Comunicat de presă - proiect Erasmus + “CosTUmE - Actualizarea profilului tehnicianului de îmbrăcăminte prin intermediul educației”


27.11.2018

ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST este partener al proiectului Erasmus+ “CosTUmE - Actualizarea profilului tehnicianului de îmbrăcăminte prin intermediul educației” – al cărui scop este actualizarea profilului și a calificării Tehnicianului de îmbrăcăminte din sectorul textile- confecții, o nevoie identificată de rețelele naționale importante din sector. Prima întâlnire transnațională a avut loc luna trecută în Portugalia, găzduită de coordonatorul de proiect CITEVE.

Anticiparea nevoilor de competențe și promovarea cooperării dintre industrie și educație - formarea profesională (VET) sunt două obiective ale Agendei Competențelor pentru Europa (http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223).

În Portugalia (PT), în Spania (ES) și în România (RO), sistemul de educație și formarea profesională VET oferă mai multe calificări/standarde în domeniul îmbrăcămintei (de exemplu tehnolog confecţii din tricotaje şi ţesături, tehnician în industria textilă, tehnician designer vestimentar), care nu pot satisface nevoile și cerințele companiilor, în momentul actual: capacitate de reacție rapidă, standarde înalte de calitate a produselor, soluții prietenoase cu mediul, competențe digitale, investigare și dezvoltare + inovare I&D+I, metodologii de învățare la locul de muncă pentru lucrători. Aceste provocări necesită resurse umane cu noi competențe și calificări (tehnice și transversale).

Proiectul “CosTUmE - Actualizarea profilului Tehnicianului de îmbrăcăminte prin educație” a apărut pentru a face față unor astfel de provocări și pentru a acționa asupra nevoii urgente a industriei textile și de confecții și pentru eliminarea discrepanțelor în calificare. În vederea alinierii la agenda competențelor pentru Europa, proiectul urmărește:

• Identificarea nevoilor, tendințelor și modelelor în cererile de competențe și locuri de muncă (inteligența competențelor) pentru sectorul T&C;

• Îmbunătățirea atractivității, calității și relevanței formării în domeniul confecțiilor;

• Crearea și actualizarea Profilului și calificării Tehnicianului de îmbrăcăminte, în scopul de a deveni mai vizibile și comparabile, facilitând mobilitatea persoanelor calificate în UE;

• Creșterea atractivității sectorului textile și confecții și identificarea talentelor, contribuind în același timp, la creșterea capacității de angajare a tinerilor;

• Diseminarea informațiilor care să permită alegerea unei cariere în UE, găsirea locurilor de muncă de calitate superioară și îmbunătățirea oportunităților profesionale;

• Consolidarea colaborării în rețea, a parteneriatelor și a coerenței politicii de educație și formarea profesională VET, între diferite instituții la nivel european, regional și național în timpul implementării și după încheierea proiectului.

Proiectul va dura 24 de luni, începând din octombrie 2018, iar pe parcursul acestei perioade vor fi implicați 156 de reprezentanți ai angajatorilor din domeniul textile și confecții (companii, manageri, experți tehnici, formatori interni), 141 de furnizori de formare (manageri, formatori și consultanți), 15 parteneri și asociații sociale sectoriale (manageri, formatori, tehnicieni) si 6 Autorități naționale de reglementare în domeniul VET (manageri, tehnicieni, consiliu sectorial).

Prin rezultatele proiectului, precum Raportul privind nevoile de calificare și bune practici pentru sectorul T&C, Profilul si calificarea Tehnicianului de îmbrăcăminte, matricea ECVET (Sistemul European de Credit pentru Educație și Formare Vocațională), Ghidul de instruire pentru mobilitatea UE și Pachetul de formare privind profilul și calificarea Tehnicianului de îmbrăcăminte pentru formatori, proiectul CosTUmE va avea următorul impact:

• Diminuarea discrepanțelor între oferta de calificare și cerințele de muncă în sectorul textile și confecții;

• Creșterea interesului tinerilor pentru calificările tehnice, prin contribuția la o perspectivă pozitivă a sectorului textile și confecții;

• Creșterea interesului lucrătorilor din domeniul textil și confecții pentru actualizarea calificării;

• Intensificarea interesului companiilor textile și confecții pentru promovarea unor mecanisme interne care să motiveze/sprijine lucrătorii să-și actualizeze calificarea;

• Promovarea mobilității europene ca modalitate de creștere a șanselor de angajare pentru tineri și șomeri;

• Validarea și recunoașterea calificării/profilului Tehnicianului de îmbrăcăminte de către cel puțin o autoritate națională de reglementare în domeniul VET.

Dacă sunteți un profesionist sau o companie din sectorul textile și confecții, vă rugăm să ne contactați la adresa office@astricone.eu și să aflați cum puteți participa la activitățile proiectului și să contribuiți la elaborarea profilului nou și actualizat al Tehnicianului de îmbrăcăminte.Puteți să descărcați următoarele fișiere:

Inapoi