Chestionar privind nevoile, inițiativele și disponibilitatea de cooperare și implicare la nivelul municipiului Piatra Neamț


29.07.2022

ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST implementează, în perioada 17.06.2022 – 16.06.2023, proiectul ”Mecanisme participative pentru dezvoltare economică locală în municipiul Piatra Neamț”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

În cadrul proiectului se derulează o anchetă pe bază de chestionar cu scopul colectării de informații cu privire problemele identificate la nivel local și gradul de implicare al actorilor locali în demersurile de dezvoltare economică la nivelul Municipiului Piatra Neamț.

Ancheta se adresează reprezentanților:

- Mediului de afaceri

- Autorităților locale

- Furnizorilor de formare

- Societății civile

- Partenerilor sociali

Chestionarul cuprinde întrebări care vor sonda nevoile, inițiativele și disponibilitatea de cooperare și implicare a actorilor interesați în dezvoltarea economică sustenabilă, inovativă și bazată pe un grad ridicat de pregătire al forței de muncă în Municipiul Piatra Neamț.

Sondajul poate fi consultat accesând link-ul:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1_2-Om3BvQwmmUykvGXPQO-nTmm-5P7avtCI6pNWIl76Ryg/viewform?usp=sf_link

Vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne răspunde la întrebările ce fac obiectul prezentului chestionar.

Vă mulțumim.Inapoi