Cea de-a doua întâlnire a grupului de lucru CDI


31.10.2018

Cea de-a doua întâlnire a grupului de lucru CDI (cercetare, dezvoltare, inovare) s-a desfășurat în data de 30 octombrie 2018 la sediul Asociației Astrico Nord-Est.

Coordonatorul desemnat al grupului de lucru, dl. Șerban Strătilă, a propus difuzarea unor chestionare de evaluare a satisfacției membrilor și de identificare a principalelor direcții de acțiune viitoare. Opiniile membrilor clusterului stau la baza elaborării obiectivelor ce vor fi cuprinse în strategia de cercetare-dezvoltare-inovare a clusterului.

Membrii grupului de lucru au aprobat propunerea coordonatorului, acordând echipei de management a proiectului responsabilitatea difuzării chestionarelor în rândul membrilor clusterului. Echipa de management, responsabilă cu colectarea și centralizarea opiniilor membrilor clusterului, va pune la dispoziția membrilor grupului informațiile colectate.

De asemenea, membrii grupului au stabilit un calendar de activități pentru anul 2019, evidențiind acțiunile care stau la baza elaborării agendei strategice CDI a clusterului și a planului de implementare.Inapoi