Modificare proceduri de implementare programe cu finanțare nerambursabilă guvernamentală


26.01.2016

Comitetul Consultativ pentru Dezvoltarea IMM s-a reunit, la sfârșitul săptămânii trecute, într-o întâlnire de lucru în care au fost discutate procedurile de implementare și grilele de evaluare pentru cele 6 programe naționale pentru IMM-uri care vor fi derulate în anul 2016, cu finanțare de la Guvernul României. Pe baza consultărilor, reprezentanții CCDIMM au propus și aprobat în cadrul sedinței mai multe modificări care să clarifice procesele de scriere și implementare a proiectelor, pentru:

 Programul național multianual de microindustrializare;

 Programul pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în mediul rural;

 Programul START;

 Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață;

 Proiectul programului pentru stimularea înființării și dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri;

 Proiectul Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici și Mijlocii - TIMM 2016.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați link-ul

http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=17718&t=StiriInapoi