Comunicat de presă - Lansarea proiectului ”Mecanisme participative pentru dezvoltare economică locală în municipiul Piatra Neamț”


14.07.2022

ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST implementează, în perioada 17.06.2022 – 16.06.2023, proiectul ”Mecanisme participative pentru dezvoltare economică locală în municipiul Piatra Neamț”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2 ”Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Proiectul are o valoare eligibilă de 424.004 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul de stat este în valoare de 415.523,92 lei.

Obiectivul general al proiectului reprezintă creșterea implicării Asociației Astrico Nord-Est în elaborarea și promovarea unui cadru de dezvoltare al economiei locale în vederea facilitării unei tranziţii rapide şi eficiente către o economie competitivă bazată pe inovare socială şi grad ridicat de pregătire al forței de muncă.

Rezultatele așteptate ale proiectului:

- Realizarea unei analize diagnostic privind stadiul actual al inițiativelor de cooperare la nivel local;

- Elaborarea unui studiu privind nevoile locale comune ale sectorului de afaceri și ale furnizorilor de formare;

- Elaborare plan de coordonare și co-decizie la nivel local în context multi-actor pentru o mai bună coordonare între administrația publică, mediul de afaceri și instituțiile de învățământ/furnizorii de formare;

- Elaborarea unui document cadru care va integra analizele elaborate în cadrul proiectului pentru operaționalizarea parteneriatului de dezvoltare locală la nivelul Municipiului Piatra Neamț;

- Realizarea de sesiuni de formare în domeniul politicilor locale și planificării strategice.Puteți să descărcați următoarele fișiere:

Inapoi