Comunicat de presă - „Practică și vei fi competent!”


26.10.2018

Asociația ASTRICO NORD-EST alături de Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași prin Facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial și Asociația PROIECTELE PANDOREI implementează proiectul „Practică și vei fi competent!” în perioada 12 septembrie 2018 - 11 septembrie 2020.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul tematic 10 – Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții, Prioritatea de investiții 10.iv – Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea aptitudinilor practice pentru 220 de studenți de la domeniile Inginerie industrială și Inginerie și management, specializări specifice domeniului textilelor și confecțiilor, prin stagii de practică la firme de top din regiunile Nord-Est și Sud-Est, în vederea integrării cu succes pe piața muncii, prin investiții în educația și formarea profesională pentru dobândirea de competențe.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.952.932,23 lei, din care 1.918.116,25 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Proiectul se adresează unui număr de 220 studenți înmatriculați la Facultatea de Textile – Pielărie și Management Industrial, care vor beneficia de stagii de practică îndrumate, desfășurate atât în laboratoarele tehnologice ale facultății, cât și în firme de prestigiu din domeniu, metode moderne de învățare, burse pentru studenți din mediul rural, subvenții, premii la concursurile organizate în cadrul proiectului, șanse mai mari de angajare.Inapoi