Comunicat de presă - Finalizarea proiectului ”Mecanisme participative pentru dezvoltare economică locală în municipiul Piatra Neamț”


17.07.2023

ASOCIAȚIA ASTRICO NORD-EST a derulat în perioada 17.06.2022 – 17.07.2023, proiectul ”Mecanisme participative pentru dezvoltare economică locală în municipiul Piatra Neamț”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, Axa prioritară 2 ”Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”, Obiectivul specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Valoarea totală a proiectului a fost de 424.004 lei, din care finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul Social European şi din bugetul de stat a fost în valoare de 415.523,92 lei.

Obiectivul general: creșterea implicării Asociației Astrico Nord-Est în elaborarea și promovarea unui cadru de dezvoltare al economiei locale în vederea facilitării unei tranziţii rapide şi eficiente către o economie competitivă bazată pe inovare socială şi grad ridicat de pregătire al forței de muncă.

Rezultatele obținute ale proiectului:

- Organizarea unui eveniment de demarare a cooperării dintre mediul de afaceri, autorități locale și alți parteneri sociali din municipiul Piatra-Neamț în data de 05 iulie 2022;

- Realizarea unei analize diagnostic privind stadiul actual al inițiativelor de cooperare la nivel local;

- Elaborarea unui studiu privind nevoile locale comune ale sectorului de afaceri și ale furnizorilor de formare;

- Elaborarea unui plan de coordonare și co-decizie la nivel local în context multi-actor pentru o mai bună cooperare între administrația publică, mediul de afaceri și instituțiile de învățământ/furnizorii de formare;

- Organizarea a trei sesiuni de consultare și co-decizie privind stabilirea priorităților de cooperare cu impact pozitiv asupra dezvoltării sustenabile a economiei locale;

- Elaborarea unui document cadru pentru operaționalizarea parteneriatului de dezvoltare locală la nivelul Municipiului Piatra Neamț;

- Organizarea a trei sesiuni de formare în domeniul politicilor locale și planificării strategice pentru 24 de persoane, membri ai societății civile și parteneri sociali din municipiul Piatra-Neamț.

- Organizarea a două conferințe de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului.

Persoana de contact:

Carmen Boiciuc - Expert implementare

Telefon: 0374.012.354, Fax: 0333.815.434

E-mail: office@astricone.euInapoi