Oportunitate de finanțare pentru activități de CDI (Cercetare, Dezvoltare, Inovare)


Autoritatea de Management pentru POS CCE, 24.11.2014

Firmele nou-înființate inovatoare au posibilitatea să acceseze fonduri nerambursabile pentru activități de CDI(Cercetare, Dezvoltare, Inovare) prin intermediul Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014 – 2020. Intensitatea ajutorului nerambursabil este de 100% din cheltuielile eligibile.

O întreprindere nou-înființată inovatoare este o întreprindere mică, necotată în lista oficială a unei burse de valori pe o perioadă de până la 5 ani de la înregistrare, care nu a distribuit încă profituri, care nu s-a format printr-o fuziune și ale cărei costuri aferente activității de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puțin 10% din costurile sale totale de funcționare înregistrate cel puțin în cursul unuia dintre cei 3 ani care preced acordarea ajutorului sau, în cazul unei întreprinderi nou-înființate fără niciun istoric financiar, în auditul perioadei fiscale în curs, astfel cum este certificat de un auditor extern.

Pentru a se încadra în categoria beneficiarilor eligibili, este necesar ca solicitantul să dețină un brevet, cerere de brevet, teză de doctorat – a directorului de proiect, angajat la întreprinderea nou creată aplicantă (teză susținută în ultimii 5 ani) sau drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obținut dintr-un contract de cercetare finanțat din surse publice. De asemenea, eligibilitatea este dată și de alte condiții, redate în Fișa de prezentare a programului, realizată după varianta consultativă a Ghidului solicitantului, disponibilă la acest moment.

Finanțarea nerambursabilă oferită în cadrul unui proiect poate fi de până la 2.640.000 lei pentru regiunea București-Ilfov și de până la 3.520.000 lei în cazul proiectelor din celelalte regiuni ale României.

Înscrierea în program se va face începând cu data anunțată în Ghidul solicitantului – varianta finală. De asemenea, prin intermediul Ghidului final se va transmite și termenul limită până la care proiectele pot fi înscrise. Alegerea proiectelor care vor primi finanțare se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut.

Proiectele finanțate trebuie să fie implementate pe o perioadă maximă de 24 luni.Inapoi