Lansare Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Apelul de proiecte 2.1.A. – Microîntreprinderi.


30.05.2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiție 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – Apelul de proiecte 2.1.A. – Microîntreprinderi.

Cererile de finanțare se depun prin intermediul sistemului MySMIS în perioada 27 iulie 2016 – 27 ianuarie 2017. Microîntreprinderile interesate vor putea obține în cadrul prezentului apel de proiecte maxim 200.000 euro (cofinanțarea minimă a beneficiarului fiind de 10% din totalul cheltuielilor eligibile).

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați site-ul http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?t=Stiri&eID=18280Inapoi