Comunicat de presă - ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”


13.11.2018

ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST în parteneriat cu ASOCIAȚIA “COMITETUL SECTORIAL DIN RAMURA TEXTILE, CONFECȚII-COMITEX” implementează proiectul ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Operațiunea ”Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP”.

Proiectul are o valoare eligibilă de 948.596,67 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul de stat este în valoare de 929.625,04 lei.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacității Comitex și Asociației Astrico Nord-Est de a promova propuneri alternative privind politicile de calificare și ocupare, cu accent pe sectorul textil.

Rezultatele așteptate ale proiectului:

- Dezvoltarea abilităților pentru formularea de propuneri de politici privind calificarea și ocuparea, cu accent pe sectorul textil, printr-un schimb de experiență;

- Realizarea unei analize diagnostic privind reglementările actuale în domeniul vizat de proiect, respectiv în ceea ce privește calificarea, ocuparea, standardele ocupaționale din sectorul textil;

- Dezvoltarea unui sistem informatic de tip consultativ menit să colecteze opiniile la nivelul grupului țintă în domeniul vizat de proiect, respectiv în ceea ce privește calificarea, ocuparea, actualizarea standardelor ocupaționale din sectorul textil;

- Elaborarea și publicarea unui ghid de măsuri de ameliorare în domeniul vizat de proiect, respectiv în ceea ce privește calificarea, ocuparea, actualizarea standardelor ocupaționale din sectorul textil.Inapoi