.ro, www.inforegionordest.ro

Detalii »

Lansarea Cartei Albe a IMM-urilor din România”, ediţia a-XII-a

Teatrul Restaurantului Elisabeta, din Bucureşti, 03.07.2014

Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România-CNIPMMR organizeaza lansarea versiunii în limba română a ,,Cartei Albe a IMM-urilor din România”, ediţia a-XII-a, care va avea loc joi, 3 iulie 2014, începând cu orele 11.00, la Teatrul Restaurantului Elisabeta, din Bucureşti.

Această invitatie se adresează atat reprezentantilor cat şi companiilor din cadrul structurii asociative.

Contactele organizatorilor:

Livia ADAM, SECRETARIAT CE, tel: 021 40 10 545; fax: 021/ 312.66.08 email.office@cnipmmr.ro, secretariat@cnipmmr.ro,

Detalii »