Oportunitate de finanțare pentru clustere prin intermediul POC-A1-A1.1.1-2014 „Clustere de inovare”


Autoritatea de Management pentru POS CCE, 20.11.2014

AM POS CCE a publicat spre consultare Ghidul solicitantului pentru Programul Operațional Competitivitate,Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, dedicat clusterelor.

Clusterele de inovare au posibilitatea să solicite finanțare pentru Cercetare – Dezvoltare în unul dintre următoarele domenii:

 Bioeconomie;

 Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate;

 Energie, mediu și schimbări climatice;

 Eco-nano-tehnologii și materiale avansate;

 Sănătate, domeniu prioritar de interes național.

Proiectul poate fi depus de către entitatea care administrează și exploatează clusterul de inovare, respectiv entitatea juridică înregistrată în România și constituită ca societate comercială (în baza Legii 31/1990) ori asociație sau fundație (în baza Ordonanței nr. 26/2000).

Organizația clusterului poate solicita finanțare pentru investiții în facilități de Cercetare-Dezvoltare comune ale clusterului, pentru activități de inovare în cadrul clusterului și pentru activități de exploatare ale acestuia.

Lansarea Programului va fi anunțată pe site-ul www.poscce.research.ro.Inapoi