ACHIZIȚIA DE SERVICII DE CONSULTANȚĂ în cadrul proiectului ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”, cod SIPOCA 287/My Smis 112719


28.10.2019

Asociația ASTRICO NORD-EST, în calitate de partener în cadrul proiectului ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”, cod SIPOCA 287/My Smis 112719, publică prezentul anunţ în vederea ACHIZIȚIEI DE SERVICII DE CONSULTANȚĂ: [COD CPV: 79300000-7(Rev.2)].

Obiectul contractului: ACHIZIȚIE DE SERVICII DE CONSULTANȚĂ în cadrul proiectului ”Îmbunătățiri privind calificarea și ocuparea în domeniul textil cu sprijinul actorilor relevanți din sector”, cod SIPOCA 287/My Smis 112719.

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: achiziție directă în conformitate cu Ordinul 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene.

Surse de finanţare a contractului ce va fi atribuit: fonduri nerambursabile și fonduri proprii.

Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului: preţul cel mai scăzut.

Modul prin care se depun oferta și documentele doveditoare:

- Prin poștă/curier la sediul Asociației Astrico Nord-Est: loc. Săvinești, str. Gheorghe Caranfil nr. 1C, jud.Neamț.

- Prin e-mail la adresa de e-mail office@astricone.eu

- Prin depunerea documentației la sediul Asociației Astrico Nord-Est: loc. Săvinești, str. Gheorghe Caranfil nr. 1C, jud.Neamț.

Data limită pentru depunerea ofertelor : 08 noiembrie 2019, ora 16.00 – ora României.

Ofertele vor fi depuse numai în limba română. Ofertele vor fi întocmite conform caietului de sarcini atașat prezentului anunț.

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la sediul asociației, prin telefon ori e-mail.

Date de contact: Tel.: 0374.012.354, fax.: 0333.815.434; e-mail : office@astricone.euPuteți să descărcați următoarele fișiere:

Inapoi