Invitație reuniune proiect POCA ”Mecanisme participative pentru dezvoltare economică locală în municipiul Piatra Neamț”_05 iulie 2022


30.06.2022

Stimate Domn/Stimată Doamnă,

Avem plăcerea de a vă invita la prima reuniune din cadrul proiectului ”Mecanisme participative pentru dezvoltare economică locală în municipiul Piatra Neamț”, ce se va desfășura în data de 05 iulie 2022, începând cu ora 10:00, la Camera de Comerț și Industrie Neamț, Bd. Decebal, nr. 33, Piatra Neamț, județul Neamț.

Evenimentul va avea loc în cadrul proiectului ”Mecanisme participative pentru dezvoltare economică locală în municipiul Piatra Neamț”, finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2 ”Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Întâlnirea are ca scop demararea cooperării între actorii implicați în Parteneriatul pentru Dezvoltare Locală și alți parteneri sociali din municipiul Piatra-Neamț, reprezentând o primă activitate de dialog constructiv cu privire la identificarea obiectivelor comune de cooperare la nivel local.

Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați la: telefon: 0757 799 224; e-mail: office@astricone.eu .

Vă așteptăm!Inapoi